×

Aktualności

Aktualności

2021-12-03 JESTEM LEKARZEM. JESTEM CZŁOWIEKIEM

 
 
W filmie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie reżyser skupia się na ukazaniu perspektywy lekarzy podczas 24-godzinnego dyżuru. To szpitalna rzeczywistość, gdzie ratowanie życia pacjentów przeplata się z godzinami spędzonymi nad dokumentacją, walką z zawodnym sprzętem, przyjmowaniem pretensji, a nawet agresji osób oczekujących w kolejkach. Mówi się, że nie samą pracą człowiek żyje. Dotyczy i dotyczyć powinno to również lekarzy…
Reżyseria: Łukasz Palkowski.
Wystąpili: Tomasz Kot, Szymon Warszawski, Rafał Zawierucha, Piotr Głowacki.
Scenariusz: Łukasz Palkowski, Marek Wróbel, Anna Gołębicka.
Kompozytor: Bartosz Chajdecki.
Operator obrazu: Michał Jaskulski.
Producent: Marcin Lech, Dariusz Przebinda – PCP FILMS.
Kreacja i nadzór kreatywny: Anna Gołębicka.
 
 

2021-12-03 List Prezesa NRL z okazji rocznicy 100-lecia powstania Izb Lekarskich

2021-11-24 W toruńskim hotelu odbędzie się licytacja prac pracowników UMK

W czwartek, 25 listopada br. w toruńskim Hotelu Gromada przy ul. Żeglarskiej 10/14o godzinie 18:00 odbędzie się niezwykłe wydarzenie. W jego trakcie można posłuchać o zdrowotnych właściwościach wina, podziwiać obrazy wykonane przez pracowników UMK i pomóc zgromadzić pieniądze na leczenie i pomaganie dzieciom.

 

Wystawa połączona z licytacją obrazów oraz grafik przygotowanych przez pracowników naukowych Wydziału Sztuk Pięknych toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W ten sposób działająca przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu „Fundacja o Uśmiech Dziecka” chce połączyć sztukę ze wsparciem leczenia dzieci.

 

Wszyscy słyszeliśmy o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W mediach o działaniach podejmowanych przez „Fundacje o Uśmiech Dziecka” nie jest aż tak głośno. A powinno być wręcz przeciwnie.

 

Więcej informacji pod tym linkiem

2021-11-24 Podziękowania dla Izby Lekarskiej za pomoc w organizacji sympozjum

W dniu 20.10.2021 r. w siedzibie Izby Lekarskiej w Toruniu odbyło się Sympozjum Szkoleniowo-Naukowe w formule online, organizowane przez Polskie Towarzystwo Udaru Mózgu ora Sekcję Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego z okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu. W imieniu organizatorów, podziękowania na ręce Prezesa ORL w Toruniu Wojciecha Kaatza, złożył Prezes PTUM, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kozera.

 

Podziękowania Prezesa PTUM

2021-11-19 MIKOŁAJKI W BAJU POMORSKIM

2021-11-19 Odpowiedź NFZ na Apel NRL o nieprzedłużanie umów STM

2021-11-16 Wyrok WSA w Łodzi dot. bezczynności Dyrektora CEM wobec wniosku NIL

28 października 2021 r. Naczelna Izba Lekarska otrzymała korzystny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 28 września 2021 r. sygn. akt II SAB/Łd 62/21. Wyrokiem tym WSA w Łodzi stwierdził, że Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku NIL z dnia 15 lutego 2021 r o udostępnienie informacji publicznej i zobowiązał Dyrektora CEM do jego rozpoznania w terminie 14 dni od dnia zwrotu przez sąd akt administracyjnych organowi wraz z odpisem prawomocnego wyroku.

Wniosek NIL z 15 lutego 2021 r. dotyczył udostępnienia przez CEM treści pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami, wykorzystanych na potrzeby Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, dla wszystkich specjalności, które odbyły się w latach 2016-2020 w sesji wiosennej. We wniosku NIL wskazywała na rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 maja 2020 r. sygn. akt l OSK 2466/19, w którym stwierdzono, że art. 16rc ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie, w jakim ogranicza dostęp do pytań testowych wykorzystanych na potrzeby przeprowadzonego już PES, pozbawiony jest waloru konstytucyjności. Dyrektor CEM nie udostępnił jednak tych pytań, informując Prezesa NRL pismem z 17 lutego 2021 r., że regulacje zawarte w  art. 16rc ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty objęte są domniemaniem konstytucyjności, które może być obalone jedynie na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Wskazał, że dopóki przepis ten nie zostanie uchylony przez Trybunał Konstytucyjny, dyrektor CEM musi się do niego stosować. Dlatego też 9 marca 2021 r. Naczelna Izba Lekarska wniosła do WSA w Łodzi skargę na bezczynność Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w sprawie rozpoznania jej wniosku z 15 lutego 2021 r.

WSA w Łodzi postanowieniem z dnia 18 maja 2021 r. sygn. akt II SAB/Łd 62/21 zawiesił postępowanie sądowoadministracyjne w tej sprawie wskazując, że jej rozstrzygnięcie uzależnione jest od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego badającego - na wniosek NRL - zgodność z Konstytucją art. 16rc ust.6 i 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Postanowienie to, w wyniku zażalenia wniesionego przez NIL, zostało jednak uchylone przez Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt III OZ 576/21), który wskazał, że przedłużający się stan oczekiwania na wyrok TK i zawieszenie w tych warunkach postępowania sądowoadministracyjnego godziłoby w konstytucyjne prawo dostępu do sądu.

WSA w Łodzi w dniu 28 września 2021 r. rozpoznał więc skargę NIL na bezczynność Dyrektora CEM i podzielił pogląd wyrażony przez NSA w powołanym przez NIL wyroku z 21 maja 2020 r., sygn. akt I OSK 2466/19, że w istocie mamy do czynienia z wtórną niekonstytucyjnością przepisu art. 16rc ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Nie powinno więc budzić wątpliwości, że stwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 7 czerwca 2016 r., sygn. akt K 8/15, niekonstytucyjność wskazanych w tym wyroku przepisów odnosi się nadal do treści obecnie obowiązującego art. 16rc ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Nie pozwala to więc na uznanie, że Dyrektor CEM prawidłowo załatwił wniosek NIL. Dlatego też WSA w Łodzi zobowiązał Dyrektora CEM  do rozpoznania wniosku NIL z 15 lutego 2021 r. w terminie 14 dni od otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy.

Wyrok ten jest nieprawomocny. Dyrektorowi CEM przysługuje bowiem prawo wniesienia skargi  kasacyjnej do NSA w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu wyroku WSA w Łodzi.

2021-11-15 Informacje ze świata

We Włoszech zawieszono w obowiązkach prawie 2200 niezaszczepionych przeciw Covid-19 lekarzy oraz 3800 pielęgniarzy i pielęgniarek - ogłosiły izby tych grup zawodowych. 

Krajowa Federacja Izb Lekarskich poinformowała we wtorek (9 listopada), że łącznie zawieszonych zostało 2178 lekarzy. Dotychczas po zapadnięciu tej decyzji zaszczepiło się 522 z nich, czyli prawie co czwarty.

Obecnie liczba odsuniętych od obowiązków wynosi ponad 1650.
“Skuteczny bodziec”, który przypomina o obowiązku. Zawiadomienie o zawieszeniu "okazuje się skutecznym bodźcem skłaniającym do zaszczepienia" - podkreślił prezes federacji Filippo Anelli.

Przypominamy po raz kolejny, że zaszczepienie się jest dla lekarza nie tylko prawem, ale także obowiązkiem etycznym - dodał prezes federacji, do której należy 468 tys. lekarzy. Zawieszonych zostało też 3800 pielęgniarek i pielęgniarzy. To 0,85 proc. całego personelu. 

Więcej tu: https://pulsmedycyny.pl/wlochy-zawieszono-tysiace-niezaszczepionych-lekarzy-i-pielegniarek-1132989?smclient=187dcdda-848a-11e6-874d-0cc47a1256ac&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default

2021-11-15 Stanowisko Prezydium NRL ws. przepisów wyznaczających zakres odpowiedzialności lekarzy i lekarzy dentystów.

2021-11-09 Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej zamordowanych w

We wtorek 9 listopada, przed siedzibą Izby Lekarskiej w Toruniu odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej zamordowanych w "Zbrodni Pomorskiej 1939 r." lekarzy i ich pacjentów. Dr Lesław Welker, inicjator upamiętnienia, w obecności członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu przypomniał o tragicznym losie mieszkańców Pomorza.

 

 

źródło artykułu: Nowości

2021-11-09 Uchwała OKW KPOIL ws. ogłoszenia wyników wyborów na delegatów na OZL IX kadencji

2021-11-05 Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii

2021-11-02 Słowo Prezesa

Zdrowie lekarzy

 

Uznając zdrowie własne lekarza i bezpieczeństwo jego pracy za jeden z najistotniejszych elementów wykonywania zawodu, przekazuję ponownie na Państwa ręce podjęty jednogłośnie na ostatnim posiedzeniu NRL z dnia 22 października 2021 roku apel dotyczący tej kwestii.

„Martwy ratownik – to zły ratownik”. Parafrazując tę znaną maksymę – przemęczony, niewyspany, chory i często sfrustrowany brakiem wolnego czasu i kontaktu z bliskimi lekarz czy lekarz dentysta niejednokrotnie nie jest w stanie dopełnić należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, co przełożyć się może na jego bezpieczeństwo pracy, a także doprowadzić do utraty zdrowia czy, w skrajnych przypadkach, nawet do śmierci.

 

Jan Kochanowski

„Na Zdrowie”

 

Ślachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.
Tam człowiek prawie
Widzi na jawie
I sam to powie,
Że nic nad zdrowie
Ani lepszego,
Ani droższego;
Bo dobre mienie,
Perły, kamienie,
Także wiek młody
I dar urody,
Mieśca wysokie,
Władze szerokie Dobre są, ale –
Gdy zdrowie w cale.
Gdzie nie masz siły,
I świat niemiły.
Klinocie drogi,
Mój dom ubogi
Oddany tobie
Ulubuj sobie!

2021-10-28 Komunikat Komisji Stomatologicznej NRL ws. oświadczeń o wyrażeniu zgody oraz aneksów przedłużających umowy z NFZ
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Apelem  podjętym dniu 24 września br. zwróciło się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o wstrzymanie  akcji pozyskiwania od świadczeniodawców oświadczeń wyrażających zgodę na przedłużenie umów wygasających  w połowie przyszłego roku. Dwa dni temu odpowiedź w tej sprawie nadesłał wiceprezes NFZ. W  odpowiedzi tej Fundusz nie wyjaśnia stanowiska NFZ wobec zasugerowanej w Apelu Prezydium NRL interpretacji przepisu ustawy covidowej, mającego być podstawą prawną przedłużenia umów.
 

Art.18 

1. […]

2. Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wygasające w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mogą zostać przedłużone, w celu zapewnienia ciągłości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, za zgodą stron danej umowy na okres niezbędny do przeprowadzenia, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, konkursu ofert lub rokowań, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


Chodzi o dość poważną wątpliwość, czy fakt przedłużenia umowy na tej podstawie prawnej nie oznacza, że konkursy odbędą się po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Oddziały Funduszu postępują niejednolicie – od części świadczeniodawców zbierane są oświadczenia o gotowości podpisania aneksu, innym zaś przesyłane są już gotowe aneksy. Tu (jak podnosimy w dzisiejszym piśmie) sytuacja może być na tyle skomplikowana, że strony umowy dokonują jednocześnie przesunięcia terminu ustalenia warunków na (w tym momencie) cały 2022 rok. Pamiętać jednak trzeba, że nieprzyjęcie w tym wypadku warunków zaproponowanych przez Fundusz oznaczać będzie skrócenie umowy do ostatniego dnia lutego 2022r.

 
 W związku z mnożącymi się wątpliwościami, wysłane zostało w dniu dzisiejszym do Centrali NFZ pismo z wnioskiem o pilne wyjaśnienia.
 
Do czasu otrzymania odpowiedzi, Komisja rekomenduje wstrzymanie się z podpisywaniem dokumentów w tej sprawie.
 
 
Przewodniczący Komisji
Andrzej Cisło 
wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

2021-10-28 Stanowisko Prezydium ORL z dnia 21-10-2021 ws. przyznawania warunkowych praw wykonywania zawodu

2021-10-26 MIGRENA W POLSCE-ANKIETA

 

Migrena jest najczęstszą chorobą neurologiczną, i choć w Polsce cierpi na nią blisko 3,5 mln osób wciąż jest marginalizowana, stygmatyzowana, a chorzy często nie otrzymują właściwej opieki lekarskiej. Celem naszego badania - pierwszego takiego w Polsce - jest pokazanie z jakimi problemami i trudnościami zmagają się codziennie polscy migrenicy.

Mamy nadzieję, że badanie to przyczyni się do poprawy jakości opieki nad chorymi i zwrócenia uwagi na potrzebę finansowania leczenia przeciwmigrenowego.

Badanie jest prowadzone pod auspicjami Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Niektóre pytania są do siebie dość podobne, ale ankieta celowo została przygotowana w ten sposób. Wypełnienie ankiety zajmie Ci około 20 minut. Z góry dziękujemy za poświęcony czas.

 

ANKIETA

 

Dziękujemy!

dr n. med. Marta Waliszewska-Prosół

dr n. med. Marcin Straburzyński

dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. UMW

 

2021-10-25 Gazeta Lekarska: Zakończyło się posiedzenie NRL

 

W piątek 22 października Naczelna Rada Lekarska poparła działania protestujących medyków. Lekarzom i lekarzom dentystom rekomenduje ograniczenie zaangażowania zawodowego do poziomu, który nie będzie przekraczał granic bezpiecznych dla nich samych i ich pacjentów, a do
władz apeluje o zapewnienie bezpiecznych i godnych warunków wykonywania zawodu: https://gazetalekarska.pl/?p=64584

Ponadto podczas piątkowego posiedzenia NRL uhonorowano osoby, które osiągnęły najlepszy wynik w czasie egzaminów LEK i LDEK: https://gazetalekarska.pl/?p=64565

„Gazeta Lekarska” od samego początku śledzi protest pracowników ochrony zdrowia – więcej o jego przebiegu i postulatach medyków, wywiady z liderami oraz kilkaset zdjęć z manifestacji i białego miasteczka można znaleźć tutaj: https://gazetalekarska.pl/?tag=protestmedykow

 

Redakcja „Gazety Lekarskiej”

2021-10-25 APEL NRL SKIEROWANY DO LEKARZY ORAZ LEKARZY DENTYSTÓW

2021-10-25 LISTA KANDYDATÓW NA DELEGATÓW 2022-2026

 

Szanowni Państwo,

w dniu 23 października 2021r. odbyły się wybory na delegatów IX kadencji w siedzibie KPOIL w Toruniu, oraz w Delegaturach Izby Lekarskiej w Grudziądzu i we Włocławku.

Oto lista nowych kandydatów na delegatów 2022-2026

 

2021-10-15 Stanowisko PNRL ws. postawy MZ wobec protestujących medyków

2021-10-14 STANOWISKO Nr 3/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu

Szanowni Państwo,

W dniu 12.09.2021 ORL w Toruniu podjęła STANOWISKO nr 3/VIII/2021 w sprawie konieczności urealnienia wycen stomatologicznych świadczeń NFZ.

Stanowisko

2021-10-13 Artykuł Prezesa Matyi w Rzeczpospolitej

 

Szanowni Państwo,

 

w dzisiejszym wydaniu "Rzeczpospolitej" ukazał się kolejny artykuł Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyi poświęcony kadrom w ochronie zdrowa. Pierwszy (z 28 września br.) wskazywał na fundamentalne znaczenie kadr dla funkcjonowania każdego systemu ochrony zdrowia. Drugi, jest kontynuacją tej tematyki i zawiera krytyczną ocenę rządowych propozycji, ale przedstawia także tzw. "warunki brzegowe", które należy brać pod uwagę, jeśli chce się wprowadzić rzeczywiste a nie pozorowane zmiany, i to nie tracąc czasu.

 

Zapraszamy do lektury

 

2021-10-07 ŻYCZENIA DLA STUDENTÓW

 

Drogie Studentki i Drodzy Studenci kierunków lekarskich,

życzę Wam wspaniałego roku akademickiego. Jak najlepszych wyników w nauce, satysfakcji z zajęć i zdobywania wiedzy, wielu sukcesów oraz realizacji marzeń.

Wybierając medycynę jako ścieżkę rozwoju, a następnie zawodu, wykazujecie się niezwykłą odwagą i odpowiedzialnością, szczególnie, że pewnie zdajecie sobie sprawę z bolączek systemu ochrony zdrowia. Dziękuję, że mimo przeciwności, z którymi się obecnie borykamy, nadal wierzycie w polską medycynę oraz jesteście gotowi do walki z chorobami i niesienia pomocy potrzebującym. Jako samorząd lekarski, nie możemy się doczekać chwili, kiedy przywitamy Was w gronie Koleżanek i Kolegów lekarzy i lekarzy dentystów.

Podziękowania kieruję także do tych samorządów studenckich, które zdecydowały się dołączyć do trwającego protestu medyków i zorganizować m.in. manifestacje w wybranych miastach Polski. Cieszy i napawa dumą fakt, że na tak wczesnym etapie Waszej drogi, utożsamiacie się ze środowiskiem. Wasze wsparcie jest nie do ocenienia i utwierdza w przekonaniu, że nasze działania powinny być kontynuowane. Robimy to również dla Was i Waszej przyszłości.

Życzę Wam wszystkim wytrwałości, wszelkiej pomyślności i oczywiście zdrowia.

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Matyja

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

2021-10-07 Notatka z posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia

 

Szczegóły znajdziesz tu

2021-10-06 Pismo Prezesa NRL ws. uchodźców

 

Szanowni Państwo,

 

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zwrócił się do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w sprawie pomocy medycznej i humanitarnej dla uchodźców przebywających na granicy Polski. Pełną treść znajdą Państwo pod poniższym linkiem.

https://nil.org.pl/aktualnosci/5688-prezes-nrl-ws-uchodzcow

2021-10-04 Komunikat po spotkaniu z MZ

Publikujemy komunikat Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia po wczorajszym spotkaniu z Ministerstwem Zdrowia.

W związku z brakiem konkretnych propozycji Komitet podjął decyzję o wznowieniu pierwotnej działalności Białego Miasteczka 2.0 oraz o zaostrzeniu protestu. Chodzi m.in. o wypowiadanie umów, normalizację czasu pracy do 1 etatu, wykorzystanie zaległych urlopów, zaprzestanie zostawania w pracy po dyżurze.

Ponadto w dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie robocze przedstawicieli Komitetu i Ministerstwa Zdrowia w celu ustalenia konkretnej liczby lekarzy i lekarzy dentystów oraz pozostałych grup zawodowych, których dotyczą wyliczenia i wskaźniki wynagrodzeń.

Każda z grup zawodowych przedstawiła dane, które zostały przyjęte przez MZ.

 

Komunikat OKP-S

2021-10-04 Naprawa systemu ochrony zdrowia

2021-10-04 Informacja z posiedzenia Sejmu RP - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Notatka w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1569) w opracowaniu Zespołu Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej.

 

Notatka ZRP

2021-10-04 Podsumowanie tygodnia protestu i plany na kolejny tydzień

Drogie Panie,
Szanowni Panowie,

Podsumowanie mijającego tygodnia protestu nie może być bogate w szczegóły, ponieważ tych zwyczajnie nie było podczas rozmów z Ministrem Bromberem. Ten tydzień pokazał nam wyraźnie, że grają na zwłokę.

 

Udowodniliśmy błędne założenia wzięte pod uwagę w wyliczeniach kosztów ustawy wprowadzonej w życie 1 lipca 2021 r. (3 mld 600mln w OSR za II półrocze 2021 wobec 1 mld 621 mln realnych kosztów), pokazaliśmy, że wszystkie „dosypywane” obecnie pieniądze do systemu są środkami, które pozostały po przestrzeleniu kosztów „ustawy Radziwiłłowej”.

 

By uaktywnić i pośpieszyć nieco stronę rządową, poza spotkaniami w Centrum „Dialog” we wtorek i w czwartek, w piątek odbyło się spotkanie z Dyrektorem Bydłoniem i Dyrektorem z NFZ mające na celu ustalenie liczby personelu poszczególnych grup branego pod uwagę przy wyliczaniu kosztów ustawy. Liczba lekarzy została znacznie zmniejszona w stosunku do ich pierwotnych planów.

 

Stanęło na zgodnych z CRL lub uzgodnionych za obopólną zgodą danych: 8114 lekarzy stażystów, 20700 lekarzach w trakcie specjalizacji, 8700 lekarzach dentystach bez specjalizacji, 5200 lekarzach bez specjalizacji, 47000 lekarzach specjalistach oraz 5500 lekarzach dentystach specjalistach (w tym 3623 lekarzach z I st specjalizacji oraz 1872 lekarzach dentystach z I st specjalizacji).
Wobec pierwotnie zakładanych przez MZ 87000 lekarzy specjalistów uzgodnione liczby znacznie odbiegają od ich wcześniejszych założeń.

 

Dopracowujemy też tzw. „lewą stronę” tabeli dot. wynagrodzeń, czyli podział na grupy zawodów na jakich podstawie będą przyznawane współczynniki. Tutaj nasza praca jest zakończona, pozostają korekty ze strony innych zawodów medycznych. Dodam, że na spotkaniu w czwartek, po 4 spotkaniach Pan Minister przedstawił dopiero swoją propozycje lewej strony tabelki, która właśnie jest jak w/w dopracowywana.

 

Pozostałe dotyczące lekarzy sprawy są w trakcie prac odpowiednich departamentów z naszymi prawnikami: kwestia ochrony podczas wykonywania czynności służbowych, konkretnych zapisów dotyczących systemu no-fault czy urlopu na poratowanie zdrowia możliwego po 15 latach pracy.

 

Obiecująco wygląda również realizacja postulatu wprowadzenia norm zatrudnienia sekretarek medycznych oraz opiekunów medycznych na oddziałach szpitalnych w przeliczeniu na ilość łózek pacjentów.

 

Niestety jedynie nieznacznie zostały poruszone, mimo naszych nalegań, kwestie jak znacznie zostaną podniesione wyceny świadczeń.

 

Wiemy również, że mimo ogromnych awantur i nacisków na rezygnację z nowych zawodów medycznych MZ nie chce zmieniać swoich planów (jak np. zawód asystent chirurgiczny lekarza oraz asystent lekarza).

 

W związku z lekceważącym podejściem do spotkań w mijającym tygodniu strony rządowej Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy (OKP) podjął decyzję o wprowadzaniu dobrowolnych ruchów mających na celu leczyć bezpiecznie i dających wytchnienie w wykonywanej pracy (plakat w załączniku – przesłany do Państwa w piątek przez zespół mediów).
Przyjęto również wzór przypinki dla pracowników medycznych popierających protest (w załączeniu), którą zamawiają wszystkie organizacje dla swoich członków (głównie samorządy i duże związki zawodowe zrzeszone w OKP)
Przywrócono także funkcjonowanie w pełni Białego Miasteczka 2.0.

 

Pozytywnie zaopiniowano prośbę studentów i młodych lekarzy i pielęgniarek o zorganizowanie pikiet protestacyjnych w najbliższy weekend w dużych miastach w Polsce.

 

Linki do wydarzeń:

Katowice - https://fb.me/e/27HeYOZwd

Zabrze - https://fb.me/e/1O3DKUycj

Wrocław - https://fb.me/e/5yHxjxvWP

Kraków - https://fb.me/e/EO8gF1js

Gdańsk - https://fb.me/e/6YMqpZ9oy

Warszawa - https://fb.me/e/1ft0gUm8c

Poznań - https://fb.me/e/1TjxDM9Sp

Szczecin - https://fb.me/e/5lUfYgigX

Łódź - https://fb.me/e/2A24znONC

Białystok - https://fb.me/e/S1vcsGJt

 

Naczelna Izba Lekarska będzie współfinansowała te wydarzenia jak i finansowała wykonanie przypinek dla lekarzy, prosimy jednak o pomoc organizacyjną w dystrybucji przypinek oraz udział w pikiecie w Państwa mieście.

 

Przypinki prawdopodobnie dotrą do NIL w II połowie tygodnia po czym niezwłocznie zostaną do Państwa przesłane. Zamówienie jest na 10 000 sztuk i zostanie rozdysponowane do Państwa w zależności od liczebności lekarzy zrzeszanych przez daną OIL. Sugerujemy by w związku z okresem wyborczym zachęcić delegatów na OZL do dystrybucji w swoich miejscach pracy.

 

Z góry w imieniu swoim, OKP, Białego Miasteczka i młodych ludzi, którzy będą brali udział w pikietach dziękuję Państwu za dotychczasowe zaangażowanie i proszę o dalsze śledzenie działań na profil twitter lub facebook OKP i Białego Miasteczka 2.0 i dalszą pracę nad poprawą systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

 

W tym tygodniu liczymy, że wreszcie na spotkaniach w Centrum "Dialog" padną konkrety, bo dane do wyliczeń strona rządowa ma już gotowe.

2021-10-04 Popieram protest!

2021-10-04 Młodzi solidarnie z Protestem Medyków!

2021-10-01 Stanowisko Konwentu Prezesów w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Publikujemy Stanowisko Konwentu Prezesów w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.

 

Stanowisko Konwentu

2021-09-30 Procedowanie projektu uchwały o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Publikujemy pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej kierowane do Premiera Mateusza Morawieckiego dot. naruszenia prawa, jakie miało miejsce przy procedowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.

 

Pismo Prezesa NRL do Premiera

2021-09-27 Wybory IX Kadencji

 

Szanowni Państwo,

 

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 23.09.2021 została wysłana do Państwa pisemna korespondencja( Pocztą Polską) dotycząca głosowania na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX Kadencji w trybie korespondencyjnym.

Przesyłka zawiera:

- instrukcję głosowania;

- kartę do głosowania;

- koperty zwrotne.

Przesyłki są już opłacone.

Zachęcamy do udziału w wyborach. To od Państwa aktywności zależy przyszłość samorządności i niezależności środowiska lekarskiego.

Prosimy o przestrzeganie terminu dostarczenia swojego głosu do Izby Lekarskiej.

Lista kandydatów na delegatów 2022-2026

 

OKW

2021-09-27 Apel Prezydium NRL do Prezesa NFZ

 

Apel

2021-09-27 #białemiasteczko #protest #wspieramy #walczymyolepszejutro

Cześć!

Musimy wspomóc kolegów w walce o nasze, lepsze jutro! Dzielni bohaterowie - przedstawiciele wszystkich zawodów medycznych i niemedycznych, protestują w Warszawie już 3. TYDZIEŃ! Niektórzy w ogóle nie wrócili do swoich domów! Dyżurują bez dnia przerwy, bez kontaktu z rodziną, przyjaciółmi...

Musimy im pomóc!

Zapraszamy wszystkich!

Pozwólmy odciążyć protestujących i pomóc w organizacji dalszych działań.

Warto poświęcić chociaż jeden dzień urlopu na ten decydujący okres!

Warto dołożyć swoją - małą cegiełkę, dzięki której zbudujemy naszą przyszłość!

Teraz albo nigdy!

Gwarantujemy wyżywienie, toalety, prysznice, namioty, śpiwory. Możliwy także ewentualny nocleg w mieszkaniach u zaprzyjaźnionych osób z Warszawy.

Co to Jest Białe Miasteczko 2.0? Forma protestu wobec obecnej sytuacji w Publicznej Ochronie Zdrowia. Pragniemy zmienić sytuację polskich pacjentów i wszystkich pracowników Ochrony Zdrowia. Gdzie? Naprzeciwko Kancelarii Premiera w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 4. Wypełnij ankietę i przyjedź.

Do zobaczenia!

 

https://docs.google.com/forms/d/1nhaVPpPAQKl5yOaCUxoXAtxfrOReoE9zOZep1bZbhb4/edit?fbclid=IwAR0rtjflQlrSKDIrbIlkoHcmOA2pof0uBS__aTAUhTds5OWvuNRCgbD7Cak

 

 

Z upoważnienia Rzecznika Prasowego Białego Miasteczka 2.0

Kamil Pawełkiewicz

 

2021-09-24 #wspieramBM

 

24 września Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej odwiedziło Białe Miasteczko 2.0, które wznowiło bezpłatne dla Pacjentów badania profilaktyczne oraz konsultacje ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny. 

#wspieramBM to akcja mieszkańców Białego Miasteczka 2.0 dla osób, które nie mogą do nich dołączyć, a popierają trwający protest medyków. Polega na publikowaniu zdjęć w mediach społecznościowych z dopiskiem #wspieramBM. 

 

2021-09-23 Informacja ws. "porozumienia" MZ z Ratownikami Medycznymi i Pracodawcami

Szanowni Państwo,

dzisiaj Ministerstwo Zdrowia podało informację o podpisaniu porozumienia z Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych i Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ.

 

Skomentował to Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy na konferencji prasowej w Białym Miasteczku 2.0, podkreślając, że porozumienie nie zostało poparte przez ratowników niezrzeszonych z panem Piotrem Dymonem z Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych.

 

Duża część ratowników medycznych została w nim pominięta, m.in. osoby pracujące na SOR-ach.

 

W załączeniu przesyłamy Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych w tej sprawie.

 

Zachęcamy do śledzenia profilu Komitetu na Twitterze, gdzie znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje: https://twitter.com/protestmedykow

 

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

 

Stanowisko PTRM

2021-09-23 Komunikat dla lekarzy - zmiany w walidacji E-Recept

 

Szanowni Państwo,

 

Przypominamy o zmianie zasad walidacji E-Recept w systemie P1.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod poniższym linkiem.

https://news.osoz.pl/

2021-09-22 Informacja po spotkaniu Komitetu Protestacyjno- Strajkowego z MZ

 

Szanowni Państwo,

 

dzisiaj Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy spotkał się z przedstawicielami Ministerstwem Zdrowia w celu ponownego omówienia postulatów wszystkich środowisk medycznych, które Komitet reprezentuje, czyli przeszło 600 tys. medyków i nie medyków, nie mówiąc już o pacjentach, o których dobro i zdrowie głównie walczą protestujący.

Zaproponowano ustalenie form spotkań oraz harmonogram prac i te wspólnie zostały zaakceptowane przez obie strony.

Spotkanie z przedstawicielami resortu zdrowia miało charakter techniczny. Strona rządowa nie przedstawiła żadnych konkretów i propozycji. Wyliczenia kosztów wprowadzenia w życie postulatów protestujących mają zostać przekazane przed kolejnym spotkaniem w czwartek, choć Komitet prosi o nie od zeszłego poniedziałku.

Dzisiejsze spotkanie to pierwszy krok do wyjścia z impasu. Komitet nadal deklaruje pełną gotowość do rozmów i współpracy, aby w końcu nastały zmiany na lepsze w publicznej ochronie zdrowia.Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

 

2021-09-22 Relacje z protestu medyków i Białego Miasteczka 2.0.

 

„Gazeta Lekarska" dzień po dniu śledzi i relacjonuje protest pracowników ochrony zdrowia.

Więcej pod poniższym linkiem.

 

https://gazetalekarska.pl/?tag=protestmedykow

2021-09-22 Szkolenie dla pediatrów i lekarzy rodzinnych

W dniu 18.09.2021 r. odbyło się szkolenie w formie warsztatów, kierowane do pediatrów i lekarzy rodzinnych, które Izba Lekarska w Toruniu współorganizowała i współfinansowała.

Było to kolejne szkolenie dla pediatrów i lekarzy rodzinnych, w organizację którego zaangażowała się nasza Izba. Spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem uczestników, co daje pewność organizacji następnych tego typu szkoleń.

Izba Lekarska w Toruniu zapewniła w budżecie środki finansowe pozwalające na organizację w przyszłości podobnych przedsięwzięć.

2021-09-21 Apel Komisji Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej ws. publicznego wyrażania opinii na temat szczepień

 

Szanowni Państwo,

 

Komisja Etyki Lekarskiej NRL podjęła  Apel Nr 1/VIII/2021 Komisji Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 września 2021 r. do lekarzy w sprawie publicznego wyrażania opinii na temat szczepień.

Apel

 

Z poważaniem,

Andrzej Wojnar

Przewodniczący KEL NRL 

2021-09-20 Trzecie zęby nie wyrosną

2021-09-19 Podsumowanie działań Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia okiem osoby z wewnątrz

 

Szanowni Państwo,

 

Tydzień temu odbyła się największa manifestacja pracowników opieki zdrowotnej w Polsce w historii. Wg danych monitoringu miejskiego szacowana ilość osób biorących w niej udział sięgnęła niemal 40 tysięcy osób, nawet wg danych Policji przekroczyła 20 tys.

Zakończyła się pod KPRM przy Al. Ujazdowskich, gdzie policja wyblokowała teren pierwotnie planowanego miejsca pod Białe Miasteczko i do tej pory ten trawnik pilnowany jest przez ok. 30 policjantów non-stop.

W związku z powyższym Białe Miasteczko rozbiło się tuż obok. Jasno wybrzmiały postulaty pracowników, do Rządu dotarły konkretne rozwiązania zaproponowane przez nas mające uzdrowić sytuację publicznej opieki zdrowotnej.

Codziennie odbywają się w nim zaplanowane warsztaty poruszające największe bolączki ochrony zdrowia w Polsce takie jak: psychiatria onkologii, specjalizacji zabiegowe czy sytuacja kadr medycznych.

Relacja ze wszystkich wydarzeń prowadzona była na bieżąco zarówno na kanałach medialnych Naczelnej Izby Lekarskiej (strona www, twitter, facebook) jak i Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.

https://twitter.com/protestmedykow

Niewątpliwie byli Państwo świadkami zmasowanego ataku mediów prorządowych na środowisko medyków w Polsce wyrażone głownie skierowaniem go na wynagrodzenia lekarzy w Polsce. Nie było to dla nas nic niespodziewanego. Żyjemy w czasach, w których niezależność mediów jest pozostawiona w dużą wątpliwość. Próbujemy na nią rzetelnie odpowiadać.

https://tvn24.pl/polska/protest-medykow-wiceprezes-naczelnej-rady-lekarskiej-artur-drobniak-komentuje-5410438

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-09-14/wiceprezes-naczelnej-rady-lekarskiej-artur-drobniak-w-programie-gosc-wydarzen-ogladaj-od-1920/


Pan Minister w piątek przedstawił niepodpisaną kartkę z tabelką z rzekomymi kosztami realizacji rozwiązań, w poniedziałek jasno oprosiliśmy go pisemnie o konkretne dane i metodologię na jakiej podstawie one powstały. Nikt z dziennikarzy nie podchwycił tematu czy wyliczenia te są w jakikolwiek sposób podparte merytorycznie.

https://twitter.com/NaczelnaL/status/1437367629082210314/photo/1


Na dalszym etapie tygodnia ilość hejtu, który zaczęły wylewać media publiczne na medyków przerosła nawet nasze oczekiwania. Mimo wszystko atmosfera wewnątrz grupy protestujących była dobra, a te ataki wskazują na realne poczucie zagrożenia ze strony rządów protestem medyków, szczególnie wobec utrzymującego się poparcia społecznego dla protestu

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/polacy-popieraja-podwyzki-dla-medykow-najnowszy-sondaz/9h0pfke

Mimo naszych licznych próśb o nawiązanie dialogu rządowa nagonka była ustawiona pod ukazanie nas jako ich wrogów. Były próby organizowania spotkania przez Min. Niedzielskiego z Solidarnością i OPZZ na które nas zapraszano mimo, że od początku jasno wyrażamy się że chcemy rozmawiać z Premierem lub merytorycznym przedstawicielem Premiera w osobie innej niż skompromitowany w naszych oczach Min. Niedzielski

https://twitter.com/protestmedykow/status/1438418353639632900/photo/1

Było zaproszenie „do Prezydenta bez Prezydenta”, bo p. Duda przebywał poza granicami Polski, gdzie zaproszono rzekome strony konfliktu czyli OPZZ, Solidarność, Pracodawców Ratownictwa Medycznego oraz Komitet zrzeszający jak wyliczyliśmy 580 tys. pracowników systemu opieki zdrowotnej. Mimo to zaproponowaliśmy spotkanie Pani Minister Janke – dwustronne spotkanie z protestującymi – odmówiła tłumacząc się innymi obowiązkami służbowymi.

https://twitter.com/protestmedykow/status/1438072448121978882/photo/1

Wreszcie było spotkanie Zespołu Trójstronnego, gdzie prym wiodła Pani Ochman. Przypominam, że zespół Trójstronny był główną osią niezgody, na której doszło do konfliktu pracowników opieki zdrowotnej z Rządem. Nie chce już po raz kolejny powtarzać, do jakiej roli sprowadzono tam samorządy zawodów medycznych i związki zawodowe reprezentujące pracowników medycznych.

Wreszcie dotarliśmy do końcówki tygodnia, gdy w sobotę podczas dnia pozostałych zawodów medycznych doszło na terenie Białego Miasteczko do tragedii. Postrzelił się, a następnie zmarł w szpitalu człowiek. Mężczyzna ten był znany osobom będącym codziennie w miasteczku jako odwiedzający i popierający protest pracowników opieki zdrowotnej. By Państwo wiedzieli jak wyglądało to w szczegółach w rzeczywistości. Mężczyźnie została natychmiast udzielona pomoc, przecięto jego ubrania przy oględzinach bezpośrednio po zdarzeniu. Nie było przy nim żadnego listu, chyba że był on w pozostawionej przez niego torbie, która chwile po zabraniu mężczyzny przez Pogotowie Ratunkowe zabezpieczyła Policja. Kilkanaście minut później TVP info opublikowało rzekomy list samobójcy. Pozostałe media bezwiednie przekazały tę informację. Dopowiedzcie sobie Państwo sami tę historię.

Bezpośrednio po zdarzeniu na spotkaniu Komitetu zadecydowano o zawieszeniu działania Białego Miasteczka, z uwagi na bezpieczeństwo protestujących i osób odwiedzających miasteczko. Z sygnałów docierających ze strony rządowej chcą oni spotkania w poniedziałek.

Na ten moment dla dobra protestu nie mogę udzielić większej ilości informacji. Bardzo Państwa proszę o podtrzymanie wsparcia pracowników wszystkich zawodów medycznych, powstrzymanie się od nadmiernych i niepotrzebnych emocji. Proszę pamiętajcie, że w nas są jeszcze wielokrotnie większe.

Być może wszystkie samorządy zawodów medycznych zgodnie będą poproszone
o nadzwyczajne spotkanie, by dalej prowadzić pokojowy protest w określonej nowej formie. Sytuacja jak Państwo widzicie jest niezwykle dynamiczna. Proszę Was wszystkich o wsparcie. Jesteśmy już na końcu drogi, a tu zawsze najłatwiej o błąd.

 

                                                                                                                             Z wyrazami szacunku,

                                                                                                                                       Artur Drobniak,

                                                                                                                                      wiceprezes NRL

 

 

2021-09-16 Szkolenia NIL

 

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów z całej Polski na szkolenia online!

W tym kwartale oferujemy Państwu nowe tematy szkoleniowe:
- z zagadnień prawnych,
- z kompetencji miękkich,
- z zarządzania w ochronie zdrowia,
a także kontynuujemy szkolenia, które cieszyły się dotychczas największym zainteresowaniem, aby każdy z Państwa miał szansę wziąć w nich udział.

Szkolenia są bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów.
Za udział w szkoleniu otrzymują Państwo punkty edukacyjne.
Zapewniamy Państwu dostęp do sprawdzonych narzędzi.
Zapewniamy pomoc techniczną.

Szczegółowe informacje na temat kursów znajdują się
tu-> https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia

link do postu na naszym fanpage'u:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=303849794876556&set=a.188894756372061

Z poważaniem,
Zespół Ośrodka Doskonalenia Zawodowego
Naczelnej Izby Lekarskiej

2021-09-15 MINISTERSTWO ZDROWIA TWORZY WŁASNY REJESTR LEKARZY

 

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu - informacja w sprawie tworzenia przez polskie Ministerstwo Zdrowia odrębnego rejestru lekarzy - z pominięciem, wyłącznie uprawnionego do wydawania PWZ, samorządu lekarzy i lekarzy dentystów. Brak informacji nt. ubezpieczenia tej grupy lekarzy, ich odpowiedzialności zawodowej, kształcenia i rozwoju zawodowego, etc.

Pismo

2021-09-11 Protest lekarzy Warszawa 11.09.2021

Jesteśmy w Warszawie, protestujemy wspólnie z blisko dziesięcioma tysiącami ludzi z ochrony zdrowia! Toruń aktywnie uczestniczy w walce o nasze wspólne postulaty:
 
 1. Dostępność do świadczeń
 2. Bezpieczeństwo lekarza i pacjenta
 3. SZACUNEK

Więcej zdjęć w galerii

2021-09-10 Spotkanie "Jak zostać onkologiem? Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o specjalizacji onkologii"

 

Szanowni Państwo,

 

Jako Sekcja Młodych Onkologów Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej bardzo serdecznie zapraszamy na spotkanie „Jak zostać onkologiem? Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o specjalizacji z onkologii”, które odbędzie się w dniu 15.09.2021 o godz. 18:00

Spotkanie dedykowane jest wszystkim osobom zainteresowanym rozpoczęciem specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej, szczególnie lekarzom stażystom i studentom ostatnich lat studiów. Opowiemy, jak wygląda szkolenie specjalizacyjne, codzienna praca onkologa oraz jakie są możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Odpowiemy także na nurtujące Państwa pytania.

Jako panelistów zaprosiliśmy młodych specjalistów onkologii klinicznej oraz rezydentów reprezentujących różne ośrodki w Polsce, dzięki czemu będziecie mogli Państwo poznać różne punkty widzenia.

Więcej informacji znajdziecie pod poniższym linkiem

https://viamedica.pl/aktualnosci/virtual-meeting-sekcja-mlodych-onkologow-ptok-jak-zostac-onkologiem-wszystko-co

 

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Sekcja Młodych Onkologów

2021-09-09 Moje wspomnienia z pracy w służbie zdrowia

2021-09-07 Uroczystość wręczenia pwz tegorocznym stażystom

W poniedziałek, 6 września w zabytkowym ogrodzie otaczającym siedzibę Izby Lekarskiej w Toruniu odbyła się uroczystość przyjęcia w poczet członków Izby tegorocznych stażystów. Lekarzom i lekarzom dentystom prawa wykonywania zawodu wręczał prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu lek. dent. Wojciech Kaatz, zaś wiceprezes lek. Sławomir Józefowicz składał na ręce świeżo upieczonych stażystów przybory i materiały medyczne, przydatne w nauce zawodu.

Więcej w Galerii

2021-09-03 Słowo Prezesa

 

Huśtawka nastrojów

 

Z jednej strony jesteśmy obarczeni ogromem biurokracji i nowych obowiązków takich jak, np. raportowanie zdarzeń, dokumentacja w formie elektronicznej, z drugiej, wg ośrodków analiz i badań opinii środowiska większość respondentów jest zadowolona z obecnego status quo jeśli chodzi o zarobki i uposażenie oraz stabilność zatrudnienia.

Zaznaczyć należy jednak, że uwidacznia się ogromne rozwarstwienie a nawet kominy w wysokościach uposażeń; przyczyniły się do tego również, nie przez wszystkich uznawane za sprawiedliwe - dodatki covidowe. Lecz nie samym chlebem człowiek żyje.

Brak kadr. Lekarzy jest za mało. Oczywisty truizm, ale aktualny. Próby łatania dziur kadrowych lekarzami spoza Unii Europejskiej jak dotychczas nie powiodły się i z góry było to wiadome.

Nie ten mechanizm, nie te regulacje, nie siłowo i nie bez szacunku wobec polskich lekarzy.

Bez dialogu ze środowiskiem się nie da.

Potrzebna jest dogłębna reorganizacja szkolenia kadr medycznych na wszystkich poziomach, praktycznie we wszystkich zawodach medycznych. Cóż z tego, że np. liczba pielęgniarek odbierających dyplomy jest zadowalająca, gdy połowa z nich nigdy nie rozpoczyna pracy w zawodzie.

W zasadzie, jedyną grupą lekarzy, których jest wystarczająco dużo w przeliczeniu na liczbę mieszkańców (wg standardów europejskich) to stomatolodzy. W żaden sposób jednakże nie przekłada się to na stan zdrowia jamy ustnej Polaków bo publiczny system ubezpieczeniowy leży.

To i wiele innych czynników sprawia, że środowisko lekarskie nie jest aż tak skłonne do czynnego udziału w akcjach protestacyjnych. Szkoda - bo to myślenie krótkowzroczne a w tym wszystkim nie chodzi tylko o pieniądze.

Sytuacja może ulec radykalnej zmianie po pierwszym kwartale 2022 roku kiedy nowe obciążenia podatkowe (realny wzrost o 50%) spowodowane podniesieniem składki zdrowotnej do poziomu 10% ale bez możliwości jej odliczania dotrze do świadomości obywateli, w tym lekarzy.

Znaczna część środowiska rozlicza się przecież wg tzw. 19%-ego podatku liniowego; stąd realny wzrost o ponad połowę. Sytuacja ta dotyczyłaby również etatowców i emerytów tylko w innym wymiarze.

Upokarzająca wycena wielu świadczeń NFZ od lat nieurealniana (nawet od kilkunastu), przykład pierwszy z brzegu: mało kto z obywateli a nawet lekarzy zdaje sobie sprawę z faktu, że wycena tzw. „plombowania zęba” zawierająca w sobie kompleksową usługę czyli czynnik i pracę ludzką, materiały, koszty, podatki, etc. jest cały czas wyceniana na ok. 30 złotych.

Zależnie od rejonu kraju są miejsca, np. „ściana wschodnia”, gdzie poniżej tej kwoty.

Zresztą zabieg chirurgiczny jakim jest ekstrakcja zęba jest wyceniany podobnie. Takie są smutne fakty.

Lekarze dentyści masowo odchodzą z systemu publicznego. Młodzi w ogóle do niego nie trafiają. Pomoc doraźna i świąteczna nie istnieje bo aż trudno uwierzyć ale jest wyceniana jeszcze gorzej.

A mówimy tu o pracy wysokowykwalifikowanej kadry lekarskiej na dyżurach nocnych i świątecznych. Dlatego system publiczny bez głębokich zmian staje się fikcją. Kolejny przykład: 80 – 90 % siedmiolatków w Polsce ma próchnicę zębów. W Szwecji czy Norwegii 90 % ich rówieśników - nie ma. Takie są realia.

Rozwarstwienie uposażeń lekarskich jest ogromne – od kilkudziesięciu złotych za godzinę pracy do nawet kilkuset. Szpitale, przychodnie, gabinety prześcigają się już obecnie w podbijaniu stawek podkupując sobie wzajemnie lekarzy. „Turystyka zawodowa”, praca i dyżurowanie codziennie w innym miejscu oraz częste zmiany pracodawcy przestają już dziwić.

Stąd tak wysokie stawki. Stąd takie oczekiwania i wymagania środowiska, deficyt czynnika ludzkiego a jak wiadomo, z pustego i Salomon…

Ale także to właśnie powód przemęczenia i przepracowania, niepożądanych zdarzeń, błędów medycznych, zgonów w pracy. Sytuacja się nie poprawia. Do tego pokoleniowa luka, która jest ogromna. Nadmiar biurokratyzacji, proceduryzacji i elektronizacji w każdym obszarze powoduje także nagły odpływ najstarszej i najbardziej doświadczonej części kadry, która odkładała odejście na emeryturę ale obecnie nie jest w stanie i nie ma już sił przestawić się „na nowe”.

Nie chce ze względu na utrudnienia i koszty, którą musiałaby ponieść.

Hejt na lekarzy. Chociażby w związku ze szczepieniami ale także, jak się wydaje za cichym przyzwoleniem decydentów a przynajmniej brakiem ich stanowczej reakcji kierowane wobec lekarzy i ich rodzin groźby karalne czy nawet przemoc fizyczna. Przykładem tego niedopuszczalnego zjawiska jest atak na lekarza Tomasza Karaudę z Łodzi.

Miałem zaszczyt i przyjemność pracować z Tomkiem długi czas zupełnie na początku pandemii w marcu i kwietniu 2020 roku w kilkuosobowym tzw. Zespole Funduszu Naczelnej Izby Lekarskiej potocznie zwanym „Kulczykowej” i Fundacji Lekarze Lekarzom w celu zdobycia, pozyskania i finalnie zakupu środków ochrony osobistej – masek, kombinezonów, gogli i przyłbic.

Udało się wówczas to wszystko zakupić bezpośrednio w Chinach, przetransportować do kraju i rozkolportować poprzez Izby Lekarskie lekarzom i lekarzom dentystom. I to sprzęt w pełni certyfikowany.

W czasie gdy brakowało wszystkiego, to samorząd lekarski pierwszy dostarczył środki ochrony osobistej lekarzom a później jako pomoc humanitarną wszystkim naszym szpitalom i placówkom medycznym.

Obecnie takie osoby bezkarnie hejtuje w sieci a nawet bezpośrednio grozi im i ich rodzinom.

Mieszane nastroje, mieszane uczucia, up and down.

Finansowe zadowolenie, choć jasno podkreślam – nie zawsze i nie wszędzie, nie powinno zwalniać nas wszystkich z walki o normalność i szacunek.

Trudu pracy, nieprzespanych nocy nigdy się nie baliśmy i nie boimy. To lekarska codzienność. Oczekujemy jedynie odrobiny szacunku, zrozumienia, docenienia i ochrony przed ewidentnymi zamachami na godność i wolność zawodu.

Pod tymi hasłami i postulatami, 11 września 2021 roku odbędzie się w Warszawie akcja protestacyjna wszystkich zawodów medycznych.

„Nie możemy już tak dłużej leczyć”

1. Szacunek,

2. Bezpieczeństwo lekarza i pacjenta,

3. Dostępność do świadczeń.

 

Wszystkim, którzy wezmą czynnie udział z ramienia KPOIL w proteście za nasze lekarskie i naszych pacjentów sprawy serdecznie dziękuję. Nie pozostańmy obojętni.

 

                                                                                                                       Wojciech Kaatz

                                                                                                                         Prezes ORL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-09-03 Webinar " Nie daj się dziennikarzowi ,czyli jak oswoić media"

Szanowni Państwo,

broker ubezpieceniowy Mentor S.A. zaprasza na pierwsze powakacyjne, bezpłątne szkolenie dla podmiotów leczniczych " Nie daj się dziennikarzowi ,czyli jak oswoić media", które odbędzie się 21 września 2021 o godz. 11:30. 

Webinar poprowadzi szkoleniowiec, prezenter i dziennikarz od blisko 30 lat związany z telewizją Sławomir Siezieniewski. 

Więcej informacji naciśnij tutaj

2021-09-01 Wybory IX Kadencji

Szanowni Wyborcy do Samorządu Lekarskiego K-POIL,

 

Okręgowa Komisja Wyborcza w Toruniu informuje, że dnia 31 sierpnia 2021 r. upłynął termin zgłaszania kandydatów na delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych i ustala ostateczną listę kandydatów na delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych w IX kadencji 2022-2026

 

Uchwała

 

Załącznik do uchwały

 

Lista kandydatów

 

2021-08-30 NIE MOŻEMY JUŻ TAK DŁUGO LECZYĆ

 

WIDZIMY SIĘ NA PROTEŚCIE PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA W SOBOTĘ, 11 WRZEŚNIA, O GODZ.12:00

 

TRASA: PLAC KRASIŃSKICH - MINISTERSTWO ZDROWIA KANCELARIA PREZYDENTA RP - SEJM RP - KANCELARIA PREMIERA RP.

 

OGÓLNOPOLSKI KOMITET PROTESTACYJNO-STRAJKOWY

2021-08-27 XX Mistrzostwa Lekarzy Pomorza i Kujaw w tenisie ziemnym

XX Mistrzostwa Lekarzy Pomorza i Kujaw w tenisie ziemnym odbędą się na kortach tenisowych MOSIR w  Toruniu, ul. Przy Skarpie 4 (Rubinkowo) 11 września 2021 r. (sobota), o godz. 10.00.

 

Zapisy mailem: skalek@poczta.onet.pl  oraz telefonicznie Aleksander Skop 604 267 343 do 9 września (czwartek ) do godz. 24.00.

 

Turniej odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 20 uczestników. Weryfikacja i losowanie - sobota godz. 9.30-10.00.

 

Początek gier godz. 10.00 - gry pojedyncze kobiet i mężczyzn.

 

Patronat

 • Prezes  Kujawsko - Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej dr Wojciech Kaatz
 • Prezes  Bydgoskiej Izby Lekarskiej dr  Marek Bronisz

 

Organizatorzy

 • Aleksander Skop tel. 604 267 343, skalek@poczta.onet.pl
 • Zbigniew Kula tel. 606 464 455, zbigniew.kula@co.bydgoszcz.pl

2021-08-23 Protest lekarzy

2021-08-23 Poparcie rekomendacji WHO

Prezydium NRL przyjęło stanowisko popierające Apel do Ministra Zdrowia o wzmocnienie działań na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez poparcie nowych rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia.

 

STANOWISKO Nr 91/21/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia  20 sierpnia  2021  r.

w sprawie poparcia nowych rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących wzmocnienia działań na rzecz poprawy jakości powietrza

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zauważa pilną potrzebę zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza – największego w Polsce zagrożenia środowiskowego dla zdrowia. Ochrona zdrowia publicznego przed czynnikami środowiskowymi powinna stanowić jeden z priorytetów wszelkich programów zdrowia wdrażanych przez Ministerstwo Zdrowia niezbędnych dla zachowania wysokiej odporności na wszelkie inne zagrożenia dla zdrowia, w tym na choroby zakaźne.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w pełni podziela postulaty Apelu organizacji HEAL Polska oraz reprezentantów sektora zdrowia do Ministra Zdrowia Pana Adama Niedzielskiego o wzmocnienie działań na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez poparcie nowych rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia. 

 

Zachęcamy do poparcia dla Apelu w formularzu tutaj

Apel

2021-08-19 Wybory IX kadencji

WYBORY
DELEGATÓW NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
IX KADENCJI 2022-2026

 

Szanowni Wyborcy do Samorządu Lekarskiego K-POIL

 

Dnia 31 sierpnia 2021 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych.

Z dniem 1 września 2021 r. rozpoczyna się kolejny etap wyborów - głosowanie korespondencyjne. Na początku września otrzymają Państwo korespondencję z Izby Lekarskiej w Toruniu – jeden list, ale trzy koperty:

 • Koperta: NAJWIĘKSZA – zaadresowaną do Państwa, w której znajdą się dwie (2) pozostałe:
 • Koperta ŚREDNIA (środkowa): precyzyjnie oznaczona, opisana przez Okręgową Komisję Wyborczą – będzie to opłacona koperta zwrotna, w której Państwo odeślą lub osobiście odniosą, lub „ktoś odniesie za Was” głos wyborczy zamknięty (zaklejony) w trzeciej NIEOZNAKOWANEJ NAJMNIEJSZEJ kopercie.
 • Koperta NAJMNIEJSZA jest i musi być nieoznaczona, gdyż to gwarancja tajności Państwa wyboru.

 

Zatem, należy:

 • Zagłosować na podanych kandydatów.
 • Umieścić kartę z oddanymi głosami w najmniejszej, nieoznakowanej kopercie.
 • Małą kopertę włożyć do średniej oznakowanej koperty, którą następnie należy:
 • Dokładnie zakleić.
 • Opieczętować osobistą pieczątką lekarską w ramce w miejscu zaklejenia i złożyć swój czytelny podpis!(*)
 • Odesłać (znaczek opłacony) lub odnieść do izby Lekarskiej.

(*) brak pieczątki lekarskiej i/lub podpisu powoduje nieważność oddanego głosu.

Dla osób, które chcą zagłosować osobiście  - OKW zaplanowała terminy spotkań wyborczych:

 • TORUŃ– Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu, ul. Danielewskiego 6, dnia 23 października 2021 r. w godz. 9.00 – 13.00
 • WŁOCŁAWEK – Delegatura Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej we Włocławku, ul. Królewiecka 1a/2, dnia 23 października 2021 r. w godz. 9.00 – 13.00
 • GRUDZIĄDZ – Delegatura Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17 (budynek "D" Poradni Specjalistycznych, I piętro, pokój 104a), dnia 23 października 2021 r. w godz. 9.00 – 13.00

Do 30 listopada 2021 r. planujemy zakończyć głosowania w rejonach wyborczych. 

Wyborco! Nieobecni pozbawiają się możliwości decydowania o swoich sprawach!!!

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Stanisław Hapyn

2021-08-16 WIELKI PROTEST PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA 11 WRZEŚNIA 2021 godz. 12:00

Szanowni Państwo,

w dniu 2 sierpnia 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia.

Zgodnie z deklaracją wspólnego zaangażowania w działania mające na celu poprawę warunków pracy i wynagrodzeń pracowników systemu ochrony zdrowia oraz konieczności uświadomienia społeczeństwa o złej sytuacji w jakiej znajduje się polska ochrona zdrowia i kto za ten stan faktycznie odpowiada, powołano Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy.

Skład Komitetu oraz listę jego postulatów znajdą Państwo na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej: https://nil.org.pl/aktualnosci/5562-wielki-protest-pracownikow-ochrony-zdrowia.

Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa, podczas której zapowiedziano Wielki Protest Pracowników Ochrony Zdrowia. Ma się on odbyć 11 września o godz. 12:00 w Warszawie. Więcej informacji wkrótce.

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

 

Postulaty Komitetu Protestacyjnego 

2021-08-11 Premier RP nie zna kosztów podwyżek dla polityków

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów odniosła się do wniosku Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej o udostępnienie informacji publicznej dot. kosztu podwyżek dla polityków (więcej: TUTAJ). Odpowiedź jest zdumiewająca.

Wynika z niej, że dokonując kontrasygnaty rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, Premier RP nie znał jego skutków finansowych. W odpowiedzi czytamy, że Kancelaria nie dysponuje wyliczeniami przewidywanego całkowitego kosztu wzrostu wynagrodzeń wynikającego z ww. rozporządzenia i sugeruje zwrócenie się z pytaniami w tej sprawie do Ministerstwa Finansów.

Przypominamy, że Prezes NRL skierował wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie tylko do Prezesa Rady Ministrów, ale również do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Sytuacja jest kuriozalna. Dokonując kontrasygnaty nie oceniono skutków finansowych podwyżek dla polityków. Tymczasem, przy słynnej „podwyżce” dla medyków udało się wyliczyć jej całkowity koszt i ze względu na jego wysokość argumentowano, że budżetu państwa nie stać na więcej.

 

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

 

2021-08-05 Prospekt dla Stażystów

2021-08-05 Dziękujemy i zapraszamy lekarzy na plantacje!

Plantatorzy owoców jagodowych zapraszają pracowników służby zdrowia na plantacje w całej Polsce. Chcą podziękować i zwrócić uwagę na znaczący wzrost świadomość prozdrowotnej Polaków. 

Więcej informacji w poniższym linku

http://polskiesuperowoce.pl/150544-dziekujemy-i-zapraszamy-na-plantacje

2021-07-30 Nieczynna Delegatura w Grudziądzu

Szanowni Państwo,

w dniach 2-18 sierpnia biuro Delegatury Izby Lekarskiej w Grudziądzu będzie nieczynne. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

2021-07-29 Spór z CEM o dostęp do pytań z PES

Naczelna Izba Lekarska wnioskiem z dnia 15 lutego 2021 r., zwróciła się do Dyrektora CEM o udostępnienie na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej treści pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami, wykorzystanych na potrzeby PES, dla wszystkich specjalności, które odbyły się w latach 2016 - 2020 w sesji wiosennej i jesiennej. We wniosku tym wskazaliśmy na rozstrzygnięcie zawarte w wyroku NSA z dnia 21 maja 2020 r. sygn. akt I OSK 2466/19, w którym stwierdzono, że art. 16rc ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996
r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie, w jakim ogranicza dostęp do pytań testowych wykorzystanych na potrzeby przeprowadzonego już PES, pozbawiony jest waloru konstytucyjności.

Dyrektor CEM pismem z dnia 17 lutego 2021 r. odmówił udostępnienia treści tych pytań, informując, że zgodnie z art. 16rc ust. 5-7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, udostępnieniu podlegają wyłącznie pytania testowe wraz z poprawnymi odpowiedziami wykorzystane na potrzeby PES, po upływie 5 lat od dnia przeprowadzenia tego egzaminu. Przepis ten nie został formalnie uchylony wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, stąd Dyrektor CEM uważa, że musi go stosować.

W związku z tym NIL złożyła w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi skargę na bezczynność Dyrektora CEM, wnosząc o zobowiązanie go do rozpoznania wniosku NIL. W skardze wskazaliśmy, że:

* Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 7 czerwca 2016 r. sygn. akt K8/15 wypowiedział się w sprawie niekonstytucyjności przepisów przewidujących całkowity zakaz udostępniania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej testów i pytań z egzaminów lekarskich;
* zdaniem NSA (wyrok z dnia 21 maja 2020 r. I OSK 2466/19) skutki ww. wyroku TK można rozciągnąć również na obecne brzmienie art. 16rc ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zdaniem NSA nie ma podstaw do odmowy udostępnienia przez Dyrektora CEM pytań testowych z egzaminów, które już się odbyły z uwagi na wtórną niekonstytucyjność art. 16rc ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 18 maja 2021 r. sygn. akt II SAB/Łd 62/21 zawiesił postępowanie sądowoadministracyjne uznając, że rozstrzygnięcie uzależnione jest od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego badającego - na wniosek NRL- zgodność z Konstytucją art. 16rc ust.6 i 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Na postanowienie WSA w Łodzi o zawieszeniu postępowania NIL wniosła zażalenie do NSA. Naszym zdaniem niecelowe jest zawieszanie postępowania gdy sprawa została wniesiona do TK ponad cztery lata temu, zaś termin rozpoznania jej przez TK nie został dotąd wyznaczony, a ponadto gdy NSA stwierdził już wtórną niekonstytucyjność obecnych przepisów.

Nasze zażalenie oczekuje obecnie na rozpoznanie przez NSA. W przypadku jego uwzględnienia i uchylenia przez NSA postanowienia o zawieszeniu postępowania sądowoadministracyjnego, WSA w Łodzi będzie zobowiązany do rozpoznania skargi NIL na bezczynność Dyrektora CEM.

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół Radców Prawnych

2021-07-19 Zaproszenie dla lekarzy do współpracy z MZOoN

Szanowni Państwo,Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu uprzejmie informuje, iż w Biuletynie Informacji Publicznej GMT w dniu 06.07.2021 r. ukazało się zamówienie poza ustawą PZP 207/2021 na realizację zadań ustawowych Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osób zainteresowanych wydaniem orzeczenia przez Zespół.

W związku z powyższym, zapraszamy zainteresowanych współpracą lekarzy posiadających specjalizację z dziedziny: chorób wewnętrznych - w przedmiocie wydania orzeczenia, posiadających ważne zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, zatrudnionych w Państwa placówce do zapoznania się z treścią oferty i złożenia stosownych dokumentów. Natomiast zainteresowani współpracą lekarze nie posiadający stosownych uprawnień zobowiązani zostaną do ukończenia specjalistycznego szkolenia i pozytywnego egzaminu końcowego w zakresie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Zapytanie ofertowe

2021-07-16 Pismo Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych

Szanowni Państwo,

 

przekazujemy pismo Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych z dnia 8 lipca br. popierające wniosek o odwołanie Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.

Pismo

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL 

2021-07-12 Kompendium EDM

Szanowni Państwo ,

w związku z pytaniami:

    * napływającymi do NIL, jak też
    * zgłoszonymi podczas Webinarium "Przeprawa przez EDM",
zorganizowanego przez Komisję Stomatologiczną NRL w dniu 6 lipca br.

opracowane zostało zestawienie pytań i odpowiedzi. Zamieszczamy je w zupełenie przeredagowanym  w tym celu Kompendium EDM.     

https://nil.org.pl/kompendium-edm

2021-07-12 Pismo w sprawie wakatu w składzie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Szanowni Państwo,

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu ponawia prośbę o zgłaszanie się chętnych na wakat w składzie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Dokumenty należy składać za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu.

Więcej informacji w załączonym piśmie.

2021-07-12 Pismo skierowane do Marszałka Województwa Podkarpackiego

Szanowni Państwo,

 

przesyłamy do wiadomości pismo Rzecznika Praw Lekarza skierowane do Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Pismo

2021-07-09 List otwarty Konwentu Prezesów OIL do marszałka woj. podkarpackiego

Szanowni Państwo,

w związku z bulwersującą wypowiedzią marszałka województwa podkarpackiego na temat lekarzy zlikwidowanego oddziału neurologicznego  szpitala KSW nr 1 w Rzeszowie  publikujemy, poniżej, list otwarty Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich w tej sprawie.

 

Opis sprawy: https://nowiny24.pl/rzeszow-dlaczego-zlikwidowano-neurologie-w-szpitalu-na-szopena-marszalek-wladyslaw-ortyl-byla-gorsza-niz-w-szpitalu-powiatowym/ar/c14-15700304

 

List otwarty Konwentu Prezesów

2021-07-07 I Ogólnopolska Konferencja Historyczna

Ośrodek Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej i Ośrodka Historycznego naczelnej Rady Lekarskiej zapraszają Państwa do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Historycznej izba lekarskich, która odbędzie się w dniach 24-26.09.2021 r. w Hotelu Belweder w Ustroniu.

 

Tematem wiodącym konferencji jest "100-lecie Samorządu Lekarskiego - środowisko medyczne w kształtowaniu Rzeczypospolitej".

 

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów interesujących się historią, także naszego środowiska.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z p. Katarzyną Kamińską, tel. 56 655 41 60 w. 14. Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmujemy do 25.08.2021 r.

2021-07-06 Słowo Prezesa

Celsjusz czy Fahrenheit?

 

Zostało jeszcze parę miesięcy obecnej, trudnej dla wszystkich kadencji. Ten najbliższy czas traktuję jako szansę na realizację zaległych i kolejnych pomysłów i inicjatyw: powrót do kursów  i szkoleń organizowanych przez izbę lekarską, integracji i spotkań towarzyskich – wszyscy tęsknią do tej normalności, która kiedyś wydawała się dana raz na zawsze. Ale także start z nowymi programami – między innymi „kulturalny lekarz”, „identyfikator lekarza”. Czas epidemii nauczył nas, jak sprawnie można współkorzystać z narzędzi wirtualnych, mechanizmów elektronicznych, wszelkich aktywności online. Wskazał także jednoznacznie, że te formy nie są w stanie całkowicie zastąpić spotkań bezpośrednich.

 

Przypominam o obowiązku przejścia na kasy fiskalne online od 01.07.2021 roku. Organizacja – zakup, instalacja, internet oraz niemałe koszty – przerzucona na środowisko lekarskie. Pozostawię to bez szerszego komentarza. Do czerwoności wręcz rozgrzewa temat wprowadzonego w tym samym czasie obowiązku elektronizacji praktyk, raportowania zdarzeń, dokumentacji w formie elektronicznej. Bez jasnych kryteriów, wytycznych, „map drogowych”, repozytoriów danych, które powinno stworzyć i zapewnić – choćby ze względów bezpieczeństwa – państwo i władza, całe niemal odium przerzucone zostało, jak zwykle, na lekarzy. Łatwo się w tym pogubić bo i zawiłości i niejasności wiele. Taki zgotowali nam los. Nie pierwszy raz…

 

Do KPOIL wpływa coraz więcej wniosków lekarzy obcokrajowców spoza Unii Europejskiej z pozwoleniami na pracę wydanymi przez Ministra Zdrowia, o wydanie warunkowych Praw Wykonywania Zawodu. Sprawy się toczą i są procedowane zgodnie z prawem i obowiązującymi nas przepisami, bo zaufania do sprawdzanych przez MZ kwalifikacji i kompetencji lekarzy spoza UE raczej nie ma.

 

Szczepienia. Apeluję do wszystkich Państwa – powinniśmy jako grupa zawodowa dać przykład w sposób szczególny pozostałemu personelowi a zwłaszcza pacjentom, szczepiąc się przeciw Covid-19. Niestety także w naszych szeregach są grupy antyszczepionkowców, czy grupy „lekarzy niezależnych”.

 

Aby na bieżąco śledzić co robimy i jakie wydarzenia organizujemy zachęcam do odwiedzania naszej nowej witryny internetowej i mediów społecznościowych.

 

Mało kto już pamięta, że Pan Anders Celsjusz urodził się w Szwecji w Uppsali w rodzinie zacnych uczonych a Daniel Gabriel Fahrenheit – paradoksalnie – w Gdańsku w rodzinie tamtejszych przedsiębiorców. Wszystko to jednak traci na znaczeniu biorąc pod uwagę „skalę” problemów i kłopotów w ochronie zdrowia. I powiedzmy to otwarcie – od zawsze. Tu było i jest i będzie gorąco.

 

Słonecznego i gorącego lata oraz zasłużonego i udanego odpoczynku wszystkim Państwu życzę.

 

Prezes KPOIL w Toruniu

Wojciech Kaatz

2021-07-06 Komitet Zdrowia Publicznego PAN o szczepieniach przeciw COVID-19

Prezentujemy stanowisko Komitetu Zdrowia Publicznego PAN w sprawie szczepień przeciw COVID-19 wraz z uzasadnieniem.

 

Stanowisko

 

Uzasadnienie

2021-07-05 Odpowiedź MZ na stanowisko NRL w sprawie sytuacji spzoz po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej przekazujemy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej z 25 czerwca 2021 r. w sprawie sytuacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

 

W piśmie Sekretarz Stanu Waldemar Kraska informuje m.in. o trwających pracach nad przygotowaniem szczegółowych rozwiązań prawnych dot. reformy szpitalnictwa oraz że Minister Zdrowia z trzech wariantów przedstawionych w raporcie „Założenia reformy podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne" wybrał wariant trzeci związany z utworzeniem Agencji Rozwoju Szpitali i dokonywaniem ewaluacji szpitali.

 

Raport można znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/zdrowie/raport-w-sprawie-zalozen-reformy-szpitalnictwa

 

Stanowisko NRL

 

Odpowiedź MZ

2021-07-05 Przeprawa przez EDM - webinar dla Stomatologów

Przeprawa przez EDM - webinar dla Stomatologów zapowiedziany w Komunikacie KS NRL z dnia 28 czerwca 2021 r. poświęcony:

 • omówieniu wyników Ankiety rozpisanej wśród producentów oprogramowania,
 • przypomnieniu podstawowych przepisów prawa definiujących obowiązki „cyfryzacyjne”, jak też
 • praktycznym wskazówkom co do wykonania tych obowiązków.

 

Webinar odbedzie się na polatformie Zoom:
https://zoom.us/j/92232165263?pwd=Ym1lVHdnUHZycllGN2VPZVlBY0Zrdz09

 

Wtorek, 6 lipca, godzina 20:00.

2021-07-02 System stypendialny w WSZ im. L. Rydygiera w Toruniu

Szanowni Państwo,

na prośbę WSZ im. L. Rydygiera w Toruniu informujemy o wdrożonym w ramach szpitala systemie stypendialnym przeznaczonym dla studentów VI roku medycyny, stażystów oraz rezydentów (dodatek lojalnościowy), którzy chcieliby podjąć praktyki/ staż/ rezydenturę w Szpitalu. 

Wszelkie informacje o systemie stypendialnym dla wskazanych grup są dostępne na portalu społecznościowym FB Szpitala oraz stronie internetowej  https://www.wszz.torun.pl/

2021-07-01 Bilans pandemii na dziś i prognozy na jutro

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję prasową pt.: „Bilans pandemii na dziś i prognozy na jutro” - 1 lipca - czwartek, godzina 13.30 -  siedziba Naczelnej Izby Lekarskiej – ul. Sobieskiego 110, Warszawa.

W konferencji udział wezmą:

 • Dr Krzysztof Madej – wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Dr Paweł Grzesiowski – ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19

Transmisja online będzie dostępna pod linkiem: https://nil.org.pl/aktualnosci/5520-bilans-pandemii-na-dzis-i-prognozy-na-jutro

 

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

2021-07-01 Pismo do Premiera ws. ruchów antycovidowych

 

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyi do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z prośbą o pilną interwencję Rządu w sprawie szerzącej się, niezrozumiałej i niepopartej rzetelną wiedzą naukową fali dezinformacji na temat epidemii i programu szczepień przeciwko koronawirusowi.

Pismo

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

2021-06-30 Zmiana godzin pracy Biura Izby Lekarskiej

Szanowni Państwo,

w okresie letnim (lipiec-sierpień) Biuro Izby Lekarskiej w Toruniu będzie czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 - 16.00, w piątki w godzinach 8.00 - 13.00.

2021-06-29 Stanowisko Forum Naukowego COVID-19 NIL

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Forum Naukowego COVID-19 Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie możliwości kontynuacji schematu szczepień przeciwko COVID-19 preparatem innej firmy. 

Stanowisko

2021-06-27 Korespondencja pomiędzy KPOIL a WSZ im. L. Rydygiera w Toruniu ws. dodatków covidowych

2021-06-23 Czy szczepienie przeciw Covid-19 powinno być obowiązkowe? - debata EFMA

Szanowni Państwo,
Europejskie Forum Stowarzyszeń Medycznych i WHO - EFMA zaprasza na wirtualne posiedzenie pt. „Czy szczepienie przeciw Covid-19 powinno być obowiązkowe?”, które odbędzie się 24 czerwca br. o godz. 10.00.

 

Spotkanie będzie miało charakter dwugodzinnej debaty, podczas której uczestnicy przedstawią argumenty zarówno za, jak i przeciw, dobrowolnym lub obowiązkowym szczepieniom przeciwko Covid-19.

 

Spotkanie jest otwarte dla przedstawicieli krajowych organizacji medycznych.

 

Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne: angielski-rosyjski.

 

Zaproszenie

 

Program

 

Instrukcja

2021-06-18 Lista lekarzy głosujących poprawki Senatu

Koleżanki i Koledzy,

w nawiązaniu do poprzedniej wiadomości przesyłam poniżej listę posłów i posłanek lekarzy, którzy w dniu 15 czerwca 2021 r. zagłosowali za i przeciw poprawce do ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowana poprawka do ustawy podwyższająca współczynniki płacy minimalnej w ochronie zdrowia była wypracowanym wspólnie przez środowisko medyczne konsensusem, nie wymarzonym rozwiązaniem, ale dawały sygnał, że działając wspólnie możemy osiągnąć coś pozytywnego, że zmiany są możliwe i robimy krok w dobrą stronę.

Zabrakło niewiele. Smuci fakt, że większość parlamentarna nie doceniła tego wysiłku i porozumienia środowisk medycznych. Niestety Posłowie głosujący za odrzuceniem poprawek nie zrozumieli, że jest to inwestycja w przyszłość i rozwój ochrony zdrowia w Polsce.

Ministerstwo Zdrowia i przedstawiciele partii rządzącej dalej prowadzą monolog i wprowadzają społeczeństwo w błąd. Trudno zrozumieć komentarze, że są to podwyżki choćby w kontekście podpisanego w 2018 r. porozumienia z rezydentami, gdzie współczynnik dla lekarza specjalisty wynosił 1,6 średnie krajowej a ww. ustawie zaproponowano ten sam współczynnik na poziomie 1,31 średniej krajowej. Widać, że manifestacja pod Sejmem RP, która miała miejsce w dniu 15 czerwca 2021 r. nie zrobiła wrażenia na rządzących. Nie rozumieją, że walczymy o dobro polskiej ochrony zdrowia, a przede wszystkim o dobro naszych pacjentów.

Ciekawe w jaki sposób będą chcieli walczyć z 4 falą pandemii, jeżeli taka nadejdzie? Oklaskami? Czy mają świadomość decyzji jakie podejmują i jak to rzutuje na ochronę zdrowia? A może jako ochotnicy zgłoszą się do pracy w szpitalach i zobaczą w jakich realiach pracują polscy medycy? Czas pokaże.

Lekarze posłowie głosujący za podwyżkami wynagrodzeń:

 • Riad Haidar - Okręg wyborczy: 7 Chełm
 • Jerzy Hardie-Douglas - Okręg wyborczy: 40 Koszalin
 • Marek Hok - Okręg wyborczy: 40 Koszalin
 • Władysław Kosiniak-Kamysz - Okręg wyborczy: 15 Tarnów
 • Radosław Lubczyk - Okręg wyborczy: 40 Koszalin
 • Wojciech Maksymowicz - Okręg wyborczy: 35 Olsztyn
 • Rajmund Miller - Okręg wyborczy: 21 Opole
 • Andrzej Sośnierz - Okręg wyborczy: 31 Katowice
 • Zdzisław Wolski - Okręg wyborczy: 28 Częstochowa

Lekarze posłowie głosujący za obniżeniem wynagrodzeń:

 • Anna Dąbrowska-Banaszek - Okręg wyborczy: 7 Chełm
 • Czesław Hoc - Okręg wyborczy: 40 Koszalin
 • Tomasz Latos - Okręg wyborczy: 4 Bydgoszcz
 • Bolesław Piecha - Okręg wyborczy: 30 Bielsko-Biała
 • Elżbieta Płonka - Okręg wyborczy: 8 Zielona Góra
 • Katarzyna Sójka - Okręg wyborczy:  36 Kalisz
 • Łukasz Szumowski - Okręg wyborczy: 16 Płock

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Andrzej Matyja

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

2021-06-15 Odpowiedź GIS ws. nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Główny Inspektorat Sanitarny odpowiedział na uwagi Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zawarte w stanowisku z 21 maja 2021 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia.

GIS w piśmie z 14 czerwca 2021 r. informuje, że częściowo uwzględniono uwagę dotyczącą brzmienia § 3 ust. 1 projektu rozporządzenia. W projekcie rozporządzenia wskazano, że szkolenia są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć seminaryjnych, odbywających się przy bezpośrednim udziale kadry dydaktycznej oraz osób biorących udział w szkoleniu w tym samym czasie i w tym samym miejscu, z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 30 % liczby godzin lekcyjnych szkolenia, z wyłączeniem ćwiczeń oraz zajęć seminaryjnych, może w być prowadzone w formie szkolenia na odległość, w ramach którego przekazywanie wiedzy odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwiających:

 1. stosowanie metod i technik kształcenia na odległość,
 2. wykorzystanie materiałów dydaktycznych opracowanych w postaci elektronicznej oraz kontaktowanie się uczestnika szkolenia z osobami prowadzącymi szkolenie,
 3. weryfikację uczestnika szkolenia oraz potwierdzenie udziału w szkoleniu w liczbie godzin określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla poszczególnych zakresów tematycznych - dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymagań stanowią załącznik do dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia wydawanych przez kierownika jednostki prowadzącej szkolenie.

W stanowisku PNRL zauważono, że nieuzasadnione było zawężenie możliwości prowadzenia kształcenia wyłącznie w formie szkoleń stacjonarnych.

Nie uwzględniono natomiast uwagi dotyczącej przepisu zawartego w § 6 ust. 3 w treści „zbędne jest podwyższenie liczby punktów koniecznych do zdania części pisemnej egzaminu”.

GIS zaznacza, że biorąc pod uwagę istotę zadań realizowanych przez inspektorów ochrony radiologicznej bardzo ważne jest, aby osoby zdające egzamin wykazały się odpowiednią wiedzą.

Zwiększenie liczby punktów niezbędnych do zdania części pisemnej egzaminu (w zakresie dotyczącym liczby punktów z pytań problemowych lub zadań obliczeniowych) z 54% do 67% ma na celu, zgodnie z delegacją do wydania przedmiotowego rozporządzenia, zapewnienie weryfikacji wiedzy i poprawienie umiejętności osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia. W piśmie nadmieniono, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie inspektorów ochrony radiologicznej, które reguluje podobne zagadnienia co projekt rozporządzenia, określa na podobnym poziomie wymagany próg procentowy dla zdania części pisemnej egzaminu (67%).

W ocenie GIS powyższa zmiana dąży nie tylko do osiągnięcia celu jakim jest zapewnienie właściwej weryfikacji wiedzy i poprawienie umiejętności osób ubiegających się o nadanie wspomnianych uprawnień, ale także do ujednolicenia przepisów w tym zakresie.

2021-06-15 Nie każdy lekarz musi mieć kasę fiskalną online

Od 1 lipca br. lekarze i dentyści muszą mieć kasę fiskalną najnowszej generacji. Ale nie dotyczy to każdego podmiotu świadczącego usługi medyczne.

Więcej pod poniższym linkiem.

https://podatki.gazetaprawna.pl/vat/artykuly/8190076,kasy-fiskalne-online-lekarze-vat.html

 

2021-06-13 Komunikat po posiedzeniu Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej

 

Obradująca w dniu 11 czerwca 2021r w siedzibie NIL w Warszawie KS NRL  omówiła najważniejsze bieżące zagdnienia.  Najważniejsze konkluzje ująć mozna w następujących punktach:

 1. Wycena świadczeń. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przerwała będące już na dużym stopniu zaawansowania wspólne prace nad korektą wyceny części tabeli punktowej dotyczącej świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych przesyłając wniosek o dokonanie ich wyceny do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zasadna jest obawa o termin zakończenia takich prac w ramach AOTMiT, w szczególności  w kontekście zaplanowanych na przyszły rok postępowań konkursowych. 
 2. Radiologia stomatologiczna. Wobec uzgodnionego z GIS i MZ zakresu wymagań do uzyskania przyszłej zgody na wykonywanie procedur radiologicznych innych niż zdjęcia wewnątrzustne Komisja Stomatologiczna przystępuje do prac nad opracowaniem systemu szkolenia ustawicznego w tej dziedzinie.(odbycie szkolenia jest warunkiem uzyskania zgody)
 3. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Komisja w pełni podziela  opinie i rekomendacje zawarte w Stanowisku PNRL z 28 maja br. W tej chwili część dostawcow aplikacji służących do prowadzenia dokumentacji stomatlogicznej kończy prace aktualizacyjne. Rozwiązania dotyczące obsługi karty wizyty stomatologicznej w sposób zapewniający wpisanie wszelkich danych niezbędnych do sporządzenia z wizyty stomatologicznej raportu zdarzenia medycznego mogą spowodować dość znaczne różnice w funkcjonalnosci programu w stosunku do prezentowanych wcześniej wersji demonstracyjnych. Dlatego placówkom stomatologicznym nieposiadającym jeszcze żadnego programu gabinetowego rekomenduje się, aby podczas dokonywania ostatecznego wyboru wziąć pod uwagę ostateczne wersje przynajmniej kilku programów. Końcową decyzję należy oprzeć na własnej ocenie wygody posługiwania się najczęściej obsługiwanymi funkcjami programu i ofertą modułów dodatkowych (recepta, kontakty SMS z pacjentami, moduły analityczne , statystyczne, współpraca z urządzeniami rtg , rozliczanie świadczeń NFZ, obsługa list oczekujących itd..). Ważny w ocenie kosztu licencji jest okres, przez jaki możemy liczyć na bezpłatne aktualizacje (należy założyć, że w pierwszym okresie wdrażania nowych obowiązków może zachodzić konieczność częstych aktualizacji). Niezmiernie ważne są warunki wsparcia technicznego i działalności infolinii producenta programu . Naturalnie, wstępnym warunkiem poddania ocenia jakiegokolwiek programu jest wypełnianie przez niego podstawowych wymagań , jak choćby opisanych w projekcie nowelizacji "Minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla systemów usługodawców”. Zespół ds EDM Prezydium NRL zapowiada ponowną odsłonę Ankiety, jaką przeprowadził w 2019r wśród producentów programów gabinetowych. Wyniki tej ankiety zapewne pomogą dokonać wstępnej selekcji programów,które następnie kazda placówka podda szczegółowej ocenie z punktu widzenia ww wygody użytkowania. [zobacz też dokument Zespołu ds EDM NRL- "o co pytać dostawcę?"]
 4. Przesunięcie ustawowego terminu obowiązków raportowania zdarzeń medycznych i wymiany EDM. Komisja nie zgadza się stanowczo z prezentowanymi i powielanymi w prasie medycznej opiniami przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego o niecelowości przesuwania terminu obowiązków ustawowych zawartych w art.56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Wobec wymienianych w dyskusji publicznej prawdopodobnych okresów niezbędnych na prawidłowe wdrożenie całej reformy (od roku do kilku lat) funkcjonowanie w warunkach „martwego prawa, ale prawa” wydaje się niewskazane, a nawet niebezpieczne. Komisja podziela w całej rozciągłości zdanie PNRL o braku możliwości  i braku środków finansowych placówek stomatologicznych na prowadzenie repozytoriów dokumentacji medycznej wyłącznie siłami usługodawców (placówek medycznych).
 5. Kasy fiskalne online. Komisja przypomina Komunikat z dnia 14 kwietnia br. informujący o interpretacjach wydanych przez Krajową Informację Skarbową i wynikającego z nich braku obowiązku wymiany kas papierowych na kasy online przez podmioty lecznicze. Podstawy tych interpretacji nie są jasne, toteż NRL skierowała do Ministra Finansów wniosek o wyjaśnienia w tej sprawie (czy istotnie wszystkie podmioty lecznicze są z tego obowiązku zwolnione). Pomimo upływu okresu miesiąca od wysłania pisma odpowiedź na nie dotąd nie nadeszła. Zostanie wystosowane ponowne pismo, ponaglające do odpowiedzi. Póki ze strony MF nie nastąpi wyjaśnienie, lekarzom dentystom prowadzącym podmioty lecznicze przypomina się, że brak obowiązku wymiany kasy papierowej na kasę online może skutkować odmową refundacji części kosztów jej zakupu. W przypadku chęci zainstalowania przez podmiot leczniczy  kasy online warto zwrócić się do właściwego dla siedziby podmiotu Urzędu Skarbowego o pisemne zapewnienie otrzymania zwrotu części kosztów. Praktyki lekarskie (indywidualne i grupowe) obowiązek wymiany kas posiadają i cała korespondencja z Ministrem Finansów, o której wyżej mowa nie dotyczy w chwili obecnej sytuacji praktyk. Praktyki muszą te kasy wymienić.

W związku z zaplanowanym na dzień 16 czerwca br spotkaniem Prezydium NRL z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia mogą pojawić się po jego zakończeniu dodatkowe informacje dotyczące zagadnień omawianych w pkt. 1,3,i 4.

 

Przewodniczący Komisji

Andrzej Cisło 

wiceprezes NRL

2021-06-07 Stanowisko 2/VIII/2021 podjęte przez Prezydium ORL

Szanowni Państwo,

w załączonym pliku przedstawiamy STANOWISKO Nr 2/VIII/2021 podjęte przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie poparcia protestu pielęgniarek i położnych.

STANOWISKO Nr 2/VIII/2021

 

 

2021-06-02 Biuro Izby Lekarskiej w Toruniu nieczynne

Szanowni Państwo,

w piątek, 4 czerwca br., Biuro Izby Lekarskiej w Toruniu, jak również Delegatury w Grudziądzu i we Włocławku, będą nieczynne. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

2021-06-01 NIL odpowiada SN ws. lekarzy cudzoziemców

 

Koleżanki i Koledzy,

 

Po raz pierwszy w historii samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów zdarzyło się, że Minister Zdrowia, korzystając z przepisu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, pismem z dnia 22 kwietnia 2021 r. zaskarżył do Sądu Najwyższego uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej.

Do Sądu Najwyższego skierowano uchwałę Nr 1/21/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniającą uchwałę Nr 1/17/VII z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty (PWZ) oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wnosząc o jej uchylenie w całości. Sprawa ma charakter precedensowy i dotyczy ważnego zagadnienia – przyznawania PWZ w „uproszczonym” trybie lekarzom posiadającym dyplomy uzyskane poza Unia Europejską.

Przedmiotem skargi jest zgodność naszej uchwały dotyczącej trybu przyznawania tym osobom PWZ z regulacją przyjętą w niedawno znowelizowanej ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dodane art. 7 ust. 2a -2k i art. 7 ust. 9-22 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Minister Zdrowia zarzuca, że wymóg samorządu lekarskiego potwierdzenia znajomości języka polskiego przez kandydatów ubiegających się o PWZ nie wynika z przepisów. Sprzeczne z prawem określono również wymaganie orzeczenia o stanie zdrowia kandydata wydanego przez lekarza medycyny pracy. Dodatkowo Minister uważa, że w sytuacji, gdy uprzednio wydał decyzję udzielającą danej osobie zgody na wykonywanie zawodu, okręgowa rada lekarska nie powinna badać dokumentów przedłożonych przez kandydata i prowadzić pełnego postępowania administracyjnego, oceniając tę procedurę za zbędną.

Do Sądu Najwyższego złożyłem w tej sprawie obszerne pismo procesowe, stanowiące odpowiedź na skargę Ministra Zdrowia. W piśmie tym wskazałem, że wszystkie zarzuty Ministra są niezasadne. Podkreśliłem, że podjęta przez Naczelną Radę Lekarską uchwała miała oparcie w opinii wybitnego znawcy prawa administracyjnego, wieloletniego kierownika Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji i Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z opinii naszego eksperta wynika, że wymóg znajomości języka polskiego jest konstytucyjnym wymogiem kwalifikacyjnym, uprawniającym do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Zaznaczyłem, że wymóg znajomości języka polskiego znajduje swoje odzwierciedlenie także w prawie unijnym, które Polska zobowiązana jest stosować. Nie mają także podstaw zarzuty Ministra dotyczące sposobu potwierdzania przez kandydatów stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu, bowiem stan zdrowia jest jedną z przesłanek warunkujących możliwość ubiegania się o PWZ i powinien dotyczyć w równym stopniu wszystkich osób wykonujących zawód lekarza.

W odpowiedzi przekazanej Sądowi Najwyższemu zdecydowanie zanegowałem stanowisko, że po wydaniu przez Ministra Zdrowia decyzji o zgodzie na wykonywanie zawodu przez lekarza mającego dyplom uzyskany poza UE, okręgowa rada lekarska powinna bez odrębnego postepowania przyznać mu PWZ. Taki pogląd Ministra nie znajduje żadnego uzasadnienia w doktrynie prawa administracyjnego ani w przepisach prawa.

Wytknąłem również brak związku pomiędzy sformułowanymi przez Ministra Zdrowia zarzutami dotyczącymi tylko niektórych postanowień uchwały NRL a wnioskiem o uchylenie zaskarżonej uchwały w całości. Z uwagi na zaskarżenie tylko dwóch przepisów uchwały nr 1/21/VIII nie ma podstaw do uchylenia jej w całości. Mogłoby to spowodować uchylenie również tych przepisów, które żadnego „podejrzenia” niezgodności z omawianymi przepisami nie wykazują, co wywołałoby wątpliwości przy orzekaniu przez okręgowe rady lekarskie w sprawach PWZ.

Bardzo istotne jest również to, że Sąd Najwyższy otrzymał w moim piśmie jednoznaczną informację, że - wbrew sugestiom wynikającym z zaskarżenia uchwały przez Ministra Zdrowia - samorząd lekarski nie jest przeciwny przyznawaniu lekarzom spoza UE prawa wykonywania zawodu. Wskazałem, że dotychczas na 137 wniosków złożonych na podstawie nowych przepisów art. 7 ust. 2a i art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 80 zostało już rozpatrzonych przez okręgowe rady lekarskie. Wśród tych 80 spraw, w 74 podjęto uchwały o przyznaniu PWZ. Oznacza to, że okręgowe rady lekarskie przyznały PWZ w ponad 90% rozpoznanych spraw. Powyższe dowodzi, że przywołane wyżej przepisy ustawy są przez organy samorządu lekarskiego stosowane i stanowią podstawę decyzji przyznających uprawnienia zawodowe w Polsce. Dotychczas okręgowe rady lekarskie wydały jedynie 6 uchwał o odmowie przyznania PWZ, najczęściej w sprawach, w których wnioskodawca nie przedstawił żadnych lub wszystkich dokumentów niezbędnych do wykazania spełniania wymogów określonych w przepisach - przedstawiając np. jedynie decyzję Ministra Zdrowia o wyrażeniu zgody na wykonywanie zawodu lekarza w Polsce. W takich sytuacjach, wydanie uchwały odmownej było każdorazowo poprzedzone bezskutecznym wezwaniem wnioskodawcy do uzupełnienia braków w dokumentacji, potrzebnych do rozpatrzenia wniosku.

Z uwagi na precedensowy charakter sprawy i konieczność weryfikacji naszej uchwały, nie tylko przez pryzmat znowelizowanej ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ale też pod kątem zastosowania norm Konstytucji RP przy uwzględnieniu prawa unijnego - dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych - zwróciłem się do Sądu Najwyższego o jej rozpatrzenie na rozprawie, a nie na posiedzeniu niejawnym. Rozprawa umożliwi nam zreferowanie w pełni naszego stanowiska i obszerne odniesienie się do zarzutów Ministra, a także na przedstawienie negatywnych skutków dla pacjentów, jakie wiązałyby się z zaakceptowaniem stanowiska Ministra Zdrowia.

Liczę na to, że Sąd Najwyższy wnikliwie przyjrzy się tej sprawie, dokona wszechstronnej oceny przepisów z uwzględnieniem przebiegu prac legislacyjnych nad tą kontrowersyjną ustawą oraz uszanuje wynikającą z Konstytucji autonomię decyzyjną samorządu lekarskiego w zakresie sprawowania pieczy nad wykonywaniem zawodu lekarza, w tym nad każdorazowym badaniem przesłanek warunkujących dostęp do naszego zawodu.

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Andrzej Matyja

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

2021-05-30 Pismo skierowane do Posłanek i Posłów województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie minimalnych gwarantowanych wynagrodzeń zasadniczych dla lekarzy specjalistów zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Szanowni Państwo,

w załączonych plikach przedstawiamy pismo skierowane do Posłanek i Posłów województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie minimalnych gwarantowanych wynagrodzeń zasadniczych dla lekarzy specjalistów zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz Stanowisko Prezydium ORL KPOIL z dnia 27.05.2021 r. 

 

Pismo

Stanowisko

2021-05-27 KURIOZUM MINISTERSTWA

 

Szanowni Państwo,

 

przesyłamy treść pisma otrzymanego od Polskiego Funduszu Rozwoju w odpowiedzi na apel Prezydium NRL z 22 kwietnia 2021 r. kierowany do Prezesa Rady Ministrów o umorzenie podmiotom wykonującym działalność leczniczą części subwencji podlegającej zwrotowi.

Przekazana odpowiedź oraz przyjęte zasady umarzania subwencji w części podlegającej zwrotowi w odniesieniu do sektora ochrony zdrowia są zaskakujące i zatrważające.

Z uzyskanej odpowiedzi oraz Regulaminu ubiegania się o udział w Programie Rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm" wynika, że umorzenie części subwencji podlegającej zwrotowi w obszarze ochrony zdrowia dostępne jest, przy spełnienie dodatkowych warunków, jedynie dla przedsiębiorców wykonujących działalność fizjoterapeutyczną (PKD 86.90.A) oraz paramedyczną (PKD 86.90.D). Pod tym drugim kodem PKD mieści się działalność prowadzona w takich dziedzinach jak: irydologia, homeopatia, akupunktura, akupresura itp.

Umorzenie subwencji podlegającej zwrotowi w obszarze ochrony zdrowia będzie więc możliwe tylko wobec irydologów, homeopatów, lecz nie praktyk lekarskich, dentystycznych, szpitali czy podmiotów leczniczych inne niż szpitale!!!!!

Co ciekawsze, w odpowiedzi na apel Prezydium o rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą uzyskać umorzenie subwencji o podmioty wykonujące działalność leczniczą, czytamy w piśmie Polskiej Fundacji Rozwoju, że obecnie nie jest planowane rozszerzenie listy kodów PKD umożliwiających uzyskanie większego wsparcia.

Tarcza Finansowa powyższym zakresie przewiduje zatem wsparcie dla filarów systemu ochrony zdrowia - irydologów, homeopatów. Wygląda na to, że obecna władza zamierza odbudowywać system ochrony zdrowia w oparciu o działalność paramedyczną - w jaki inny sposób wytłumaczyć objęcie możliwością zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji jedynie fizjoterapeutów i zajmujących się działalnością paramedyczną? Czy w ślad z takimi działaniami nie powinna nastąpić zmiana nazwy resortu na Ministerstwo Parazdrowia?

 

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

2021-05-26 Komunikat ws. publikacji o zarobkach lekarzy

Szanowni Państwo,

 

w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi i nieścisłymi informacjami dotyczącymi zarobków lekarzy informujemy:

* dodatki do wynagrodzenia za pracę przy zwalczaniu epidemii otrzymują osoby wykonujące różne zawody medyczne - nie tylko lekarze; dodatki te nie są formą uprzywilejowania lekarzy jako grupy zawodowej, lecz mają rekompensować dodatkową pracę i ryzyko związane z opieką nad pacjentami covid-owymi; przypominamy, że zasady wypłaty dodatków określone są poleceniem Ministra Zdrowia i to Minister ponosi odpowiedzialność za skutki finansowe swego polecenia również wynikające z ewentualnych braków czy wad tej decyzji, a nie lekarze, którzy zgodnie z jej treścią dodatki otrzymują; samorząd lekarski bezskutecznie zabiegał o uregulowanie kwestii związanych z tymi dodatkami w sposób klarowny i jednoznaczny na poziomie ustawy, a nie w formie polecenia ministra, o niesprecyzowanym statusie prawnym;

* w przestrzeni publicznej postulowane przez samorząd lekarski poziomy płacy minimalnej zestawia się z zarobkami, które niektórzy lekarze są w stanie osiągnąć łącznie, czyli z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo wykonywanych dyżurów medycznych; tymczasem regulowana ustawowo płaca minimalna w ochronie zdrowia jest płacą zasadniczą i nie obejmuje wynagrodzenia za świadczenie dodatkowych dyżurów medycznych; używanie tego rodzaju porównań w dyskusji publicznej - niestety również przez polityków - lekarzy wprowadza w błąd opinię publiczną i zafałszowuje obraz sytuacji finansowej środowisk medycznych;

* samorząd lekarski konsekwentnie od wielu lat zabiega o podwyższenie minimalnego wygrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów w zależności od posiadanych kwalifikacji (w oparciu o kryterium posiadanej specjalizacji); regulacja ta dotyczy tylko minimalnego wynagrodzenia, zatem nie ma na celu podwyższenia wynagrodzeń tym lekarzom i lekarzom dentystom, którzy obecnie osiągają wynagrodzenie większe; beneficjantami postulowanych zmian w zakresie podwyższenia wynagrodzenia minimalnego nie będą zatem wszyscy lekarze i lekarze dentyści bez względu na osiągane obecnie zarobki, ale tylko ci, którzy mają najniższe stawki;

Wskazane powyżej nieścisłości, uproszczenia i wprowadzające w błąd argumenty mogą wynikać z niewiedzy, ale także ze złej woli i świadczą, że czas oklasków dla medyków minął, a wracają wypowiedzi przypominające słynne „pokaż lekarzu, co masz w garażu"; niektóre zdają się wskazywać lekarza jako wroga klasowego. Taka narracja wobec lekarzy i lekarzy dentystów to dla nich kolejny sygnał zachęcający do emigracji.

 

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

2021-05-26 Przedłużenie okresu rozliczeniowego - wniosek

Wpis ten -pomimo, że zamieszczony w ramach podstrony Komisji Stomatologicznej NRL- jest ważny dla wszystkich placówek, które w roku 2020 :

 • korzystały z mechanizmu zapłaty od NFZ w formule 1/12,
 • uzyskały od Prezesa NFZ decyzję przedłużającą okres rozliczeniowy za rok 2020.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia br. umożliwia wszystkim tym podmiotom wystąpienie z wnioskiem do prezesa NFZ o dalsze wydłużenie tego okresu.

Aktualne więc brzmienie przepisu regulującego tę materię jest następujące:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 4 września 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492 i 1493) zarządza się, co następuje:

[...]

§  2.  

1. Na wniosek świadczeniodawcy, okres rozliczeniowy określony w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kończący się w 2020 r. może zostać przedłużony, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2021 r., w sposób określony przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Przepisu § 1 pkt 5 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1 nie stosuje się.

2.W przypadku gdy okres rozliczeniowy został przedłużony na podstawie ust. 1, na wniosek świadczeniodawcy okres ten może zostać przedłużony po raz kolejny, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r., w sposób określony przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, świadczeniodawca składa w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

A ponieważ przepis wyraźnie mówi o konieczności złożenia do 30 czerwca stosownego wniosku, Zespół Radców Prawnych NIL przygotował pomocny zazwyczaj w takich wypadkach wzór.

Wniosek

2021-05-26 Pismo dot. pomocy w pozyskaniu lekarzy dentystów

Szanowni Państwo,

 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zwrócił się do Izby Lekarskiej w Toruniu z prośbą o pomoc w pozyskaniu lekarzy dentystów, którzy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zdecydowaliby się na świadczenie usług nocnej i świątecznej opieki stomatologicznej w Toruniu.

Zainteresowani lekarze dentyści proszeni są o kontakt telefoniczny z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej UMT pod numerem 56 611 84 54 lub 606 908 452.

 

Pismo

 

2021-05-21 PNRL o zmianie ustawy o min. wynagrodzeniu w podmiotach leczniczych

2021-05-19 Pismo Wiceprezesa NRL A.Cisło do NFZ

Szanowni Państwo,

 

przedstawiamy pismo Wiceprezesa NRL Andrzeja Cisło o wyjaśnienia dot. danych o wydatkach na świadczenia stomatologiczne zawarte w sprawozdaniu NFZ za 2020r. skierowane do Zastępcy Prezesa NFZ ds. medycznych dra n.med. Bernarda Waśko.

 

Pismo

 

 

 

 

 

2021-05-17 Pismo od Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

Szanowni Państwo,

 

przedstawiamy pismo od Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. w sprawie objęcia ochroną ubezpieczeniową czynności medycznych związanych z wykonywaniem szczepień przeciw COVID-19. 

Pismo

2021-05-16 Wywiad z Prezesem NRL Andrzejem Matyją

Szanowni Państwo,

 

w załączonym pliku przedstawiamy wywiad z Prezesem NRL Andrzejem Matyją, który ukazał się w Dzienniku Gazety Prawnej.

2021-05-07 Nihil de nobis sine nobis

Minął już ponad rok od początku pandemii i pracy w zmienionej rzeczywistości. Zagrożenia dla pracowników ochrony zdrowia, obecnie, wcale nie są mniejsze. Zwiększyła się jedynie nasza tolerancja na ryzyko. Powszechne stosowanie środków ochrony osobistej nikogo już nie dziwi i stało się tak oczywiste, że już prawie nikt nie pamięta czasów kiedy było inaczej. Jako grupa zawodowa czujemy się jednak cały czas niedoceniani, pomimo, że to na naszych barkach, de facto, spoczywa walka z zarazą na pierwszej linii frontu. Braki kadrowe, chroniczne przemęczenie, nierówności płacowe, zwiększona odpowiedzialność. Co chwila odchodzą od nas „na wieczny dyżur” nasi znajomi i przyjaciele.

 

Ważnym tematem jest, cały czas, dodatek Covidowy wypłacany pracownikom medycznym. Wniósł on jednak wiele zamieszania do siatki płac i w odczuciu wielu z Państwa jest rozdzielany niesprawiedliwie. Podjęliśmy wiele interwencji w zgłoszonych przez Państwa sprawach związanych z tą kwestią. Samorząd lekarski od początku zabiegał, aby przysługiwał on wszystkim pracownikom medycznym. Ten postulat został jednak przez Sejm odrzucony. Do końca czerwca obowiązują zapisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów (6750,00 zł). Ministerstwo zaproponowało realną podwyżkę w kwocie … 19,00 zł. Do tej pory wskaźnik wynagrodzenia dla specjalistów wynosił 1,6 średniej krajowej, obecnie – 1,31. To kolejny „kamyk do ogródka” i dowód na to, jak jesteśmy traktowani przez polski rząd. Problem personelu miała, wg rządzących, rozwiązać specustawa ułatwiająca lekarzom obcokrajowcom spoza UE pracę w Polsce. Na dzień pisania tego artykułu izby lekarskie w Polsce otrzymały od ministerstwa kilkadziesiąt wniosków. Na dodatek przypomnieć należy, że odpowiedzialność za te osoby spada na polskich lekarzy, bo to właśnie nasi specjaliści będą za nich i ich pracę odpowiedzialni jako opiekunowie. To samo dotyczy dyrektorów placówek.

 

Jak nigdy dotąd, właśnie pandemia unaoczniła jak ważny jest silny i niezależny samorząd lekarski występujący w imieniu i po stronie lekarzy. W najtrudniejszych chwilach wspierający ich prawnie, rzeczowo, materialnie; chociażby w postaci biura prawnego i sztabu mecenasów, czy środków ochrony osobistej gdy są najbardziej potrzebne Dlatego gorąco zachęcam i apeluję do Was wszystkich, zwłaszcza młodego pokolenia – włączcie się aktywnie w działalność izb lekarskich, w działalność niezależnego samorządu, w wybory IX kadencji. Drzwi są dla wszystkich otwarte. W myśl zasady „nic o nas bez nas” aktywnie wspierajcie i twórzcie samorząd, bo tylko w ten sposób zadbacie o swoje sprawy. Deklaruję, że samorząd pozostanie ostoją niezależności, zawsze dbając o godność i interesy zrzeszonych w nim lekarzy i lekarzy dentystów. Wspierając Was i, w razie potrzeby, broniąc przed wszechobecną niesprawiedliwością. Pozostanie zaangażowany w sprawy lekarskie nie uginając się pod żadną presją.

 

„Acta probant se ipsa”

 

Wojciech Kaatz
Prezes KPOIL

2021-05-07 Wybory IX kadencji

Koleżanki i Koledzy!

 


Rok 2021 jest rokiem wyborczym delegatów  na Okręgowy Zjazd Lekarzy  IX kadencji, który wybierze nowe władze Izby na okres 2022-2026. Wzorem poprzednich, udanych frekwencyjnie wyborów, obecne wybory odbędą się głównie w trybie korespondencyjnym, z możliwością osobistego głosowania w wyznaczonym dniu w siedzibie izby i delegatur. W imieniu Komisji Wyborczej liczę na aktywny udział wszystkich lekarzy w wyborach, począwszy od zgłaszania kandydatów na delegatów, jak również wypełnienia i odesłania karty wyborczej.

 

Wasz udział w procesie demokratycznego wyłaniania swoich przedstawicieli jest kluczowym elementem późniejszej naszej reprezentacji w strukturach władz Izby Lekarskiej.

 

Proszę się zapoznać z poniższym biuletynem wyborczym i przebiegiem procesu wyborczego. Informacje oraz druki do pobrania są również umieszczone na stronie internetowej izby lekarskiej: www.kpoil.torun.pl w zakładce Wybory IX Kadencji.

 

Przewodniczący 
Okręgowej Komisji Wyborczej 
Stanisław Hapyn

2021-05-06 Termin wprowadzania kas online bez zmian

Szanowni Państwo,

 

W dniu 1 kwietnia br. Prezes NRL Andrzej Matyja wspólnie z prezesami dwóch samorządów zawodów prawniczych - Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych zwrócił się do Ministra Finansów o przesunięcie terminu wprowadzenia obowiązku ewidencji sprzedaży przy użyciu nowych kas fiskalnych (tzw. kas online), co najmniej o 6 miesięcy.

Kasy rejestrujące typu online mają zastąpić kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Obecnie termin obowiązkowego wprowadzenia nowych kas rejestrujących w stosunku do niektórych grup podatników, w tym podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, ustalono na dzień 1 lipca 2021 r. W gestii Ministra Finansów leży natomiast wydanie rozporządzenia, na mocy którego termin ten może zostać przedłużony (tak art. 145b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług)

W piśmie do Ministra Finansów trzy samorządy zawodowe argumentowały, że dla podatników z branży medycznej oraz dla podatników z branży prawniczej skutki wywołane epidemią są dotkliwie odczuwane, co przejawia się głównie w ograniczeniu przychodów, przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności, np. w pozycji wydatków na środki zabezpieczenia przeciwko zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. W takich realiach poniesienie wydatku związanego z zakupem nowej kasy rejestrującej staje się dodatkowym obciążeniem. Wskazano również na spory nakład pracy, jaki zawsze towarzyszy wprowadzeniu nowej technologii, w tym konieczność wyszukania optymalnego sprzętu i jego dostawcy, składanie w zakreślonym terminie wniosków o zwrot części nakładów, zapoznawanie się z nowymi urządzeniami. Uzasadniało to zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Adwokackiej iKrajowej Rady Radców Prawnych przesunięcie terminu obowiązkowego wprowadzenia nowych kas fiskalnych co najmniej o 6 miesięcy.

W pisemnej odpowiedzi z dnia 23 kwietnia 2021 r. (Znak: PT7.8160.30.2021.BRAI.422) Ministerstwo Finansów Departament Podatku od Towarów i Usług nie zgodziło się na przesunięcie tego terminu. Ministerstwo Finansów wskazało jednak, że podatnicy, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących online, mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny jej zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. W ocenie Ministerstwa Finansów odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy online od podatku należnego jest znaczącym wsparciem dla podatników, którzy są zobowiązani do wymiany kasy fiskalnej. Dodatkowo Ministerstwo Finansów wskazało, że na mocy art. 48 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, na wniosek podatnika, organ podatkowy może odraczać terminy przewidziane w przepisach podatkowych jeśli jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

 

Michał Kozik

radca prawny

Naczelna Izba Lekarska

2021-05-06 V Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Literacki „Lekarze dzieciom”

Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie ogłasza V Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Literacki „Lekarze dzieciom”. Patronat honorowy nad konkursem objęli Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja oraz Prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej dr Leszek Buk.

 

Patronat medialny - „Gazeta Lekarska”, miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej „Medicus” „Polskie Radio Lublin”.

Termin nadsyłania prac: do 30.10.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 27.11.2021 r.

Uroczyste wręczenie nagród: 18.12.2021 r.

Dodatkowe informacje na stronie internetowej organizatora: www.kultura.oil.lublin.pl.

Regulamin konkursu 

2021-05-06 Odpowiedź Ministra Klimatu na Interpelacje poselskie wzywające do restrykcji wobec gabinetów stomatologicznych.

2021-05-05 #szanujmedyka

Szanowni Państwo,

 

Śląska Izba Lekarska i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach rozpoczęły kampanię „#szanujmedyka”, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na bolesny problem agresji skierowanej wobec pracowników medycznych. Pragniemy zaprosić Państwa do przyłączenia się do akcj.

#szanujmedyka - Hejt i agresja — z taką rzeczywistością codziennie mierzą się pracownicy ochrony zdrowia. Szczególnie w tym trudnym dla całego społeczeństwa czasie pandemii można zaobserwować nasilające się negatywne zachowania pacjentów.

Lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, ratownicy medyczni, farmaceuci, rejestratorki coraz częściej stają się ofiarami zniewag, wulgarnych ataków słownych, a nawet fizycznych, wobec których czują się bezsilni. Dlatego, chcemy mówić głośno o fali hejtu zalewającej pracowników ochrony zdrowia.

Jednym z elementów akcji są noszone na fartuchach i kombinezonach plakietki z hasłem „Szanuję Ciebie, Szanuj Mnie!”. Medycy nosić je będą z nadzieją, że to wołanie przynajmniej niektórych pobudzi do refleksji.

Link do informacji na stronie ŚIL -

https://izba-lekarska.org.pl/o-izbie/aktualnosci/szanuj-medyka

 

2021-05-04 Nauka przeciw pandemii

Szanowni Państwo,

 

Polscy klinicyści w ramach inicjatywy „Nauka przeciw pandemii”, którą wspiera m.in. Naczelna Izba Lekarska, przygotowali kompleksowe kompendium wiedzy o przebiegu i skutkach zdrowotnych COVID-19 wraz z rekomendacjami dot. diagnostyki i leczenia. Biała księga pt. „Charakterystyka choroby COVID-19, objawy oraz skutki zdrowotne. Rekomendacje i doświadczenia polskich klinicystów” powstała pod przewodnictwem prof. Andrzeja M. Fala, a wśród jej twórców znajdują się wybitni eksperci wielu kluczowych dziedzin medycyny i nauki, w tym Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja. Jest to pierwsza tak kompleksowa publikacja dotycząca wieloukładowych objawów, najbardziej powszechnych powikłań i rekomendacji terapeutycznych po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

Celem białej księgi jest holistyczne ukazanie długofalowych skutków zdrowotnych, jakie niesie ze sobą COVID-19. Publikacja to także źródło wiedzy dla osób, które przeszły COVID-19, a także systemu opieki zdrowotnej na temat diagnostyki i terapii w przypadku utrzymujących się objawów i powikłań.

Materiał w załączeniu. 

 

 

2021-04-27 Odpowiedź Ministerstwa Finansów - opodatkowanie kartą podatkową, a podatek liniowy

Publikujemy korespondencję z Ministerstwem Finansów dotyczącą lekarzy i lekarzy dentystów, którym naczelnik urzędu skarbowego odmówił rozliczenia w formie karty podatkowej wraz z informacją mec. Michała Kozika z Zespołu Radców Prawnych NIL w tej sprawie.

 

Pismo Prezesa NRL do Ministra Finansów

 

Odpowiedź Ministra Finansów

 

Informacja Zespołu Radców Prawnych NIL

2021-04-18 NIL upamiętnia zmarłych lekarzy i lekarzy dentystów na COVID-19

Szanowni Państwo,

 

15 kwietnia 2021 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja odsłonił tablicę w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, upamiętniającej lekarzy i lekarzy dentystów zmarłych na COVID-19 

Uroczystość odsłonięcia tablicy pod poniższym linkiem

https://nil.org.pl/aktualnosci/5420-nil-upamietnia-zmarlych-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-na-covid-19.

2021-04-16 Informacja od brokera ubezpieczeniowego Mentor

2021-04-15 Apel i Stanowisko Prezydium ORL w Łodzi z 13.04.2021 r.

Publikujemy Apel i Stanowisko podjęte przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi w dniu 13.04.2021 r.

 

Apel Prezydium ORL w Łodzi

 

Stanowisko Prezydium ORL w Łodzi

2021-04-08 Światowy Dzień Zdrowia

2021-03-29 O szybką finalizację rozmów NRL-NFZ

Komisja Stomatologiczna NRL
Szanowni Państwo,

https://nil.org.pl/dla-lekarzy/dla-stomatologow/kontrakty/5398-o-szybka-finalizacje-rozmow-nrl-nfz

Pod linkiem znajduje się tekst wysłanego wczoraj z listem przewodnim Prezesa NRL Apel Konwentu Prezesów ORL o niezwłoczną finalizację ustaleń ws reformy tabeli.

Apel krótki, jednoznaczny. Jest to wyraz tego, o czym mówiliśmy nie raz - konieczności potwierdzania stanowisk NIL poprzez wszystkie ORL, bo tak buduje się obraz jednolitej opinii środowiska.

Apel przyjęty jednogłośnie. Dziękuję PP. Prezesom - stomatologom, w szczególności Wojtkowi Kaatzowi, bez którego działań to by tak szybko i jednoznacznie mogło nie wybrzmieć.

Pozdrawiam
Andrzej Cisło

2021-03-26 Projekt Rozporządzenia  Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

Projekt

 

2021-03-25 Apel ORL K-POIL w Toruniu skierowany do Prezesa NFZ

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy zapoznać się z Apelem Okręgowej Rady Lekarskiej  Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu skierowanym do Prezesa NFZ

Apel

 

2021-03-24 4. Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Lekkiej Atletyce

W dniu 13.03.2021 r. w Hali Arena Toruń odbyły się 4. Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Lekkiej Atletyce pod patronatem Prezesa NRL i Prezesa ORL w Toruniu. Szczegóły w tym miejscu.

2021-03-23 Państwowy Egzamin Specjalizacyjny 2021

Koleżanki i Koledzy,

w dniu dzisiejszym ponownie zaapelowałem do Ministra Zdrowia o rozpatrzenie apelu o odstąpienie od przeprowadzenia części ustnej PES w dziedzinach medycyny, w których egzamin składa się z części ustnej i pisemnej. Wystosowałem pisma do konsultantów krajowych prof. Andrzeja Horbana oraz prof. Iwony Paradowskiej-Stankiewicz, o których stanowiska MZ oparł swoją decyzję z dnia 17 marca br., że PES odbędzie się w sesji wiosennej zgodnie z wyznaczonymi terminami, z możliwością zmiany terminu na sesję jesienną.

 

W godzinach popołudniowych na stronie Ministerstwa Zdrowia zastał opublikowany wspólny komunikat Konsultantów Krajowych w sprawie przebiegu sesji egzaminacyjnej WIOSNA 2021 Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych (PES) dla lekarzy i lekarzy dentystów.

 

Komentarz w tej sprawie jest już chyba zbędny.

 

Chciałbym tylko zaznaczyć, że moje pierwsze pismo w tej sprawie zostało skierowane do Ministra Zdrowia w dniu 24 lutego br.

 

Dzisiejsze pisma przesyłam w załączeniu.

 

Pozostaje mi życzyć wszystkim, którzy przystępują obecnie do najważniejszego w życiu zawodowym egzaminu, powodzenia!

 

Jesteście potrzebni nam i naszym Pacjentom!

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,
Andrzej Matyja
Prezes NRL

 

 

Pismo do Ministra Zdrowia

 

Pismo do konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych

 

Pismo do konsultanta krajowego w dziedzinie epidemiologii

 

Wspólny komunikat konsultantów krajowych

2021-03-22 Apel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do kadry medycznej

2021-03-18 Szpital w Radziejowie potrzebuje lekarzy dla zabezpieczenia dyżurów

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością zabezpieczenia dyżurów lekarskich na 25 łóżkowym oddziale COVID Szpitala w Radziejowie od 18 marca 2021 r. do odwołania, uprzejmie prosimy o zgłaszanie się chętnych lekarzy do podjęcia tych czynności.

 

Kontakt w w/w sprawie z Dyrektorem SP ZOZ w Radziejowie Panem Sebastianem Jankiewiczem tel. 663245147, e-mail: sekretariat@szpitalradziejow.pl

 

2021-03-18 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert - stomatologia szkolna

Szanowni Państwo,

kolejnym krokiem po niedawnym rozszerzeniu koszyka o świadczenia udzielane w gabinecie zlokalizowanym w szkole jest nowelizacja kryteriów oceny ofert w sposób umożliwiający tym gabinetom dobrą pozycje w konkursie. Planuje się zmianę nazwy postępowania o zawarcie umowy na udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży na trochę nietypową konstrukcję świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych dzieciom i ml / (łamane przez) świadczenia ogolnostomatoogiczne udzielane dzieciom i młodzieży w gabinecie zlokalizowanym w szkole. Będą jednak 2 postępowania: 

 • konkurs o udzielanie świadczeń ogSTM dla dzieci i młodzieży,
 • konkurs o udzielanie świadczeń ogSTM dla dzieci i ml w gabinecie zlokalizowanym w szkole.

Posiadanie jednego z tych kontraktów będzie dawało 12 pkt. w przypadku startowania w tym drugim konkursie. Czyli gabinet dziecięcy „na mieście”, jeśli zechce przejść do szkoły i startować w konkursie dla gabinetów szkolnych - dostanie 12 pkt. I vice versa gabinet szkolny, który będzie chciał się przenieść „na miasto” - tak samo.

 

I z tych punktów „ustawiających konkurs” będą mogły skorzystać obecne gabinety szkolne, pomimo że jeszcze formalnie nie realizują „kontraktu szkolnego”.

 

Cytuję za OSR: „Ponadto w przepisie przejściowym proponuje się, aby oferenci realizujący dotychczas świadczenia w gabinecie stomatologicznym w szkole, szkole specjalnej lub innej placówce specjalnej w ramach umowy na świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci, mogli, w postępowaniu przeprowadzanym w 2021 r. po raz pierwszy na danym obszarze, uzyskać dodatkowe punkty w kryterium „Ciągłość” w ramach nowego przedmiotu postępowania - odrębnie kontraktowanych świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole.Mimo formalnego braku kontynuacji umowy w tym samym zakresie, będą oni faktycznie realizować ten sam zakres świadczeń co dotychczas, co czyni zasadnym premiowanie ich za zachowanie ciągłości realizacji świadczeń.”

 

Wszystko oczywiście zależy ile tych etatów zostanie otwartych w planie zakupów O/NFZ.

 

Pozdrawiam
Andrzej Cisło
Komisja Stomatologiczna NRL

 

Pismo MZ w sprawie projektu rozporządzenia

 

Projekt rozporządzenia

 

OSR projektu rozporządzenia

2021-03-17 Pomoc finansowa dla rodzin lekarzy/lekarzy dentystów zmarłych na Covid-19

Szanowni Państwo,
Prezesi Okręgowych Rad Lekarskich!

W związku z zapytaniami dotyczącymi rent specjalnych dla członków rodzin lekarzy i lekarzy dentystów zmarłych na COVID – 19 uprzejmie wyjaśniam, Naczelna Izba Lekarska będzie przekazywać wnioski napływające z Okręgowych Izb Lekarskich do Ministra Zdrowia.

Minister Zdrowia może wnioskować o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych rent specjalnych owdowiałym i osieroconym członkom rodzin lekarzy, którzy zmarli z powodu COVID-19, w sytuacji gdy zakażenie wirusem SARS-CoV-2 miało związek z wykonywaniem zawodu.

W celu złożenia wniosku rodzina zmarłego winna przesłać do właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej następujące dokumenty:

 1. tabelę (lub wykaz punktowy) z danymi zmarłego lekarza oraz danymi rodziny ubiegającej się o wsparcie – zał. 1;
 2. oświadczenie, iż przyczyną zgonu był COVID-19 wraz z wyrażeniem zgody na weryfikację ww. oświadczenia, zgodnie z kartą zgonu przez organy administracji państwowej – zał. 2;
 3. wyrażenie zgody na udostępnienie przez [dane właściwej OIL] zawartych w tabeli (lub wykazie punktowym) i oświadczeniu danych osobowych do Naczelnej Izby Lekarskiej, mieszczącej się przy ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, w celu udzielenia pomocy w uzyskaniu od Ministerstwa Zdrowia wsparcia finansowego dla rodzin lekarzy zmarłych na COVID-19;
 4. wyrażenie zgody na udostępnienie przez Naczelną Izbę Lekarską, mieszczącą się przy ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa zawartych w tabeli (lub wykazie punktowym) i oświadczeniu danych osobowych do Ministerstwa Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w celu wnioskowania Ministra Zdrowia o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów rent specjalnych na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Uprzejmie proszę o weryfikację składanych dokumentów również pod względem czy zmarły lekarz/lekarz dentysta był lekarzem pracującym. Przyznanie renty specjalnej dotyczy tylko i wyłącznie lekarzy/lekarzy dentystów wykonujących zawód, w tym rencistów i emerytów ale pracujących z pacjentami (niezależnie od formy zatrudnienia).

Ponieważ epidemia się nie skończyła i zgony mogą mieć miejsce w przyszłości, nie ma daty końcowej składania wniosków. Istnieje możliwość dosyłania wniosków do NIL.

Przyjęcie innych świadczeń z powodu śmierci lekarza przez rodzinę nie ma wpływu na przyznanie renty.

Z pozdrowieniami
dr n.med. Dariusz Paluszek
Członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

 

Załącznik 1 (tabela)

Załącznik 1 (wykaz punktowy)

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

2021-03-17 Konwent Prezesów ORL w sprawie decyzji Ministerstwa Zdrowia o odwołaniu Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2021 dla lekarzy i lekarzy dentystów

2021-03-17 Komunikat w sprawie Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów

2021-03-14 NRL w sprawie regulacji wynagrodzeń w ochronie zdrowia

2021-03-10 Czy ustny PES będzie odwołany?

W związku z brakiem odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na pismo z 24 lutego ws. zwolnienia lekarzy przystępujących w sesji wiosennej do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z części ustnej tego egzaminu, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja ponownie zwrócił się do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego w tej sprawie.

Jak podkreśla Prezes NRL, prośba podyktowana jest troską o bezpieczeństwo zarówno przystępujących do części ustnej PES, jak również ich pacjentów. W kraju obserwujemy pierwsze symptomy trzeciej fali pandemii. Przewidując narastające obciążenie systemu ochrony zdrowia należy podejmować takie decyzje i działania, które zminimalizują ryzyko ograniczenia jego wydolności, w szczególności w skutek zachorowań personelu medycznego.

Jest to tym bardziej istotne, że nadal nie zostało zakończone szczepienie przeciwko COVID-19 grupy „0”, co oznacza, że wśród przystępujących do części ustnej PES mogą znaleźć się osoby w dalszym ciągu bezbronne wobec wirusa. Potwierdzają to ostatnie dane przekazane przez MZ (więcej TUTAJ), z których wynika, że dotychczas została zaszczepiona mniej niż połowa lekarzy i lekarzy dentystów.

Wobec powyższego Prezes NRL zauważa, że organizowanie egzaminów ustnych może prowadzić do zachorowania tych przystępujących do egzaminu, którym nie udało się jeszcze zaszczepić, pomimo, że są w grupie „0”. Udział w części ustnej egzaminu jest również w obecnej sytuacji epidemicznej niewskazany w przypadku osób zaszczepionych, które choć same powinny być bezpieczne, to w razie ekspozycji na wirusa mogą go transmitować na inne osoby.

2021-03-10 Komu przysługuje dodatek covidowy

24 lutego 2021 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja i Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy Michał Bulsa zwrócili się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o ustosunkowanie się do wymienionych poniżej sytuacji zatrudnienia i warunków pracy w celu jednoznacznego wyjaśnienia, w których przypadkach i w jakim wymiarze lekarzom przysługuje tzw. dodatek covidowy.

W poniższych punktach określenie lekarz dotyczy również lekarza dentysty jeśli jest on zatrudniony na takim samym stanowisku. Opisane sytuacje dotyczą osób posiadających jedną umowę ze szpitalem, a nie przypadków, w których do każdego odcinka pracy podpisana jest osobna umowa.

 1. Lekarz pracujący w oddziale „niecovidowym” pracujący okresowo w ramach dyżurów medycznych w oddziale „covidowym” w tym samym szpitalu
 2. Lekarz pracujący w oddziale „covidowym” pracujący poza oddziałem na swoim oddziale macierzystym „niecovidowym” dyżurujący na oddziale „niecovidowym”
 3. Lekarz pracujący w oddziale „covidowym” pracujący poza oddziałem na swoim oddziale macierzystym „niecovidowym” dyżurujący na oddziale „niecovidowym” i oddziale „covidowym”
 4. Lekarz pracujący w oddziale „niecovidowym”, ale w ramach dyżuru medycznego pracujący w izbie przyjęć – izba przyjęć nie ma osobnego lekarza pracującego jedynie na izbie przyjęć
 5. Lekarz pracujący w oddziale psychiatrycznym pracujący w ramach dyżuru medycznego na innych oddziała ogólnopsychiatrycznych oraz na oddziale przeznaczonym dla pacjentów chorujących na Covid-19
 6. Lekarz pracujący w oddziale psychiatrii, który w trakcie dyżuru pracuje w ramach izby przyjęć psychiatrycznej
 7. Lekarz pracujący w oddziale „niecovidowym”, ale stale w wyznaczone dni stale konsultujący izbę przyjęć lub szpitalny oddział ratunkowy
 8. Lekarz, któremu przyznano dodatek covidowy a zgodnie z programem specjalizacji realizuje kursy lub staże w ramach szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury lub trybu pozarezydenckiego

W odpowiedzi MZ wskazało, że polecenie Ministra Zdrowia dla Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NFZ z dnia 4 września 2020 r., w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 listopada 2020 r., stanowi, że regulacją tą objęte są m. in.:

 1. podmioty lecznicze, które na mocy decyzji wojewody / polecenia Ministra Zdrowia są szpitalami II i III poziomu;
 2. podmioty lecznicze w których skład wchodzą jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882) lub izby przyjęć.

W poleceniu określono, że osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia dodatkowego są:

 1. w przypadku osób udzielających świadczeń w podmiotach leczniczych wskazanych w pkt 1 – osoby wykonujące zawód medyczny uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. W przypadku tych osób podstawowe znaczenie dla kwalifikacji do uprawnienia do otrzymania świadczenia dodatkowego ma spełnienie warunku uczestniczenia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Bezpośredni kontakt z pacjentem z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, powinien być faktyczny (nie tylko potencjalny) i nie powinien mieć charakteru incydentalnego, oraz powinien wynikać z faktycznie wykonywanych zadań/udzielanych świadczeń zdrowotnych na rzecz ww. pacjentów. Przy czym użyte w poleceniu wyrażenie w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oznacza, że faktycznie zachodzić muszą łącznie obie przesłanki tj. bezpośredni kontakt z pacjentem z podejrzeniem zakażenia oraz z pacjentem ze zdiagnozowanym zakażeniem wirusem.

  Polecenie nie wprowadza ograniczenia kręgu osób uprawnionych do świadczenia dodatkowego tylko do personelu zatrudnionego na oddziale /oddziałach objętych decyzją wojewody o uznaniu danego podmiotu leczniczego za szpital II lub III poziomu. Każdorazowo jednak osoba zgłaszana jako uprawniona spełniać musi warunki wskazane powyżej.

 2. w przypadku osób udzielających świadczeń w podmiotach leczniczych wskazanych w pkt 2 osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub w izbach przyjęć.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania i wymogi oraz wskazane w piśmie Prezesa NRL założenie, że analizowane sytuacje dotyczą lekarzy lub lekarzy dentystów, którzy posiadają jedną umowę ze szpitalem, MZ przedstawiło poniższe odniesienia:

Ad Sytuacja nr 1 do 3:

Lekarz powinien być objęty dodatkiem, o ile miał bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z pacjentami z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Ad Sytuacja nr 4:

Lekarz powinien być objęty dodatkiem.

Ad Sytuacja nr 5:

Lekarz powinien być objęty dodatkiem, o ile pracował w szpitalu II lub III poziomu i miał bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z pacjentami z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Ad Sytuacja nr 6:

Lekarz powinien być objęty dodatkiem.

Ad Sytuacja nr 7:

Lekarz powinien być objęty dodatkiem, o ile „konsultowanie izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego” oznacza udzielanie świadczeń zdrowotnych w izbie przyjęć lub w szpitalnym oddziale ratunkowym.

Ad Sytuacja nr 8:

Ten przypadek nie został w pełni zrozumiały przez MZ. Wskazano jednak, że dodatkowe świadczenie pieniężne powinien otrzymać lekarz niezależnie do tego, w jakiej formule jest zatrudniony w podmiocie objętym poleceniem, pod warunkiem spełniania warunków opisanych powyżej.

2021-03-10 Prezes NRL ws zapowiedzi zaskarżenia przez MZ uchwały NRL do SN

Wyrażamy głębokie rozczarowanie wypowiedzią rzecznika prasowego Ministerstwa Zdrowia, który zapowiedział, że Minister zaskarży do Sądu Najwyższego uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczącą sposobu rozpoznawania wniosków o przyznanie prawa wykonywania zawodu (PWZ) lekarza lub lekarza dentysty w zakresie, w jakim dotyczy ona osób, które uzyskały kwalifikacje poza granicami UE. Uchwała ta ma charakter techniczny i jej zaskarżenie czy uchylenie nie zmieni postępowania Okręgowych Rad Lekarskich.

Nasze niezwykle istotne zastrzeżenia zgłaszane w toku prac legislacyjnych nad przepisami liberalizującymi możliwość podjęcia wykonywania zawodu lekarza w Polsce były bagatelizowane i ignorowane. W konsekwencji uchwalone przez Sejm prawo pozwala Ministrowi Zdrowia na wydanie zgody na wykonywanie zawodu lekarza osobie o niezweryfikowanych do końca kwalifikacjach i nie znającej języka polskiego, tym samym zagrażając bezpieczeństwu pacjenta.

Samorząd lekarski działa na podstawie ustawy o izbach lekarskich oraz na podstawie art. 17 Konstytucji. Przepis ten stawia przed samorządem lekarskim jedno zasadnicze zadanie - sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu. Oznacza to także weryfikowanie kwalifikacji osób ubiegających się o przyznanie im PWZ lekarza i lekarza dentysty na terenie naszego kraju. Samorząd nie może uchylać się od tego ustawowego obowiązku zwłaszcza, że służy on przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego polskich pacjentów.

Podważanie ustawowych kompetencji samorządu lekarskiego do weryfikowania kwalifikacji osób ubiegających się o przyznanie PWZ w Polsce lub ograniczanie tej kompetencji jest działaniem godzącym w konstytucyjnie chronioną samorządność zawodową, jak i bezpośrednio zagrażającym życiu i zdrowiu obywatelom Polski.

Jesteśmy zdziwieni determinacją Ministerstwa Zdrowia w walce o prawo do pracy dla lekarzy spoza UE. Nie widać podobnej determinacji w działaniach, które miałyby powstrzymać odpływ polskich lekarzy za granicę lub skłonić do powrotu tych, który opuścili nasz kraj.

Ministerstwo Zdrowia, które liczyło na dość istotny napływ lekarzy spoza UE do Polski, do tej chwili wydało 13 pozytywnych decyzji na wykonywanie zawodu w naszym kraju. Samorząd lekarski wielokrotnie podkreślał, że nie ma zamiaru blokować przyjmowania lekarzy z zagranicy, dowodem jest m.in. to, że w 3 przypadkach okręgowe rady lekarskie podjęły już uchwały o przyznaniu PWZ. Pozostałe są w trakcie procedowania i uzupełniania braków formalnych w złożonych wnioskach. Przyznawanie PWZ jest czynnością administracyjną i musi być zgodne z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Jako samorząd lekarski, będziemy bronić swoich racji opierając się na posiadanych opiniach ekspertów prawa administracyjnego. Jesteśmy przekonani, że nasze działania są zgodne z prawem i służą jego realizacji oraz mają na celu dobro nie tylko środowiska lekarskiego, ale przede wszystkim dobro pacjentów. Wierzymy, że Sąd Najwyższy przychyli się do naszej argumentacji.

 

Andrzej Matyja

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

2021-03-10 PNRL krytykuje modyfikacje w podstawie programowej kształcenia opiekuna medycznego

3 marca 2021 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło:

STANOWISKO Nr 24/21/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 3 marca 2021 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, przekazanym przy piśmie Pani  Marzeny Machałek Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki z dnia 5 lutego 2021 r., znak: DSKKZ-WOKZ.420.4.2020.UB.6, negatywnie ocenia niniejszy projekt w zakresie, w jakim modyfikuje podstawę programową kształcenia w zawodzie opiekuna medycznego.

Ministerstwo Zdrowia od dłuższego czasu informuje o prowadzeniu prac nad projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych mającej uregulować te zawody medyczne funkcjonujące w ochronie zdrowia, które w przeciwieństwie do zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty, felczera czy diagnosty laboratoryjnego nie zostały uregulowane odrębnym aktem ustawowym. Zmiany, jakie następują w systemie ochrony zdrowia oraz obserwowany od dłuższego czasu problem braków kadrowych, nie tylko wśród lekarzy i pielęgniarek, niewątpliwie wymagają właściwego określenia ról i kompetencji różnych innych zawodów medycznych funkcjonujących w tym systemie. Dlatego też określenie przepisami rangi ustawowej kwalifikacji wymaganych do wykonywania zawodów medycznych takich jak np. opiekun medyczny, sekretarka medyczna, technik diagnostyki, ich kompetencji, ścieżki kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz warunków ich pracy jest oczekiwane i potrzebne, ale wprowadzone w tym zakresie rozwiązania powinny być poprzedzone merytoryczną debatą z udziałem wszystkich zainteresowanych środowisk i grup zawodowych. Tymczasem zamiast przedstawienia zapowiadanych rozwiązań systemowych Minister Zdrowia inicjuje wprowadzenie zmian w podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekuna medycznego, które realizuje opiniowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki. Zmiany te polegają na rozszerzeniu zakresu efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji tych efektów, które odnoszą się do wykonywania niektórych świadczeń o charakterze medycznym np. takich jak wykonywanie czynności z zakresu pobierania krwi żylnej, wykonywania niektórych czynności z zakresu asystowania przy operacji, czy opieki nad pacjentem dializowanym. Określone projektowanym rozporządzeniem cele kształcenia opiekunów medycznych i kryteria ich weryfikacji oraz warunki realizacji kształcenia w tym zawodzie mogą powodować wątpliwości dotyczące zakresu uprawnień opiekunów medycznych do dokonywania niektórych czynności, które dotychczas przypisane były do innych zawodów medycznych, w szczególności do zawodu pielęgniarki oraz generować konflikty na tle zawodowym pomiędzy tymi grupami zawodowymi. Ponadto mimo wydłużenia okresu nauczania w tym zawodzie o pół roku istnieją uzasadnione wątpliwości, czy przy tak rozszerzonych celach kształcenia absolwent szkoły policealnej będzie właściwie przygotowany do wykonywania czynności wymagających specjalistycznych umiejętności, a tym samym, czy wprowadzane zmiany nie będą miały negatywnych konsekwencji dla zdrowia pacjentów oraz jakości usług świadczonych przez podmioty lecznicze. W ocenie samorządu lekarskiego wprowadzanie obecnie tego rodzaju zmian w podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny jest nieuzasadnione. Działania te powinny być podjęte po przyjęciu ustawy regulującej zasady wykonywania zawodu opiekuna medycznego i innych zawodów funkcjonujących w ochronie zdrowia.

2021-03-10 Stanowiska podjęte przez PNRL w dniu 4 marca 2021 r.

4 marca 2021 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło:

 • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych
 • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

 

STANOWISKO Nr 25/21/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 4 marca 2021 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

 

STANOWISKO Nr 26/21/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 4 marca 2021 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób, zwraca uwagę na to, iż proponowana zmiana istotnie zmniejsza pakiet informacji, które dotychczas lekarz kierujący był zobowiązany zawrzeć w dokumentacji. Informacje te są ponadto w kilku podpunktach tożsame z danymi z karty oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, która również jest częścią dokumentacji wypełnianej przy skierowaniu na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.

Jednocześnie Prezydium NRL uważa za zasadne, aby  w zakresie choroby zawodowej jaką jest dla personelu medycznego COVID-19  wydane zostało odrębne rozporządzenie, wprowadzające odpowiednie zasady orzekania oraz sposobu dokumentowania.

2021-03-10 Uproszczony dostęp do zawodu – zgodność z prawem unijnym

W 2020 r. dokonano szeregu zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w szczególności wprowadzono, w dwóch szybko następujących po sobie nowelizacjach, przepisy regulujące tzw. uproszczony dostęp do wykonywania w Polsce zawodów lekarza i lekarza dentysty przez osoby, które uzyskały kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską – pisze mec. Marek Szewczyński.

Więcej na  https://gazetalekarska.pl/?p=60058

Źródło Gazeta Lekarska

2021-03-10 Prezes NRL na 3. miejscu w rankingu Lista Stu 2020: System Ochrony Zdrowia

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zajął 3. miejsce na Liście Stu 2020 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia.

Pełną listę, jak i nagranie z ogłoszeniem wyników oraz przemówieniami laureatów znajdą Państwo tutaj: https://pulsmedycyny.pl/lista-stu-2020-system-ochrony-zdrowia-1110577

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

 

2021-03-09 Szczepienie przeciw SARS-CoV-2. Ile dawek i kiedy przyjąć?

Szczepienie przeciw SARS-CoV-2. Ile dawek i kiedy przyjąć?

 

Czy można odroczyć podanie drugiej dawki szczepionki i o ile? Dlaczego podanie drugiej dawki jest niezbędne i czy można z tego obowiązku zwolnić ozdrowieńców?

 

Poniższy tekst ma na celu wyjaśnienie wątpliwości, które pojawiły się po zaprezentowaniu przez Ministerstwo Zdrowia nowych wytycznych dla Narodowego Programu Szczepień. Należy pamiętać, że sytuacja jest dynamiczna i w związku z tym nie można w pełni wykluczyć możliwości wprowadzania kolejnych zmian - w obliczu nowych dowodów naukowych, ale także zmieniających się dostaw dawek szczepionek. Stoimy na stanowisku, że w sytuacji pojawiania się nowych wytycznych czy rekomendacji filarem powinno być efektywne komunikowanie ich uzasadnienia i znaczenia. Jest to o tyle istotne, że bez zrozumienia społecznego i wspólnego działania nie jest możliwe skuteczne walczenie z kryzysem zdrowotnym. 

 

 

Odroczenie podania drugiej dawki

 

Priorytetem w walce z pandemią jest w pierwszej kolejności ochrona osób najbardziej podatnych na ciężką chorobę, a w drugim zaszczepienie jak największego odsetka osób, aby zahamować epidemiczne rozprzestrzeniania się choroby przez uzyskanie tzw. odporności zbiorowiskowej. Aktualnie jesteśmy na tym pierwszym etapie i kluczowe jest ograniczenia liczby osób, które na skutek zakażenia SARS-CoV-2 wymagają hospitalizacji, w tym wspomagania oddechu. Z obserwacji w badaniach klinicznych trzeciej fazy, wynika, iż podanie pierwszej dawki korzystnie wpływa na redukcję ryzyka wystąpienia objawowego COVID-19, ciężkiego przebiegu zakażenia, hospitalizacji i zgonu. Obserwacje te znajdują potwierdzenie także w ramach analiz prowadzonych już po dopuszczeniu szczepionek do użytku. Dla przykładu, w izraelskim badaniu, w którym uwzględniono łącznie niemal 1,2 mln osób, skuteczność prewencji objawowego COVID-19 i ciężkiego przebiegu zakażenia w okresie 14-20 dni od podania pierwszej dawki szczepionki BioNTEch/Pfizer wyniosła odpowiednio 57 proc. i 62 proc., by w okresie 21-27 dni wzrosnąć odpowiednio do 66 i 80 proc.

 

W badaniach klinicznych szczepionek mRNA, poprzedzających ich autoryzację, opracowanych przez BioNTech/Pfizer i Modernę drugą dawkę podawano po upływie odpowiednio trzech i czterech tygodni. Jednak w przypadku badań szczepionki BioNTech/Pfizer niewielki odsetek uczestników otrzymał dawkę po upływie 6 tygodni. Z nieopublikowanych analiz przekazanych instytucjom regulatorowym przez BioNTech/Pfizer i Modernę wynika, że odroczenie podania drugiej dawki do 42 dni nie miało wpływu na obserwowaną skuteczność. Już pod koniec stycznia 2021 r., Europejska Agencja Leków (EMA) wydała stanowiska zgodnie, z którym dopuszcza się możliwość wydłużenia odstępu między dawkami szczepionek mRNA do 6 tygodni. Na podobnych stanowisku stoi amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC). Wydłużenie odstępu między dawkami jest rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia.

 

W przypadku szczepionki AstraZeneca badania kliniczne poprzedzające autoryzację zaplanowano tak, by drugą dawkę podawać po upływie od 4 do 12 tygodni od otrzymania pierwszej. W związku z tym, wprowadzone w Polsce odroczenie podawania drugiej dawki tego preparatu do 12 tygodni jest zgodne z protokołem prowadzonego badania. Z dodatkowych analiz, przeprowadzonych już po autoryzacji preparatu na terenie Unii Europejskiej, wynika, iż podanie drugiej dawki po takim odstępie czasowym korzystnie wpływa na jego skuteczność. Jak obliczono, w takiej sytuacji skuteczność ochrony przed objawowym COVID-19 w okresie pomiędzy 3 a 12 tygodniem od podania pierwszej dawki osiąga wartość 76 proc., a po podaniu drugiej w 12 tygodni – rośnie do ponad 80 proc. 

 

Rekomendowane w Polsce opóźnienie podania drugiej dawki szczepionek mRNA nie stanowi precedensu, jest zgodne z opinią i rekomendacjami prezentowanymi przez instytucje zajmujące się ochroną zdrowia i wsparte dodatkowymi danymi płynącymi z prowadzonych obecnie badań. Nie można wykluczyć, że w przyszłości możliwy stanie się powrót do schematów szczepień opisanych w Charakterystyce Produktu Leczniczego preparatów BioNTech/Pfizer i Moderna - wymagałoby to jednak wpierw trwałego unormowania się dostaw dawek.

 

Najkorzystniejsze niewątpliwie byłoby przeprowadzenie szczepień zgodnie z zalecanym w dokumentacji schematem, jednak w sytuacji ograniczonych dostaw szczepionek, wynikających z zapotrzebowania przekraczającego możliwości produkcyjne, a także niewywiązywania się przez producentów z wcześniej podpisanych umów, środowisko akademickie i medyczne podjęło również merytoryczną dyskusję czy i do jakiego stopnia możliwe jest jeszcze większe odroczenie podania drugiej dawki. Pozwoliłoby to na znacznie szybsze zaszczepienie pierwszą dawką maksymalnie dużego odsetka osób. W kwestii tej nie wypracowano na ten moment żadnego konsensusu – argumenty za i przeciw przedstawiono niedawno na łamach New England Journal of Medicine. W obliczu braku danych dotyczących zmian w odpowiedzi humoralnej i komórkowej w dłuższym niż 42 dni okresie po podaniu pierwszej dawki, dalsze opóźnianie podania drugiej dawki byłoby na chwilę obecną krokiem ryzykownym, nie popartym wiedzą o poziomie odporności w okresie po 42 dniu od dawki pierwszej oraz o skutkach dla ostatecznie osiąganej odporności po podaniu drugiej dawki w odroczonym terminie. Poza ryzykiem indywidualnych, znacząco zwiększałoby to również ryzyko powstawiania nowych wariantów SARS-CoV-2 unikających naszej odpowiedzi immunologicznej.

 

Druga dawka jest potrzebna

 

Należy wyraźnie zaznaczyć, że pomimo wprowadzanych w wielu krajach modyfikacji w kwestii czasu podania drugiej dawki szczepionki, jej podanie jest istotne dla wzmocnienia i utrwalenia odpowiedzi immunologicznej. Pełni ona funkcję dawki przypominającej (tzw. booster), której rolą jest nie tylko zwiększenie poziomu przeciwciał w surowicy, ale także liczby komórek pamięci immunologicznej. Obserwacje te wspierają badania kliniczne wszystkich trzech szczepionek przeciw COVID-19 autoryzowanych dotychczas na terenie Unii Europejskiej. We wszystkich przeprowadzonych analizach, szczepienia realizowano w cyklu dwudawkowych. W związku z tym trwałość odpowiedzi immunologicznej i ostateczna skuteczność po podaniu tylko jednej dawki nie zostały określone i pozostają spekulatywne. W sytuacji wprowadzenia odroczenia podania drugiej dawki szczepionki mRNA do 6 tygodnia i szczepionki AstraZeneca do tygodnia 12, należy dołożyć wszelkich starań, by osoby poddawane szczepieniu pamiętały o terminie jej podania.

 

Szczepienia ozdrowieńców - czy jedna dawka będzie wystarczająca?

 

Jak wynika z obserwacji ozdrowieńców, poziom przeciwciał IgG jest na ogół wysoce zależny od przebiegu klinicznego choroby. U osób przechodzących zakażenia łagodnie lub bezobjawowo bywa on w niektórych przypadkach niski, nawet poniżej progu wyniku pozytywnego, jednak nawet u osób które ciężko przeszły chorobę poziom może być bardzo różny i spadać stosunkowo szybko. Wspiera to zatem decyzję o docelowym szczepieniu wszystkich osób, które przeszły zakażenia SARS-CoV-2. Z uwagi na wysoką immunogenność autoryzowanych szczepionek, takie działanie powinno wzmacniać mechanizmy nabytej odporności i być może przekładać się na jej większą trwałość. Podanie już pierwszej dawki szczepionki u ozdrowieńców jest sytuacją ponownej ekspozycji na białko S (tzw. "kolec", ang. spike) koronawirusa, co naśladuje sytuację podania drugiej dawki u osób, które nie przeszły zakażenia.

 

Wstępne obserwacje, poczynione już po rejestracji szczepionek mRNA, wskazują, że u ozdrowieńców już po podaniu jednej dawki rozwija się silna odpowiedź humoralna i komórkowa, podobna do obserwowanej po dwóch dawkach u osób, które nie przeszły zakażenia SARS-CoV-2. Natomiast podanie drugiej dawki ozdrowieńcom, którzy przeszli bezobjawową lub skąpoobjawową infekcję koronawirusem przynajmniej pół roku przed szczepieniem, nie powodowało dalszego istotnego wzrostu poziomu przeciwciał - utrzymywał się ona w granicach porównywalnych do tych obserwowanych po podaniu dwóch dawek szczepionki osobom, które nie przeszły zakażenia. 

 

Istotnym ograniczeniem uniemożliwiającym jednoznaczną interpretację powyższych obserwacji jest mała liczebność ozdrowieńców, wobec której poczyniono powyższe obserwacje oraz fakt, że na chwilę obecną nie potrafimy określić czy czas, który upłynął od infekcji do szczepienia ma istotny wpływ na obserwowaną odpowiedź immunologiczną po podaniu pierwszej dawki szczepionki. Niemniej odporność ochronna i pamięć immunologiczna u ozdrowieńców utrzymują się nawet do 8 miesięcy po zakażeniu (maksymalny czas przeprowadzonej dotychczas obserwacji). Przypadki reinfekcji są natomiast wciąż zjawiskiem rzadko obserwowanym. Wydaje się więc, że ozdrowieńcy nie muszą podlegać priorytetyzacji w zakresie szczepienia. 

 

Dotychczas nie opublikowano obserwacji w odniesieniu do szczepionki wektorowej AstraZeneca. Z uwagi na to, że jest to szczepionka ta jest również wysoce immunogenna, można jednak spodziewać się podobnych rezultatów u ozdrowieńców. Wymaga to udokumentowania na drodze badań naukowych. 

 

Na chwilę obecną podanie jednej dawki osobom o udokumentowanym przebyciu zakażenia SARS-CoV-2 jest formą kompromisu uzasadnioną merytorycznie, konieczną w celu przyspieszenia szczepień, a jednocześnie możliwą do korekty w przypadku pojawienia się nowych wyników badań i trwałego unormowania się dostaw szczepionki. Taki schemat szczepienia nie powinien dotyczyć cierpiących na wrodzone i nabyte (np. na skutek przyjmowanych przewlekle leków immunosupresyjnych) niedobory odporności. Takie osoby powinny być szczepione dwoma dawkami, bez względu na to czy przebyły zakażenia SARS-CoV-2 czy nie.

2021-03-05 Prezes NRL apeluje o odwołanie części ustnej PES w sesji wiosennej

Szanowni Państwo,informujemy, że Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja ponownie zwrócił się do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego z prośbą o zwolnienie lekarzy przystępujących w sesji wiosennej do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z części ustnej tego egzaminu.

Powodem jest obecna sytuacja epidemiczna oraz niska liczba zaszczepionych lekarzy i lekarzy dentystów.

Oba pisma znajdują się poniżej.


Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

 

Pismo_1

Pismo_2

 

2021-03-05 Spór szpitali w Toruniu

Szanowni Państwo,

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zwrócił się do  Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia Macieja Miłkowskiego oraz  Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Ryszarda Gellerta z prośbą o interwencję w związku z wieloletnim sporem pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu a Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu.

Konflikt dotyczy możliwości realizacji staży cząstkowych w ramach  stażu podyplomowego, a także staży w zakresie szkolenia  specjalizacyjnego w zakresie, w jakim macierzysty szpital nie ma  możliwości ich zapewnienia. Ta sytuacja w istotnym stopniu utrudnia lekarzom z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego możliwość  zdobywania doświadczenia i wiedzy praktycznej.

Należy zaznaczyć, że obydwa niemogące w tej kwestii osiągnąć porozumienia szpitale są szpitalami publicznymi. Prezes NRL podkreśla, że podmioty publiczne uczestniczące w procesie kształcenia kadr  medycznych powinny ze sobą współpracować, a celem nadrzędnym powinno być ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych tych kadr. Z  powyższych względów istniejący stan rzeczy nie powinien być dłużej tolerowany i dlatego Prezes NRL zwrócił się do MZ oraz CMKP  o podjęcie działań przywracających lekarzom z Kujawsko Pomorskiej  Izby Lekarskiej możliwości realizacji staży cząstkowych przewidzianych programem ich kształcenia w najbliższych uprawnionych do prowadzenia takich staży placówkach.

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

 

2021-03-04 Komunikat ws. zapowiedzi zaskarżenia przez MZ uchwały NRL do SN

Szanowni Państwo,

 

w imieniu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej informujemy, że w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej w artykule pt. „Rząd próbuje stłumić lekarski bunt" rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia zapowiedział zaskarżenie przez MZ uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczącej sposobu rozpoznawania wniosków o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w zakresie, w jakim dotyczy ona osób, które uzyskały kwalifikacje poza granicami UE, do Sądu Najwyższego.

Uchwała ta ma charakter techniczny i jej zaskarżenie czy uchylenie nie zmieni postępowania Okręgowych Rad Lekarskich.

Samorząd lekarski jest zobowiązany do sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu. Jest to nic innego jak zawłaszczanie ustawowo zagwarantowanych działań samorządu lekarskiego. Jest to pierwszy przypadek kiedy Uchwała NRL będzie skierowana do Sądu Najwyższego. Czyżby to była zapowiedź, znana już w historii samorządu lekarskiego, próba jego likwidacji?

Prezes NRL zapewnia, że samorząd lekarski, będzie bronić swoich racji opierając się na posiadanych opiniach ekspertów prawa administracyjnego. Działania samorządu są zgodne z prawem i służą jego realizacji oraz mają na celu dobro nie tylko środowiska lekarskiego, ale przede wszystkim dobro pacjentów.

Wierzymy, że Sąd Najwyższy przychyli się do argumentacji samorządu lekarskiego.

 

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

2021-03-04 Pismo prezesa ORL w Toruniu do J.M. Rektora UMK w Toruniu w sprawie doniesień medialnych

Szanowni lekarze i lekarze dentyści,

w związku z licznymi medialnymi doniesieniami oraz upublicznionymi nagraniami rozmów w sprawie m. in. zdawalności egzaminów na uczelniach medycznych, w imieniu Prezydium ORL w Toruniu, prezes ORL, dr Wojciech Kaatz  zwrócił się do władz Collegium Medicum UMK o pilne wyjaśnienie sprawy.

Pełny tekst, skierowanego do J.M. Rektora UMK, pisma - poniżej.

 

 

2021-03-03 Liczbowe zestawienie zaszczepionych i oczekujących na szczepienie p. Covid-19 lekarzy i lekarzy dentystów w poszczególnych województwach

Szanowni Państwo,

 

3 marca 2021 r. Ministerstwo Zdrowia udostępniło informację na temat liczby zaszczepionych lekarzy i lekarzy dentystów.

Jest to odpowiedź na pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyji z 10 lutego 2021 r. dotyczące wstrzymania szczepień osób z etapu „0" Narodowego Programu Szczepień, jak i napływających do Naczelnej Izby Lekarskiej zgłoszeń o problemach z realizacją przez te osoby zarówno szczepienia pierwszą, jak i drugą dawką szczepionki.

Sam fakt wstrzymania szczepień dla personelu medycznego samorząd lekarski krytykował wielokrotnie, podkreślając, że wyszczepienie osób wykonujących zawody medyczne oraz osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej jest niezbędnym warunkiem zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa.

Jeszcze na początku lutego tego roku Minister Zdrowia zapewniał, że już 90% lekarzy zostało zaszczepionych i apelował do powrotu do regularnych wizyt lekarskich.

Poniższe dane pokazują jednak, że przekazywane dotychczasowo przez resort informacje były przeszacowane i wprowadzały w błąd opinię publiczną. Tego typu niejasności przeszkadzają w odpowiednim rozplanowaniu pracy w podmiotach leczniczych czy też w kształceniu młodych lekarzy. Przykładem może być decyzja w sprawie najbliższego terminu części ustnej Państwowego Egzaminu Specjalistycznego - czy w obliczu upublicznionych danych egzaminy ustne powinny się odbyć?


Samorząd lekarski obawia się, że poprzednie zapewnienia o wysokiej wyszczepialności wśród lekarzy mogły być pierwszym krokiem w kierunku odebrania osobom walczącym z pandemią COVID-19 dodatku 100%. Nie wspominając już, że zasady wypłacania lekarzom dodatku covidowego są nieprecyzyjne i różnie interpretowane, przez co za taką samą pracę jednym lekarzom dodatek jest wpłacany, podczas gdy innym nie.

Należy podkreślić, że liczba wciąż niezaszczepionych lekarzy i lekarzy dentystów może być powodem braku ciągłości w opiece i leczeniu pacjentów, w szczególności, że nie wiadomo kiedy ani gdzie będą szczepieni. W opinii samorządu lekarskiego szczepienia personelu medycznego powinny być jak najszybciej przywrócone w celu ograniczenia emisji wirusa, a tym samym przestojów w opiece medycznej.

Poniżej przedstawiamy tabelaryczne, liczbowe zestawienie zaszczepionych i oczekujących na szczepienie p. Covid-19 lekarzy i lekarzy dentystów w poszczególnych województwach.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia. 

Tabela

 

 

2021-03-03 Słowo Prezesa

Wahadło Foucaulta

 

„A Ziemia toczy, toczy swój garb uroczy, toczy, toczy się los.
Ty, co płaczesz ażeby śmiać mógł się ktoś, już dość, już dość, już dość” – tak pisał mistrz Stachura.

Nasz rodak i „ziomek” Mikołaj Kopernik ponad wszelką wątpliwość stwierdził, że to Ziemia obraca się wokół Słońca. Nieustannie. 

Sto siedemdziesiąt lat temu niejaki Leon Foucault przeprowadzając swoje słynne doświadczenie potwierdził i unaocznił tę tezę.

Jego wahadło, zależnie od ruchu obrotowego Ziemi, widocznie zmienia płaszczyznę.

Najpierw kręci się z lewa na prawo, potem stopniowo przesuwa się zbliżając i oddalając od obserwatora. Jedno pozostaje niezmienne: zawsze strąca słupki.

 

Niezależnie od aktualnego kierunku politycznego władza nigdy nie lubiła lekarzy i prawie nigdy, a już na pewno nie z własnej woli, nie wprowadza satysfakcjonujących dla środowiska medycznego i systemu, zmian.

Obecnie, w dobie pandemii, osiąga jednak szczyty arogancji lekceważąc głosy środowisk eksperckich.

Zmiany w prawie, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, brak zaproszenia samorządu zawodowego, bezrefleksyjne acz, wydaje się zamierzone, poluzowywanie dostępu kadr medycznych spoza Unii Europejskiej bez rzetelnej weryfikacji kwalifikacji.

Absurdalna gra elit politycznych. Na apel i wyraźne żądanie samorządu lekarskiego minister zdrowia publikuje obietnicę i zobowiązanie, że grupa „0” może szczepić się w dowolnym miejscu    i momencie Narodowego Programu Szczepień – ogłasza to publicznie. Niemal w tym samym czasie Narodowy Fundusz Zdrowia oznajmia, że nie ma szczepionek. A szef Agencji Rezerw Materiałowych posuwa się jeszcze dalej twierdząc, że szczepienia grupy „0” są wstrzymane co najmniej do siódmego marca. A  ponad 30% lekarzy i lekarzy dentystów jest nadal niezaszczepionych.

 

Co tu jest grane? Brak nadzoru, brak koordynacji działań czy wyrafinowana gra polityczna w myśl zasady „im większy chaos tym lepiej”? Entropia jako miara stopnia nieuporządkowania układu        i rozproszenia energii osiąga powoli swój zenit. 

Nadmiar biurokracji narzucony punktom szczepień, niemożliwe do spełnienia i wymagające wiecznych zmian harmonogramy, nieustanne zaburzenia w dostawach szczepionek.

Kolejne słupki systemu padają strącone przez wahadło. Same nie powstaną. Ale cykl się powtarza nieustannie. Zmiana płaszczyzny wychyleń również. Przynajmniej w naszej szerokości geograficznej – mieszkańcy Równika zapewne mieliby problem.

Dobrze, że cały obrót Ziemi trwa tylko 24 godziny.

 

Z nadzieją na głębokie i sensowne zmiany w systemie ochrony zdrowia.
Z wiarą w to, aby bezduszne wahadło przestało wreszcie strącać i dobijać słupki.

Wojciech Kaatz
Prezes ORL w Toruniu

2021-03-02 Komunikat ws. umów w ramach wolontariatu

Szanowni Państwo,

wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, którzy w związku z wejściem w życie ustawy z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, nie mogą realizować specjalizacji w ramach wolontariatu i mają trudności z przekształceniem ich dotychczasowych nieodpłatnych umów w umowy odpłatne (co wiąże się z przerwaniem szkolenia specjalizacyjnego), prosimy o kontakt drogą mailową z sekretariatem Naczelnej Izby Lekarskiej z adnotacją „do Przewodniczącego Komisji ds. Młodych Lekarzy Michała Bulsy”: sekretariat@hipokrates.org.

Wszystkie zebrane informacje w tej sprawie zostaną przekazane przez Naczelną Izbę Lekarską do Ministerstwa Zdrowia w celu znalezienia jak najlepszego rozwiązania, jak i pokazania skali problemu.

Więcej o zmianie przepisów tutaj: https://nil.org.pl/aktualnosci/5314-ukonczenie-specjalizacji-na-wolontariacie-jest-niemozliwe

 

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

2021-02-23 List przedstawicieli samorządów zawodów medycznych do Prezydenta RP

Szanowni Państwo,

prezentujemy list przedstawicieli samorządów zawodowych zawodów medycznych do Prezydenta RP w związku z jego wczorajszym spotkaniem z przedstawicielami sektora ochrony zdrowia zaangażowanymi w walkę z pandemią COVID-19.

List do Prezydenta RP

2021-02-22 Wtargnięcie demonstrantów do siedziby NIL

W dniu 19.02.2021 r. podczas rozprawy przed Naczelnym Sądem Lekarskim przeciwko lek. K. B. G.-W. grupa demonstrujących „antyszczepionkowców” wtargnęła do siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej nie stosując się do wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią. Protestujący demonstranci zachowywali się agresywnie i skandalicznie, stosując wyzwiska i groźby w stosunku do Sędziów sądu lekarskiego jednocześnie wykrzykując niecenzuralne słowa niszcząc przy tym mienie NIL. Pomimo próśb nie chcieli opuścić siedziby NIL.

Do siedziby NIL została wezwana policja, która podjęła działania w celu umożliwienia dalszego procedowania rozprawy przed Naczelnym Sądem Lekarskim. Po wyprowadzeniu demonstrantów z siedziby NIL Sąd wznowił posiedzenie.

Przeciwko osobom uczestniczącym w tym zajściu NIL składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

2021-02-22 NIL podpisała umowę ramową o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie

Dnia 19 lutego 2021 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej podpisał umowę ramową o współpracy z  Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Współpraca ta będzie obejmować następujące zakresy działań:

 • działalność naukową,
 • ekspertyzy, prace badawcze i wdrożeniowe.

NIL wspólnie z Uniwersytetem Ekonominczym będą organizować i realizować m.in. doradztwo naukowo-badawcze, prace badawcze wraz z wdrożeniem ich wyników w jednostkach ochrony zdrowia. Dodatkowo oba podmioty będa razem pracować przy tworzeniu szkoleń, kursów, konferencji naukowych i studiów podyplomowych związanych z tematyką ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia a także organizować praktyki studenckie.

Kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu będzie również organem doradczym w niektórych zagadnieniach będących przedmiotem pracy NIL. 

Powyższe porozumienie przewiduje również przeprowadzenie wspólnych badań związanych z szeroko pojmowanym wizerunkiem profesji lekarskiej.

Link do strony UE w Krakowie - https://uek.krakow.pl/

2021-02-22 Stanowiska podjęte przez PNRL w dniu 19 lutego 2021 r.

19 lutego 2021 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło:

 • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego
 • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

Więcej na stronie NIL.

2021-02-22 Odpowiedź MZ ws szczepień pacjentów onkologicznych

W połowie stycznia Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do Premiera Morawieckiego o pilną modyfikacje przepisów w celu umożliwienia szczepień pacjentów onkologicznych na etapie "0" Narodowego Programu Szczepień. W piśmie znalazł się także wniosek o umożliwienie lekarzom wnioskowania o zaszczepienie leczonego pacjenta poza kolejnością wynikającą z podziału na poszczególne etapy Narodowego Programu Szczepień w sytuacjach, gdy znajduje to uzasadnienie stanem zdrowia pacjenta wynikającym z dokumentacji medycznej.

W odpowiedzi na to pismo Ministerstwo Zdrowia wskazało, że etap "0" pozostanie bez zmian, natomiast do szczepień w etapie "1" zostaną zakwalifikowane osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19: dializowane, z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów.

Jak możemy dalej przeczytać w piśmie MZ - obecnie szczepione są osoby kwalifikujące się do etapu pierwszego: seniorzy powyżej 70 roku życia, a także nauczyciele w dalszej kolejności osoby zgodnie z treścią ww. rozporządzenia w tym wymienieni chorzy. Rada Medyczna działająca przy premierze Mateuszu Morawieckim zarekomendowała, by szczepionkę firmy Astra Zeneca stosować u ludzi poniżej 65. roku życia, zaczynając od nauczycieli. Przewlekle chorych pacjentów MZ planuje szczepić szczepionką Moderna lub Pfizer/ BioNTech, o ile Rada Medyczna nie wyda innych rekomendacji. Ministerstwo wskazało na koniec, że tempo szczepienia ww. szczepionkami jest spowolnione z uwagi na ograniczone dostawy a zaszczepienie całej populacji zależy głownie od tempa dostaw szczepionek.

2021-02-22 Odpowiedź Episkopatu na apel Prezesa NRL w sprawie poparcia akcji szczepień

W styczniu 2021 r. prof. Andrzej Matyja - Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się na piśmie do Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z apelem o wyraźne i jednoznaczne wsparcie akcji szczepień przeciwko COVID-19. Prezes NRL powołał się na Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski dotyczącego szczepionek, które pomimo wielu ważnych, z punktu widzenia nauczania Kościoła i teologii moralnej, może nie być jednoznacznie zrozumiałe i dobitnie wskazywać szerokiej rzeszy odbiorców potrzebę zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Prosząc o wezwanie wiernych do licznego udziału w akcji szczepień, Prezes NRL wskazał jak ważna w tych czasach jest solidarność i wspólne działanie dla dobra innych.

Arcybiskup Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w swojej odpowiedzi z dnia 16 lutego 2021 r. wyraził nadzieję na szybkie zakończenie pandemii poprzez zaszczepienie jak największej populacji Polaków. Zwrócił uwagę, że najpoważniejszym dziś wyzwaniem nie jest brak chętnych do szczepień, ale problemy z dostawą samych szczepionek.

Arcybiskup złożył również pisemne podziękowania wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i innym pracownikom służby zdrowia, którzy ofiarnie i z zaangażowaniem podejmują walkę z pandemią.

2021-02-17 Pismo Prezesa NRL - apel o wznowienie szczepień grupy 0

Szanowni Państwo,

na prośbę Prezesa NRL przesyłam apel wysłany do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia o natychmiastowe wznowienie szczepień przeciwko COVID-19 w grupie 0. 

Pismo Prezesa NRL

 

2021-02-16 Pismo Prezesa NRL do Ministra Zdrowia dot. wstrzymania szczepień grupy 0

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezesa NRL prof. Andrzeja Matyji przesyłam do wiadomości pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie wstrzymania szczepień grupy 0 pierwszą dawką szczepionki.

Pismo Prezesa NRL

2021-02-16 Komunikat dotyczący braku możliwości ukończenia specjalizacji na wolontariacie

Szanowni Państwo,

w dniu 3 lutego br. Prezes NRL prof. Andrzej Matyja zwrócił się do Ministra Zdrowia sygnalizując trudną sytuację lekarzy i lekarzy dentystów, którzy do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291) realizowali specjalizację w formie wolontariatu. Nowe przepisy, które nie przewidują już możliwości odbywania specjalizacji w formie wolontariatu lub innej nieodpłatnej umowy z podmiotem szkolącym, uniemożliwiają dokończenie specjalizacji lekarzom, którzy rozpoczęli szkolenie specjalizacyjne mając podpisane takie umowy.

Okazuje się, że Ministerstwo Zdrowia podchodzi do tego tematu bezrefleksyjnie i nie dostrzega dramatu wielu lekarzy, którym grozi przerwanie szkolenia specjalizacyjnego. Z treści odpowiedzi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Macieja Miłkowskiego z dnia 11 lutego br. wynika, że nie ma już obecnie możliwości kontynuowania uprzednio zawartych umów o szkolenie specjalizacyjne w trybie wolontariatu. Minister sugeruje, że podmioty szkolące powinny dokonać aneksowania tych umów, w celu wprowadzenia do treści umów zapisów o wynagrodzeniu nie niższym niż minimalna stawka godzinowa za pracę ustalona na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Powszechnie wiadomo, że wiele jednostek szkolących nie przekształci dotychczasowych nieodpłatnych umów w umowy odpłatne, co oznacza że szkolenie specjalizacyjne wielu lekarzy i lekarzy dentystów zostanie przerwane.

Samorząd lekarski uważa, że nie wolno zmieniać reguł szkolenia specjalizacyjnego w jego trakcie, jeśli zmiana ta uniemożliwia lekarzom ukończenie kształcenia. Rolą Ministerstwa Zdrowia powinno być poszukiwanie rozwiązań pozwalających na dokończenie specjalizacji tym osobom. Pozostawianie ich na przysłowiowym lodzie to nieprawdopodobne wręcz marnotrawienie potencjału kadrowego polskiej służby zdrowia.

Naczelna Izba Lekarska nie może akceptować tego, że z jednej strony utrudnia się polskim lekarzom uzyskanie specjalizacji, natomiast w tym samym czasie - pod pretekstem pandemii - ułatwia się dostęp do zawodu lekarzom posiadającym dyplomy uzyskane poza Unią Europejską. Trzeba mieć na względzie, że nieprzychylna wobec specjalizujących się postawa Ministerstwa Zdrowia, połączona z faktem, że wielu polskich lekarzy jest już zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotni lub poszukujący pracy, sprzyjać będzie podejmowaniu przez polskich lekarzy decyzji o wyjeździe za granicę.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Radców Prawnych NIL

2021-02-12 Światowy Dzień Chorego

Szanowni Państwo,
w ten szczególny dzień – Światowy Dzień Chorego, życzę wszystkim, którzy obecnie doświadczają choroby czy też szczęśliwie wracają do zdrowia, zachowania pogody ducha i dużo wytrwałości mimo przeciwności losu.

Drodzy Pacjenci, wierzę, że Wasza siła oraz wsparcie Bliskich przyniosą ulgę w cierpieniu i dodadzą otuchy. Pamiętajcie, że nie jesteście sami. Przy każdym z Was trwa cały personel medyczny, który codziennie dokłada wszelkich starań, aby Wam pomóc.

Drodzy Medycy, dziękuję, że z oddaniem niesiecie pomoc, walcząc o zdrowie i życie swoich Pacjentów.

Dzisiejsze święto może nie należy do tych najweselszych, ale skłania do zadumy i wspomnienia tych, którzy cierpią, jak i tych, którzy chcą to cierpienie ukoić. Życzę, aby ta relacja była źródłem wielu sił oraz nadziei na zdrowe jutro.

Z wyrazami szacunku,
Andrzej Matyja
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

2021-02-08 Zgłoszenia kandydatów do PKE w dziedzinie pediatrii

Publikujemy pismo Sekretarza NRL dr. Marka Jodłowskiego, skierowane do Prezesa ORL w Toruniu w sprawie zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli NRL do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie pediatrii.

Publikujemy także pismo Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii, o którym mowa w korespondencji Sekretarza NRL, oraz formularz zgłoszeniowy kandydata.

Pismo Sekretarza NRL

Pismo Konsultanta Krajowego

Formularz zgłoszenia

2021-02-05 Nauka przeciw pandemii

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do poniższej wiadomości informujemy, że Rada programowa inicjatywy popartej przez Naczelną Izbę Lekarską „Nauka przeciw pandemii", opublikowała zaktualizowaną wersję białej księgi pod tytułem „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność", będącej kompendium wiedzy na temat szczepień przeciw COVID-19. Wydanie 2.0 publikacji zostało rozszerzone o rozdział omawiający technologię wektorową, na której bazuje kolejna dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej szczepionka przeciw COVID-19, a także zaktualizowane informacje na temat Narodowego Programu Szczepień.

Jednym z jej autorów jest Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja.

Po więcej szczegółów dot. publikacji, jak i samej inicjatywy, zapraszamy na stronę NIL:
https://nil.org.pl/aktualnosci/5305-wersja-20-bialej-ksiegi-nt-szczepien-przeciw-covid-19

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

_________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
Naczelna Izba Lekarska dołączyła do inicjatywy pt. „Nauka przeciw pandemii", zrzeszającej uznanych ekspertów ze środowiska naukowego pod przewodnictwem prof. Andrzeja M. Fala, którzy zjednoczyli się na rzecz szerzenia rzetelnej informacji dotyczącej konieczności szczepień przeciw COVID-19 oraz innowacyjnych technologii zastosowanych w szczepionkach.
W ramach inicjatywy przygotowano załączoną białą księgę pod tytułem „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność" będącą kompendium wiedzy o szczepieniach, technologii i ich zasadności w walce z pandemią.
Zawarte w niej treści stanowią wsparcie dla środowiska lekarskiego i służb medycznych, którzy mają codzienny kontakt z pacjentami i są dla nich najczęściej pierwszym źródłem wiedzy. To także źródło wiedzy dla mediów oraz ogółu społeczeństwa, którzy poszukują popartej wiedzą medyczną faktów na temat szczepień przeciw COVID-19 i typów stosowanych szczepionek. Publikacja to pierwszy, tak kompleksowy, dokument przygotowany przez przedstawicieli nauki i medycyny praktycznej na rzecz edukacji i szerzenia rzetelnej informacji na temat szczepionek przeciw COVID-19. Wśród autorów jest Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja.
„Nauka przeciw pandemii" to otwarta inicjatywa, do której mogą dołączyć eksperci, organizacje i instytucje pragnące zaangażować się na rzecz szerzenia rzetelnej wiedzy i edukacji wskazanych środowisk, przyczyniając się tym samym do wzrostu wyszczepialności przeciw SARS-CoV-2 i przyspieszenia końca pandemii. Eksperci i organizacje zrzeszeni pod tym szyldem działają zgodnie z celami i założeniami Narodowego Programu Szczepień. Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt: naukaprzeciwpandemii@ptzp.org.

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

Nauka przeciw pandemii

2021-02-05 Korespondencja ORL w Toruniu w sprawie stażystów, rezydentów i specjalizantów

Przedstawiamy pisma kierowane przez ORL w Toruniu na ręce Prezydenta Miasta Torunia i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie stażystów, rezydentów i specjalizantów.

Pismo Prezydent

Pismo Marszałek

2021-02-02 Kursy online organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej

Szanowni Państwo,

publikujemy pismo Prezesa NRL - prof. Andrzeja Matyi w sprawie szkoleń organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej.

Pismo Prezesa NRL

2021-02-02 Prezes NRL Człowiekiem Roku 2020

Szanowni Państwo,

informujemy, że Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największa ogólnopolska organizacja samorządu terytorialnego zrzeszająca w regionalnych związkach 1000 gmin, powiatów i województw, przyznała tytuł Człowieka Roku 2020 Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzejowi Matyi „jako wyraz uznania i podziękowania dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia, walczących z oddaniem i poświęceniem o zdrowie i życie Polaków w czasie największej od 100 lat pandemii COVID-19”.

Tytuł Człowieka Roku 2020 otrzymał także p. Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Tegoroczni laureaci dołączyli m.in. do Lecha Wałęsy, Tadeusza Mazowieckego, Jego Świątobliwości Ojca Świętego Franciszka, Olgi Tokarczuk i Roberta Lewandowskiego.

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

2021-02-01 Zbiórka charytatywna

2021-01-29 Ankieta - stan cyfryzacji i główne problemy

Szanowni Państwo,

w imieniu Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Cisło przekazujemy link do ankiety dotyczącej EDM, adresowanej do lekarzy prowadzących podmioty oraz praktyki, z prośbą o jej wypełnienie i rozpowszechnienie.
https://nil.org.pl/dla-lekarzy/edm/5281-ankieta-stan-cyfryzacji-i-glowne-problemy

Do ankiety dołączona jest prezentacja Wiceprezesa NRL, w której wyjaśnia schemat wymiany EDM pomiędzy placówkami.

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

2021-01-27 Medycy mogą zaszczepić się w dowolnym terminie w każdym punkcie szczepień w kraju

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 stycznia br., uprzejmie informuję, że personel medyczny uprawniony do szczepień przeciwko Covid-19 w ramach grupy „0” może w dowolnym terminie skorzystać z możliwości zaszczepienie się w każdym punkcie szczepień na terenie kraju. W związku z powyższym, osoby, które dotychczas nie skorzystały z możliwości zaszczepienia się mogą zapisać się na szczepienie w wybranym przez siebie punkcie szczepień i zarezerwować wolny termin.
Proszę powoływać się na treść załączonego pisma (w przypadku problemów okazać je).

Pismo MZ do Prezesa NRL

2021-01-27 Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2020

Szanowni Państwo,

przypominamy o corocznym obowiązku statystycznym, który dotyczy wszystkie podmioty wykonujących działalność leczniczą, w tym praktyki zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów. Na terenie naszego województwa wybrane badania statystyczne prowadzone przez Ministra Zdrowia koordynuje Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Sprawozdania statystyczne należy złożyć na odpowiednich dla Państwa działalności formularzach o symbolu MZ, za pośrednictwem systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ).

Dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym praktyk zawodów medycznych z kodami rodzaju praktyki od 97 do 99 obligatoryjne są sprawozdania typu MZ-88 i MZ-89 (kadrowe).

Sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego.

Obowiązek wynika z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz. U. poz. 2366 ze zm.) w części "Zdrowie i ochrona zdrowia".

Szczegółowe informacje zawierające zakres podmiotowy, przedmiotowy, terminy i formy przekazania danych sprawozdawczych znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej K-PUW oraz Centrum e-Zdrowia w Warszawie www.cez.gov.pl.

2021-01-27 Dramat Klaudii - pomóżmy

17-letnia Klaudia Wojtak potrzebuje naszego wsparcia. Pomóc może każdy!

Los Klaudii Wojtak,  i jej rodziny wywrócił się do góry nogami. W ciągu tygodnia z młodej, pełnej energii dziewczyny, stała się osobą przykutą do łóżka oraz podłączona do respiratora. W ciągu pięciu dni choroba tak mocno zaatakowała, że mimo popytu w szpitalu, do którego weszła o własnych nogach, trzeba było Klaudię wprowadzić w stan śpiączki farmakologicznej i podłączyć do respiratora.
3 grudnia 2020 roku Klaudia została przetransportowana ze Szpitala Powiatowego do Specjalistycznego we Wrocławiu na oddział Intensywnej opieki medycznej.  Klaudii wykonano tracheotomię oraz wybudzono ją ze śpiączki. Lekarze postawili diagnozę, Zespół Guillaina-Barrego o jednym z najostrzejszych przebiegów. 

W wyniku choroby Klaudia doznała porażenia 4-kończynowego wraz z niewydolnością oddechową. Na chwilę obecną częściowo wraca jej odruch w rękach, zaczyna poruszać palcami, nadgarstkiem oraz delikatnie rękami do łokcia. Już wiemy, że po powrocie do całkowitej wydolności oddechowej Klaudia będzie potrzebowała bardzo długiej rehabilitacji neurologicznej w specjalistycznych ośrodkach poszpitalnych. Jest to jedyna możliwość jej powrotu do pełnosprawności. Część tej rehabilitacji będzie refundowana w ramach NFZ, tak samo jak i zaopatrzenie w sprzęt medyczny - wózek. Ale wiemy, że to jest za mało, dużo za mało. Do pełnej sprawności potrzeba dodatkowej płatnej rehabilitacji w specjalistycznych ośrodkach neurologicznych, a to kosztuje niemało.  Roczny koszt takiej rehabilitacji może wynieść nawet 70 tys. zł. Do tego trzeba doliczyć koszty dojazdów, leki, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.

Fundacja Zbieramy Razem w imieniu rodziców Klaudii bardzo prosi wszystkich ludzi wrażliwych na potrzeby innych o wsparcie, dobre serce i empatię. Klaudia ma przed sobą przyszłość, o którą wspólnie możemy zadbać. Pomóżmy jej wyjść z choroby, aby mogła cieszyć się młodością.

Wpłat można dokonywać wpłacając bezpośrednio na subkonto z dopiskiem "Pomoc dla Klaudi Wojtak.
Do wpłat krajowych: ING BANK 76 1050 1764 1000 0090 3087 9689
Do wpłat zagranicznych Swift: INGBPLPW PL 54 1050 1764 1000 0090 3087 9697

2021-01-27 Kurs języka migowego z dofinansowaniem dla medyków

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS zwraca się z prośbą o upowszechnienie wśród swoich członków oraz osób współpracujących informacji o możliwości uzyskania indywidualnego dofinansowania do Kursu języka migowego PJM do 90%.

Lekarze często mają problem jak porozumieć się z pacjentem głuchym i jak udzielić mu pomocy.
Kurs podstawowy trwa 60h (dydaktycznych) i obecnie z powodu epidemii prowadzony jest w formie wideokonferencji przy użyciu programu ZOOM.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu np. od 16.00 do 20.00.

Kurs kończy się egzaminem i certyfikatem, ale osoby które nie chcą do niego przystępować otrzymają zaświadczenie.

Koszt kursu wynosi:900 zł, ale można uzyskać dofinansowanie w PFRON (osoby pełnosprawne) do 90% ceny.

Dofinansowanie może uzyskać każda osoba, która ma kontakt z osobami z trudnościami w komunikowaniu się (niekoniecznie głuchymi), a lekarze mają taki kontakt bardzo często.

Pomagamy w wypełnieniu wniosku, który załączamy do niniejszej wiadomości.

Informacje o kursach: https://www.pitagoras.org.pl/wniosek-pfron-kursy

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Z poważaniem
Piotr Krupa
Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS
782 568 450

Wniosek

2021-01-26 Część 2 przykładowych porad prawnych na piśmie dla lekarzy i lekarzy dentystów - porozumienie NIL i Inter Polska

Szanowni Państwo,
informujemy, że część druga zbioru przykładowych porad prawnych na piśmie jest już dostępna: https://nil.org.pl/aktualnosci/5282-przykladowe-porady-prawne-na-pismie-cz2.

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

2021-01-25 Pismo do MZ ws. informacji o PWZ dla cudzoziemców

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do poniższego komunikatu informujemy, że po interwencji Prezesa NRL, treść materiału zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w rubryce aktualności pt. „Pierwsi lekarze spoza UE otrzymali zgodę na wykonywania zawodu w Polsce w tzw. systemie uproszczonym" została poprawiona.
Prawo wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującym prawem lekarze mogą nabyć wskutek decyzji okręgowej rady lekarskiej.

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

Szanowni Państwo,
w imieniu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej przesyłamy w załączeniu pismo do Ministra Zdrowia w sprawie informacji o przyznaniu lekarzom cudzoziemcom prawa wykonywania zawodu.

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

Pismo Prezesa NRL do Ministra Zdrowia

2021-01-25 Grozi nam zapaść stomatologii szkolnej

STANOWISKO Nr 8/21/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie sytuacji gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych w szkołach

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej czuje się w obowiązku przestrzec przed realnym niebezpieczeństwem zapaści szkolnej opieki stomatologicznej. Za kilka tygodni minie rok, odkąd większość lekarzy dentystów prowadzących gabinety szkolne opuściła je z powodu epidemii i praktycznie do nich już nie wróciła. Media aktualnie relacjonują publiczną dyskusję nt. sytuacji przedsiębiorców dotkniętych lockdownem. W dyskusji przywołuje się zasady Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0, a sami przedsiębiorcy porównują obecną sytuację z tą sprzed 3 miesięcy, kiedy mogli w majestacie prawa prowadzić swą działalność.

Lekarze dentyści prowadzący gabinety szkolne ani nie mieli szansy pracy pomiędzy falami epidemii, ani z niezrozumiałych przyczyn nie obejmuje ich Tarcza 2.0. Nie dotyczą ich też nadzieje pokładane w zdjęciu obostrzeń wraz z początkiem sezonu letniego, gdyż wówczas rozpoczną się kolejne wakacje szkolne. 

Lekarze dentyści, którzy pracują w gabinetach szkolnych wobec braku możliwości uzyskiwania dochodu nie są w stanie rozliczyć świadczeń wynikających z umowy z NFZ, a co za tym idzie regulować posiadanych zobowiązań. Pomimo wielokrotnych apeli samorządu lekarskiego i petycji wnoszonych przez środowisko stomatologów szkolnych władze publiczne nie zdecydowały się dotąd na przedstawienie planu podtrzymania tej części lecznictwa stomatologicznego, podczas gdy na bieżąco poszczególne branże gospodarki stają się beneficjentami pomocy ze strony Państwa przyznawanej w ramach tarcz antykryzysowych. Uczucie frustracji środowiska lekarzy dentystów pogłębia fakt, że opieka nad dziećmi i młodzieżą od wielu lat była przedstawiana, jako podstawa opieki stomatologicznej finansowanej ze środków publicznych. W przypadku likwidacji dużej częścigabinetów szkolnych (z czym trzeba się liczyć wobec braku możliwości ich działania) ich odtworzenie będzie niezwykle trudne, o ile w ogóle możliwe z uwagi na poważny kryzys zaufania do wywiązywania się instytucji państwa z troski o funkcjonowanie działalności deklarowanej jako priorytetowa.

Oczekujemy niezwłocznego podjęcia decyzji, które rozwiążą problemy, jakie pojawiły się w zakresie działalności gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych w szkołach, deklarując  jednocześnie gotowość do prac nad szczegółowymi rozwiązaniami w tej sprawie.

2021-01-22 Polonijny panel profesorów #SzczepimySię

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej informujemy, że w niedzielę 24 stycznia 2021 r. o godz. 17.00 (o godz. 10.00 w Chicago, USA) odbędzie się Polonijny panel profesorów #SzczepimySię, poświęcony zagadnieniu szczepień i ich roli w walce z wirusami. Eksperci odniosą się do obaw i wątpliwości wobec obecnie dostępnych szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Ważne będzie także dokonanie przez panelistów oceny roli szczepień w zapobieganiu epidemii i odpowiedzialności za zdrowie społeczności wyrażanej indywidualną decyzją o zaszczepieniu się.

Panel ekspertów jest skierowany do wszystkich zainteresowanych tematem szczepień; będzie prowadzony w języku polskim. Dostęp do panelu jest możliwy poprzez konta w mediach społecznościowych Konsulatu Generalnego RP w Chicago:

Moderatorem panelu ekspertów, jak również jego inicjatorem jest prof. Marek Rudnicki – chirurg, nauczyciel akademicki, Professor & Chairman of Surgery, Ross University, Professor of Clinical Surgery, University of Illinois, działacz polonijny, były prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago i honorowy prezes Światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, Chicago (USA).

W panelu wezmą udział wybitni polscy profesorowie, od lat związani z międzynarodowym światem medycyny.

 • Prof. Dame Anna Dominiczak - Regius Professor of Medicine, zastępca dyrektora i kierownik Wydziału Lekarskiego, Weterynaryjnego i Przyrodniczego Uniwersytetu Glasgow, Szkocja; szefowa Programu badań COVID-19 w National Health Service Wielkiej Brytanii, uhonorowana tytułem „Dame” (odpowiednik tytułu „Sir”) oraz Orderem Imperium Brytyjskiego (Order of British Empire - DBE), Glasgow (Wielka Brytania).
 • Prof. Paweł Kaliński – Profesor Onkologii, Rustum Family Professor of Molecular Therapeutics and Translational Research (medycyna molekularna i badania translacyjne), Dyrektor Badań nad szczepionkami przeciwko nowotworom w Roswell Park Comprehensive Cancer Center, Buffalo (USA).
 • Prof. Jarosław Pinkas - profesor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; dyrektor i dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Krajowy Konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego, Główny Inspektor Sanitarny Kraju w latach 2018-2020, Warszawa.
 • Prof. Andrzej Matyja - profesor nauk medycznych, od 2018 prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Kierownik II Katedry Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Warszawa/Kraków.
 • Prof. Krzysztof Simon - profesor nauk medycznych, Konsultant Wojewódzki ds. Chorób Zakaźnych, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego, Wrocław.

Serdecznie zapraszamy!

2021-01-19 Szczepionki przeciwko grypie

Szanowni Państwo,

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska uprzejmie informuje, że nie dysponuje już szczepionkami przeciwko grypie.

2021-01-19 Przykładowe porady prawne na piśmie dla lekarzy i lekarzy dentystów - porozumienie NIL i Inter Polska

Szanowni Państwo,
na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej udostępniliśmy pierwszą część przykładowych porad prawnych na piśmie, opracowanych przez Inter Polska w związku z porozumieniem z Naczelną Izbą Lekarską dot. bezpłatnych telekonsultacji i opinii prawnych dla lekarzy i lekarzy dentystów: https://nil.org.pl/aktualnosci/5269-przykladowe-porady-prawne-na-pismie-cz1
Część druga ukaże się w przyszłym tygodniu.

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

2021-01-13 "Badania kliniczne - perspektywa zmian oraz obecna sytuacja"

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w konferencji na temat „Badania kliniczne - perspektywa zmian i obecna sytuacja”, która odbędzie się w dniach  27-28 stycznia 2021 roku. Spotkanie odbędzie się w formule online.

Zaproszone grono ekspertów omówi m.in.:

 • Zmiany w procesie wydawania pozwolenia na badanie kliniczne produktu leczniczego
 • Etyczna ocena badania klinicznego w świetle znowelizowanej ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz unijnych przepisów prawa
 • Przeglądy literaturowe na potrzeby badań klinicznych
 • Nowoczesne metody rekrutacji pacjentów i prowadzenia badaniach klinicznych.
 • Umowy w badaniach klinicznych oraz praktyczne zasady prowadzenia negocjacji
 • Obowiązki badacza i ośrodka w prowadzeniu badań klinicznych

Chcielibyśmy również poinformować państwa o możliwości rejestreacji na szkolenie poprzez naszą stronę internetową. Wystarczy zarejestrować się na stronie www.mpekonferencje.pl – tam dostępny jest formularz zgłoszenia online.

2021-01-12 Prezes NRL Osobowością Medyczną Roku 2020

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny", którego organizatorem jest Wydawnictwo Medyczne Termedia oraz redakcja „Menedżera Zdrowia" i „Kuriera Medycznego", nagrodę w kategorii „Osobowość Medyczna Roku" otrzymał Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja.

Serdecznie gratulujemy!

Gala wręczenia nagród odbędzie się 14 stycznia 2021 r. i będzie transmitowana na stronie konkursu: https://www.termedia.pl/Konferencja-Sukces-roku-2020-w-ochronie-Intro,1426,12570.html.
Lista laureatów jest dostępna na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej: https://nil.org.pl/aktualnosci/5258-prezes-nrl-osobowoscia-medyczna-roku

2020-12-14 Informacja PZU w sprawie ubezpieczeń OC osób oddelegowanych do pracy na oddziałach covidowych

PZU SA potwierdza, że ubezpieczenie OC lekarza obejmuje również szkody powstałe w następstwie/w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na oddziałach covidowych.
PZU SA w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje ochroną ubezpieczeniową czynności związane z świadczeniami medycznymi wykonywanymi przez lekarza w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego lub przez lekarza w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego. W każdym z tych przypadków będzie zachowana odpowiedzialność pomimo, że może lekarz wykonywać będzie czynności w ramach innej specjalizacji niż podana we wniosku.
PZU SA nie będzie podnosiło z tego tytułu kwestii niezgodności z faktycznie wykonywaną specjalizacją.

Informacja PZU

2020-12-14 Informacja INTER Polska w sprawie ubezpieczeń OC osób oddelegowanych do pracy na oddziałach covidowych

W związku z przekształceniem niektórych szpitali w Polsce na szpitale zakaźne informujemy, że lekarze innych specjalności (które mają wpisane na polisach) pracujący w takich szpitalach nie muszą podpisywać aneksów do dotychczasowych polis. Zostaną oni objęci ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Informacja znajduje się na stronie internetowej: https://interpolska.pl/koronawirus/