×

Aktualności

Aktualności

2021-02-24 Beatlesi, Czerwone Gitary, Niemen we wspaniałych aranżacjach! CKK Jordanki, 27.02.2021 (sobota)

Szanowni Państwo,

Izba Lekarska w Toruniu zaprasza chętnych lekarzy i lekarzy dentystów, wraz z osobami towarzyszącymi, na koncert ku pokrzepieniu serc.

Wydarzenie odbędzie się w przewidzianym prawem reżimie sanitarnym.

Dysponujemy pulą bezpłatnych biletów dla naszych lekarzy i lekarzy dentystów (decyduje kolejność zgłoszeń).

Koncert "Żuki z Orkiestrą Czekały / Come Together", odbędzie się 27 lutego (sobota) o godz. 19:00 w Głównej Sali Koncertowej CKK Jordanki w Toruniu. To znakomita okazja do wysłuchania największych przebojów słynnej czwórki z Liverpoolu, utworów Czesława Niemena i Krzysztofa Klenczona w wiernym wykonaniu zespołu Żuki i w towarzystwie znakomitej Orkiestry pod dyrekcją Marka Czekały.
Odbiór biletu - po zgłoszeniu pod numerem telefonu: 56 655 41 60 w. 18, lub 601 651 040. Bilety w formacie .pdf zostaną Państwu wysłane w postaci elektronicznej do samodzielnego wydruku, lub okazania np. w smartfonie.
Szczegółowsze informacje pod ww. numerami telefonów.

Prosimy o zarezerwowanie sobie wieczoru na to artystycznie wydarzenie. Serdecznie zapraszamy do oderwania się od trudnej „covidowej” rzeczywistości. Niech ten koncert będzie chwilą wytchnienia dla nas wszystkich.

 

2021-02-23 List przedstawicieli samorządów zawodów medycznych do Prezydenta RP

Szanowni Państwo,

prezentujemy list przedstawicieli samorządów zawodowych zawodów medycznych do Prezydenta RP w związku z jego wczorajszym spotkaniem z przedstawicielami sektora ochrony zdrowia zaangażowanymi w walkę z pandemią COVID-19.

List do Prezydenta RP

2021-02-22 Wtargnięcie demonstrantów do siedziby NIL

W dniu 19.02.2021 r. podczas rozprawy przed Naczelnym Sądem Lekarskim przeciwko lek. K. B. G.-W. grupa demonstrujących „antyszczepionkowców” wtargnęła do siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej nie stosując się do wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią. Protestujący demonstranci zachowywali się agresywnie i skandalicznie, stosując wyzwiska i groźby w stosunku do Sędziów sądu lekarskiego jednocześnie wykrzykując niecenzuralne słowa niszcząc przy tym mienie NIL. Pomimo próśb nie chcieli opuścić siedziby NIL.

Do siedziby NIL została wezwana policja, która podjęła działania w celu umożliwienia dalszego procedowania rozprawy przed Naczelnym Sądem Lekarskim. Po wyprowadzeniu demonstrantów z siedziby NIL Sąd wznowił posiedzenie.

Przeciwko osobom uczestniczącym w tym zajściu NIL składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

2021-02-22 NIL podpisała umowę ramową o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie

Dnia 19 lutego 2021 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej podpisał umowę ramową o współpracy z  Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Współpraca ta będzie obejmować następujące zakresy działań:

 • działalność naukową,
 • ekspertyzy, prace badawcze i wdrożeniowe.

NIL wspólnie z Uniwersytetem Ekonominczym będą organizować i realizować m.in. doradztwo naukowo-badawcze, prace badawcze wraz z wdrożeniem ich wyników w jednostkach ochrony zdrowia. Dodatkowo oba podmioty będa razem pracować przy tworzeniu szkoleń, kursów, konferencji naukowych i studiów podyplomowych związanych z tematyką ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia a także organizować praktyki studenckie.

Kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu będzie również organem doradczym w niektórych zagadnieniach będących przedmiotem pracy NIL. 

Powyższe porozumienie przewiduje również przeprowadzenie wspólnych badań związanych z szeroko pojmowanym wizerunkiem profesji lekarskiej.

Link do strony UE w Krakowie - https://uek.krakow.pl/

2021-02-22 Stanowiska podjęte przez PNRL w dniu 19 lutego 2021 r.

19 lutego 2021 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło:

 • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego
 • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

Więcej na stronie NIL.

2021-02-22 Odpowiedź MZ ws szczepień pacjentów onkologicznych

W połowie stycznia Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do Premiera Morawieckiego o pilną modyfikacje przepisów w celu umożliwienia szczepień pacjentów onkologicznych na etapie "0" Narodowego Programu Szczepień. W piśmie znalazł się także wniosek o umożliwienie lekarzom wnioskowania o zaszczepienie leczonego pacjenta poza kolejnością wynikającą z podziału na poszczególne etapy Narodowego Programu Szczepień w sytuacjach, gdy znajduje to uzasadnienie stanem zdrowia pacjenta wynikającym z dokumentacji medycznej.

W odpowiedzi na to pismo Ministerstwo Zdrowia wskazało, że etap "0" pozostanie bez zmian, natomiast do szczepień w etapie "1" zostaną zakwalifikowane osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19: dializowane, z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów.

Jak możemy dalej przeczytać w piśmie MZ - obecnie szczepione są osoby kwalifikujące się do etapu pierwszego: seniorzy powyżej 70 roku życia, a także nauczyciele w dalszej kolejności osoby zgodnie z treścią ww. rozporządzenia w tym wymienieni chorzy. Rada Medyczna działająca przy premierze Mateuszu Morawieckim zarekomendowała, by szczepionkę firmy Astra Zeneca stosować u ludzi poniżej 65. roku życia, zaczynając od nauczycieli. Przewlekle chorych pacjentów MZ planuje szczepić szczepionką Moderna lub Pfizer/ BioNTech, o ile Rada Medyczna nie wyda innych rekomendacji. Ministerstwo wskazało na koniec, że tempo szczepienia ww. szczepionkami jest spowolnione z uwagi na ograniczone dostawy a zaszczepienie całej populacji zależy głownie od tempa dostaw szczepionek.

2021-02-22 Odpowiedź Episkopatu na apel Prezesa NRL w sprawie poparcia akcji szczepień

W styczniu 2021 r. prof. Andrzej Matyja - Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się na piśmie do Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z apelem o wyraźne i jednoznaczne wsparcie akcji szczepień przeciwko COVID-19. Prezes NRL powołał się na Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski dotyczącego szczepionek, które pomimo wielu ważnych, z punktu widzenia nauczania Kościoła i teologii moralnej, może nie być jednoznacznie zrozumiałe i dobitnie wskazywać szerokiej rzeszy odbiorców potrzebę zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Prosząc o wezwanie wiernych do licznego udziału w akcji szczepień, Prezes NRL wskazał jak ważna w tych czasach jest solidarność i wspólne działanie dla dobra innych.

Arcybiskup Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w swojej odpowiedzi z dnia 16 lutego 2021 r. wyraził nadzieję na szybkie zakończenie pandemii poprzez zaszczepienie jak największej populacji Polaków. Zwrócił uwagę, że najpoważniejszym dziś wyzwaniem nie jest brak chętnych do szczepień, ale problemy z dostawą samych szczepionek.

Arcybiskup złożył również pisemne podziękowania wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i innym pracownikom służby zdrowia, którzy ofiarnie i z zaangażowaniem podejmują walkę z pandemią.

2021-02-17 Pismo Prezesa NRL - apel o wznowienie szczepień grupy 0

Szanowni Państwo,

na prośbę Prezesa NRL przesyłam apel wysłany do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia o natychmiastowe wznowienie szczepień przeciwko COVID-19 w grupie 0. 

Pismo Prezesa NRL

 

2021-02-16 Pismo Prezesa NRL do Ministra Zdrowia dot. wstrzymania szczepień grupy 0

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezesa NRL prof. Andrzeja Matyji przesyłam do wiadomości pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie wstrzymania szczepień grupy 0 pierwszą dawką szczepionki.

Pismo Prezesa NRL

2021-02-16 Komunikat dotyczący braku możliwości ukończenia specjalizacji na wolontariacie

Szanowni Państwo,

w dniu 3 lutego br. Prezes NRL prof. Andrzej Matyja zwrócił się do Ministra Zdrowia sygnalizując trudną sytuację lekarzy i lekarzy dentystów, którzy do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291) realizowali specjalizację w formie wolontariatu. Nowe przepisy, które nie przewidują już możliwości odbywania specjalizacji w formie wolontariatu lub innej nieodpłatnej umowy z podmiotem szkolącym, uniemożliwiają dokończenie specjalizacji lekarzom, którzy rozpoczęli szkolenie specjalizacyjne mając podpisane takie umowy.

Okazuje się, że Ministerstwo Zdrowia podchodzi do tego tematu bezrefleksyjnie i nie dostrzega dramatu wielu lekarzy, którym grozi przerwanie szkolenia specjalizacyjnego. Z treści odpowiedzi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Macieja Miłkowskiego z dnia 11 lutego br. wynika, że nie ma już obecnie możliwości kontynuowania uprzednio zawartych umów o szkolenie specjalizacyjne w trybie wolontariatu. Minister sugeruje, że podmioty szkolące powinny dokonać aneksowania tych umów, w celu wprowadzenia do treści umów zapisów o wynagrodzeniu nie niższym niż minimalna stawka godzinowa za pracę ustalona na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Powszechnie wiadomo, że wiele jednostek szkolących nie przekształci dotychczasowych nieodpłatnych umów w umowy odpłatne, co oznacza że szkolenie specjalizacyjne wielu lekarzy i lekarzy dentystów zostanie przerwane.

Samorząd lekarski uważa, że nie wolno zmieniać reguł szkolenia specjalizacyjnego w jego trakcie, jeśli zmiana ta uniemożliwia lekarzom ukończenie kształcenia. Rolą Ministerstwa Zdrowia powinno być poszukiwanie rozwiązań pozwalających na dokończenie specjalizacji tym osobom. Pozostawianie ich na przysłowiowym lodzie to nieprawdopodobne wręcz marnotrawienie potencjału kadrowego polskiej służby zdrowia.

Naczelna Izba Lekarska nie może akceptować tego, że z jednej strony utrudnia się polskim lekarzom uzyskanie specjalizacji, natomiast w tym samym czasie - pod pretekstem pandemii - ułatwia się dostęp do zawodu lekarzom posiadającym dyplomy uzyskane poza Unią Europejską. Trzeba mieć na względzie, że nieprzychylna wobec specjalizujących się postawa Ministerstwa Zdrowia, połączona z faktem, że wielu polskich lekarzy jest już zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotni lub poszukujący pracy, sprzyjać będzie podejmowaniu przez polskich lekarzy decyzji o wyjeździe za granicę.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Radców Prawnych NIL

2021-02-12 Światowy Dzień Chorego

Szanowni Państwo,
w ten szczególny dzień – Światowy Dzień Chorego, życzę wszystkim, którzy obecnie doświadczają choroby czy też szczęśliwie wracają do zdrowia, zachowania pogody ducha i dużo wytrwałości mimo przeciwności losu.

Drodzy Pacjenci, wierzę, że Wasza siła oraz wsparcie Bliskich przyniosą ulgę w cierpieniu i dodadzą otuchy. Pamiętajcie, że nie jesteście sami. Przy każdym z Was trwa cały personel medyczny, który codziennie dokłada wszelkich starań, aby Wam pomóc.

Drodzy Medycy, dziękuję, że z oddaniem niesiecie pomoc, walcząc o zdrowie i życie swoich Pacjentów.

Dzisiejsze święto może nie należy do tych najweselszych, ale skłania do zadumy i wspomnienia tych, którzy cierpią, jak i tych, którzy chcą to cierpienie ukoić. Życzę, aby ta relacja była źródłem wielu sił oraz nadziei na zdrowe jutro.

Z wyrazami szacunku,
Andrzej Matyja
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

2021-02-09 Pomoc finansowa dla rodzin lekarzy/lekarzy dentystów zmarłych na Covid-19

Szanowni Państwo,
Prezesi Okręgowych Rad Lekarskich!

W związku z zapytaniami dotyczącymi rent specjalnych dla członków rodzin lekarzy i lekarzy dentystów zmarłych na COVID – 19 uprzejmie wyjaśniam, Naczelna Izba Lekarska będzie przekazywać wnioski napływające z Okręgowych Izb Lekarskich do Ministra Zdrowia.

Minister Zdrowia może wnioskować o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych rent specjalnych owdowiałym i osieroconym członkom rodzin lekarzy, którzy zmarli z powodu COVID-19, w sytuacji gdy zakażenie wirusem SARS-CoV-2 miało związek z wykonywaniem zawodu.

W celu złożenia wniosku rodzina zmarłego winna przesłać do właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej następujące dokumenty:

 1. tabelę (lub wykaz punktowy) z danymi zmarłego lekarza oraz danymi rodziny ubiegającej się o wsparcie – zał. 1;
 2. oświadczenie, iż przyczyną zgonu był COVID-19 wraz z wyrażeniem zgody na weryfikację ww. oświadczenia, zgodnie z kartą zgonu przez organy administracji państwowej – zał. 2;
 3. wyrażenie zgody na udostępnienie przez [dane właściwej OIL] zawartych w tabeli (lub wykazie punktowym) i oświadczeniu danych osobowych do Naczelnej Izby Lekarskiej, mieszczącej się przy ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, w celu udzielenia pomocy w uzyskaniu od Ministerstwa Zdrowia wsparcia finansowego dla rodzin lekarzy zmarłych na COVID-19;
 4. wyrażenie zgody na udostępnienie przez Naczelną Izbę Lekarską, mieszczącą się przy ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa zawartych w tabeli (lub wykazie punktowym) i oświadczeniu danych osobowych do Ministerstwa Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w celu wnioskowania Ministra Zdrowia o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów rent specjalnych na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Uprzejmie proszę o weryfikację składanych dokumentów również pod względem czy zmarły lekarz/lekarz dentysta był lekarzem pracującym. Przyznanie renty specjalnej dotyczy tylko i wyłącznie lekarzy/lekarzy dentystów wykonujących zawód, w tym rencistów i emerytów ale pracujących z pacjentami (niezależnie od formy zatrudnienia).

Ponieważ epidemia się nie skończyła i zgony mogą mieć miejsce w przyszłości, nie ma daty końcowej składania wniosków. Istnieje możliwość dosyłania wniosków do NIL.

Przyjęcie innych świadczeń z powodu śmierci lekarza przez rodzinę nie ma wpływu na przyznanie renty.

Zweryfikowane wnioski proszę przesyłać do NIL na adres: j.bizon@hipokrates.org.

Z pozdrowieniami
dr n.med. Dariusz Paluszek
Członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

 

Załącznik 1 (tabela)

Załącznik 1 (wykaz punktowy)

Załącznik 2

2021-02-08 Zgłoszenia kandydatów do PKE w dziedzinie pediatrii

Publikujemy pismo Sekretarza NRL dr. Marka Jodłowskiego, skierowane do Prezesa ORL w Toruniu w sprawie zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli NRL do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie pediatrii.

Publikujemy także pismo Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii, o którym mowa w korespondencji Sekretarza NRL, oraz formularz zgłoszeniowy kandydata.

Pismo Sekretarza NRL

Pismo Konsultanta Krajowego

Formularz zgłoszenia

2021-02-05 Nauka przeciw pandemii

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do poniższej wiadomości informujemy, że Rada programowa inicjatywy popartej przez Naczelną Izbę Lekarską „Nauka przeciw pandemii", opublikowała zaktualizowaną wersję białej księgi pod tytułem „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność", będącej kompendium wiedzy na temat szczepień przeciw COVID-19. Wydanie 2.0 publikacji zostało rozszerzone o rozdział omawiający technologię wektorową, na której bazuje kolejna dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej szczepionka przeciw COVID-19, a także zaktualizowane informacje na temat Narodowego Programu Szczepień.

Jednym z jej autorów jest Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja.

Po więcej szczegółów dot. publikacji, jak i samej inicjatywy, zapraszamy na stronę NIL:
https://nil.org.pl/aktualnosci/5305-wersja-20-bialej-ksiegi-nt-szczepien-przeciw-covid-19

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

_________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
Naczelna Izba Lekarska dołączyła do inicjatywy pt. „Nauka przeciw pandemii", zrzeszającej uznanych ekspertów ze środowiska naukowego pod przewodnictwem prof. Andrzeja M. Fala, którzy zjednoczyli się na rzecz szerzenia rzetelnej informacji dotyczącej konieczności szczepień przeciw COVID-19 oraz innowacyjnych technologii zastosowanych w szczepionkach.
W ramach inicjatywy przygotowano załączoną białą księgę pod tytułem „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność" będącą kompendium wiedzy o szczepieniach, technologii i ich zasadności w walce z pandemią.
Zawarte w niej treści stanowią wsparcie dla środowiska lekarskiego i służb medycznych, którzy mają codzienny kontakt z pacjentami i są dla nich najczęściej pierwszym źródłem wiedzy. To także źródło wiedzy dla mediów oraz ogółu społeczeństwa, którzy poszukują popartej wiedzą medyczną faktów na temat szczepień przeciw COVID-19 i typów stosowanych szczepionek. Publikacja to pierwszy, tak kompleksowy, dokument przygotowany przez przedstawicieli nauki i medycyny praktycznej na rzecz edukacji i szerzenia rzetelnej informacji na temat szczepionek przeciw COVID-19. Wśród autorów jest Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja.
„Nauka przeciw pandemii" to otwarta inicjatywa, do której mogą dołączyć eksperci, organizacje i instytucje pragnące zaangażować się na rzecz szerzenia rzetelnej wiedzy i edukacji wskazanych środowisk, przyczyniając się tym samym do wzrostu wyszczepialności przeciw SARS-CoV-2 i przyspieszenia końca pandemii. Eksperci i organizacje zrzeszeni pod tym szyldem działają zgodnie z celami i założeniami Narodowego Programu Szczepień. Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt: naukaprzeciwpandemii@ptzp.org.

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

Nauka przeciw pandemii

2021-02-05 Korespondencja ORL w Toruniu w sprawie stażystów, rezydentów i specjalizantów

Przedstawiamy pisma kierowane przez ORL w Toruniu na ręce Prezydenta Miasta Torunia i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie stażystów, rezydentów i specjalizantów.

Pismo Prezydent

Pismo Marszałek

2021-02-02 Kursy online organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej

Szanowni Państwo,

publikujemy pismo Prezesa NRL - prof. Andrzeja Matyi w sprawie szkoleń organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej.

Pismo Prezesa NRL

2021-02-02 Prezes NRL Człowiekiem Roku 2020

Szanowni Państwo,

informujemy, że Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największa ogólnopolska organizacja samorządu terytorialnego zrzeszająca w regionalnych związkach 1000 gmin, powiatów i województw, przyznała tytuł Człowieka Roku 2020 Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzejowi Matyi „jako wyraz uznania i podziękowania dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia, walczących z oddaniem i poświęceniem o zdrowie i życie Polaków w czasie największej od 100 lat pandemii COVID-19”.

Tytuł Człowieka Roku 2020 otrzymał także p. Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Tegoroczni laureaci dołączyli m.in. do Lecha Wałęsy, Tadeusza Mazowieckego, Jego Świątobliwości Ojca Świętego Franciszka, Olgi Tokarczuk i Roberta Lewandowskiego.

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

2021-02-01 Zbiórka charytatywna

2021-01-29 Ankieta - stan cyfryzacji i główne problemy

Szanowni Państwo,

w imieniu Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Cisło przekazujemy link do ankiety dotyczącej EDM, adresowanej do lekarzy prowadzących podmioty oraz praktyki, z prośbą o jej wypełnienie i rozpowszechnienie.
https://nil.org.pl/dla-lekarzy/edm/5281-ankieta-stan-cyfryzacji-i-glowne-problemy

Do ankiety dołączona jest prezentacja Wiceprezesa NRL, w której wyjaśnia schemat wymiany EDM pomiędzy placówkami.

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

2021-01-27 Medycy mogą zaszczepić się w dowolnym terminie w każdym punkcie szczepień w kraju

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 stycznia br., uprzejmie informuję, że personel medyczny uprawniony do szczepień przeciwko Covid-19 w ramach grupy „0” może w dowolnym terminie skorzystać z możliwości zaszczepienie się w każdym punkcie szczepień na terenie kraju. W związku z powyższym, osoby, które dotychczas nie skorzystały z możliwości zaszczepienia się mogą zapisać się na szczepienie w wybranym przez siebie punkcie szczepień i zarezerwować wolny termin.
Proszę powoływać się na treść załączonego pisma (w przypadku problemów okazać je).

Pismo MZ do Prezesa NRL

2021-01-27 Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2020

Szanowni Państwo,

przypominamy o corocznym obowiązku statystycznym, który dotyczy wszystkie podmioty wykonujących działalność leczniczą, w tym praktyki zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów. Na terenie naszego województwa wybrane badania statystyczne prowadzone przez Ministra Zdrowia koordynuje Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Sprawozdania statystyczne należy złożyć na odpowiednich dla Państwa działalności formularzach o symbolu MZ, za pośrednictwem systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ).

Dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym praktyk zawodów medycznych z kodami rodzaju praktyki od 97 do 99 obligatoryjne są sprawozdania typu MZ-88 i MZ-89 (kadrowe).

Sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego.

Obowiązek wynika z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz. U. poz. 2366 ze zm.) w części "Zdrowie i ochrona zdrowia".

Szczegółowe informacje zawierające zakres podmiotowy, przedmiotowy, terminy i formy przekazania danych sprawozdawczych znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej K-PUW oraz Centrum e-Zdrowia w Warszawie www.cez.gov.pl.

2021-01-27 Dramat Klaudii - pomóżmy

17-letnia Klaudia Wojtak potrzebuje naszego wsparcia. Pomóc może każdy!

Los Klaudii Wojtak,  i jej rodziny wywrócił się do góry nogami. W ciągu tygodnia z młodej, pełnej energii dziewczyny, stała się osobą przykutą do łóżka oraz podłączona do respiratora. W ciągu pięciu dni choroba tak mocno zaatakowała, że mimo popytu w szpitalu, do którego weszła o własnych nogach, trzeba było Klaudię wprowadzić w stan śpiączki farmakologicznej i podłączyć do respiratora.
3 grudnia 2020 roku Klaudia została przetransportowana ze Szpitala Powiatowego do Specjalistycznego we Wrocławiu na oddział Intensywnej opieki medycznej.  Klaudii wykonano tracheotomię oraz wybudzono ją ze śpiączki. Lekarze postawili diagnozę, Zespół Guillaina-Barrego o jednym z najostrzejszych przebiegów. 

W wyniku choroby Klaudia doznała porażenia 4-kończynowego wraz z niewydolnością oddechową. Na chwilę obecną częściowo wraca jej odruch w rękach, zaczyna poruszać palcami, nadgarstkiem oraz delikatnie rękami do łokcia. Już wiemy, że po powrocie do całkowitej wydolności oddechowej Klaudia będzie potrzebowała bardzo długiej rehabilitacji neurologicznej w specjalistycznych ośrodkach poszpitalnych. Jest to jedyna możliwość jej powrotu do pełnosprawności. Część tej rehabilitacji będzie refundowana w ramach NFZ, tak samo jak i zaopatrzenie w sprzęt medyczny - wózek. Ale wiemy, że to jest za mało, dużo za mało. Do pełnej sprawności potrzeba dodatkowej płatnej rehabilitacji w specjalistycznych ośrodkach neurologicznych, a to kosztuje niemało.  Roczny koszt takiej rehabilitacji może wynieść nawet 70 tys. zł. Do tego trzeba doliczyć koszty dojazdów, leki, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.

Fundacja Zbieramy Razem w imieniu rodziców Klaudii bardzo prosi wszystkich ludzi wrażliwych na potrzeby innych o wsparcie, dobre serce i empatię. Klaudia ma przed sobą przyszłość, o którą wspólnie możemy zadbać. Pomóżmy jej wyjść z choroby, aby mogła cieszyć się młodością.

Wpłat można dokonywać wpłacając bezpośrednio na subkonto z dopiskiem "Pomoc dla Klaudi Wojtak.
Do wpłat krajowych: ING BANK 76 1050 1764 1000 0090 3087 9689
Do wpłat zagranicznych Swift: INGBPLPW PL 54 1050 1764 1000 0090 3087 9697

2021-01-27 Kurs języka migowego z dofinansowaniem dla medyków

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS zwraca się z prośbą o upowszechnienie wśród swoich członków oraz osób współpracujących informacji o możliwości uzyskania indywidualnego dofinansowania do Kursu języka migowego PJM do 90%.

Lekarze często mają problem jak porozumieć się z pacjentem głuchym i jak udzielić mu pomocy.
Kurs podstawowy trwa 60h (dydaktycznych) i obecnie z powodu epidemii prowadzony jest w formie wideokonferencji przy użyciu programu ZOOM.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu np. od 16.00 do 20.00.

Kurs kończy się egzaminem i certyfikatem, ale osoby które nie chcą do niego przystępować otrzymają zaświadczenie.

Koszt kursu wynosi:900 zł, ale można uzyskać dofinansowanie w PFRON (osoby pełnosprawne) do 90% ceny.

Dofinansowanie może uzyskać każda osoba, która ma kontakt z osobami z trudnościami w komunikowaniu się (niekoniecznie głuchymi), a lekarze mają taki kontakt bardzo często.

Pomagamy w wypełnieniu wniosku, który załączamy do niniejszej wiadomości.

Informacje o kursach: https://www.pitagoras.org.pl/wniosek-pfron-kursy

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Z poważaniem
Piotr Krupa
Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS
782 568 450

Wniosek

2021-01-26 Część 2 przykładowych porad prawnych na piśmie dla lekarzy i lekarzy dentystów - porozumienie NIL i Inter Polska

Szanowni Państwo,
informujemy, że część druga zbioru przykładowych porad prawnych na piśmie jest już dostępna: https://nil.org.pl/aktualnosci/5282-przykladowe-porady-prawne-na-pismie-cz2.

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

2021-01-25 Pismo do MZ ws. informacji o PWZ dla cudzoziemców

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do poniższego komunikatu informujemy, że po interwencji Prezesa NRL, treść materiału zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w rubryce aktualności pt. „Pierwsi lekarze spoza UE otrzymali zgodę na wykonywania zawodu w Polsce w tzw. systemie uproszczonym" została poprawiona.
Prawo wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującym prawem lekarze mogą nabyć wskutek decyzji okręgowej rady lekarskiej.

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

Szanowni Państwo,
w imieniu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej przesyłamy w załączeniu pismo do Ministra Zdrowia w sprawie informacji o przyznaniu lekarzom cudzoziemcom prawa wykonywania zawodu.

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

Pismo Prezesa NRL do Ministra Zdrowia

2021-01-25 Grozi nam zapaść stomatologii szkolnej

STANOWISKO Nr 8/21/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie sytuacji gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych w szkołach

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej czuje się w obowiązku przestrzec przed realnym niebezpieczeństwem zapaści szkolnej opieki stomatologicznej. Za kilka tygodni minie rok, odkąd większość lekarzy dentystów prowadzących gabinety szkolne opuściła je z powodu epidemii i praktycznie do nich już nie wróciła. Media aktualnie relacjonują publiczną dyskusję nt. sytuacji przedsiębiorców dotkniętych lockdownem. W dyskusji przywołuje się zasady Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0, a sami przedsiębiorcy porównują obecną sytuację z tą sprzed 3 miesięcy, kiedy mogli w majestacie prawa prowadzić swą działalność.

Lekarze dentyści prowadzący gabinety szkolne ani nie mieli szansy pracy pomiędzy falami epidemii, ani z niezrozumiałych przyczyn nie obejmuje ich Tarcza 2.0. Nie dotyczą ich też nadzieje pokładane w zdjęciu obostrzeń wraz z początkiem sezonu letniego, gdyż wówczas rozpoczną się kolejne wakacje szkolne. 

Lekarze dentyści, którzy pracują w gabinetach szkolnych wobec braku możliwości uzyskiwania dochodu nie są w stanie rozliczyć świadczeń wynikających z umowy z NFZ, a co za tym idzie regulować posiadanych zobowiązań. Pomimo wielokrotnych apeli samorządu lekarskiego i petycji wnoszonych przez środowisko stomatologów szkolnych władze publiczne nie zdecydowały się dotąd na przedstawienie planu podtrzymania tej części lecznictwa stomatologicznego, podczas gdy na bieżąco poszczególne branże gospodarki stają się beneficjentami pomocy ze strony Państwa przyznawanej w ramach tarcz antykryzysowych. Uczucie frustracji środowiska lekarzy dentystów pogłębia fakt, że opieka nad dziećmi i młodzieżą od wielu lat była przedstawiana, jako podstawa opieki stomatologicznej finansowanej ze środków publicznych. W przypadku likwidacji dużej częścigabinetów szkolnych (z czym trzeba się liczyć wobec braku możliwości ich działania) ich odtworzenie będzie niezwykle trudne, o ile w ogóle możliwe z uwagi na poważny kryzys zaufania do wywiązywania się instytucji państwa z troski o funkcjonowanie działalności deklarowanej jako priorytetowa.

Oczekujemy niezwłocznego podjęcia decyzji, które rozwiążą problemy, jakie pojawiły się w zakresie działalności gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych w szkołach, deklarując  jednocześnie gotowość do prac nad szczegółowymi rozwiązaniami w tej sprawie.

2021-01-22 Polonijny panel profesorów #SzczepimySię

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej informujemy, że w niedzielę 24 stycznia 2021 r. o godz. 17.00 (o godz. 10.00 w Chicago, USA) odbędzie się Polonijny panel profesorów #SzczepimySię, poświęcony zagadnieniu szczepień i ich roli w walce z wirusami. Eksperci odniosą się do obaw i wątpliwości wobec obecnie dostępnych szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Ważne będzie także dokonanie przez panelistów oceny roli szczepień w zapobieganiu epidemii i odpowiedzialności za zdrowie społeczności wyrażanej indywidualną decyzją o zaszczepieniu się.

Panel ekspertów jest skierowany do wszystkich zainteresowanych tematem szczepień; będzie prowadzony w języku polskim. Dostęp do panelu jest możliwy poprzez konta w mediach społecznościowych Konsulatu Generalnego RP w Chicago:

Moderatorem panelu ekspertów, jak również jego inicjatorem jest prof. Marek Rudnicki – chirurg, nauczyciel akademicki, Professor & Chairman of Surgery, Ross University, Professor of Clinical Surgery, University of Illinois, działacz polonijny, były prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago i honorowy prezes Światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, Chicago (USA).

W panelu wezmą udział wybitni polscy profesorowie, od lat związani z międzynarodowym światem medycyny.

 • Prof. Dame Anna Dominiczak - Regius Professor of Medicine, zastępca dyrektora i kierownik Wydziału Lekarskiego, Weterynaryjnego i Przyrodniczego Uniwersytetu Glasgow, Szkocja; szefowa Programu badań COVID-19 w National Health Service Wielkiej Brytanii, uhonorowana tytułem „Dame” (odpowiednik tytułu „Sir”) oraz Orderem Imperium Brytyjskiego (Order of British Empire - DBE), Glasgow (Wielka Brytania).
 • Prof. Paweł Kaliński – Profesor Onkologii, Rustum Family Professor of Molecular Therapeutics and Translational Research (medycyna molekularna i badania translacyjne), Dyrektor Badań nad szczepionkami przeciwko nowotworom w Roswell Park Comprehensive Cancer Center, Buffalo (USA).
 • Prof. Jarosław Pinkas - profesor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; dyrektor i dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Krajowy Konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego, Główny Inspektor Sanitarny Kraju w latach 2018-2020, Warszawa.
 • Prof. Andrzej Matyja - profesor nauk medycznych, od 2018 prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Kierownik II Katedry Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Warszawa/Kraków.
 • Prof. Krzysztof Simon - profesor nauk medycznych, Konsultant Wojewódzki ds. Chorób Zakaźnych, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego, Wrocław.

Serdecznie zapraszamy!

2021-01-19 Szczepionki przeciwko grypie

Szanowni Państwo,

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska uprzejmie informuje, że nie dysponuje już szczepionkami przeciwko grypie.

2021-01-19 Przykładowe porady prawne na piśmie dla lekarzy i lekarzy dentystów - porozumienie NIL i Inter Polska

Szanowni Państwo,
na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej udostępniliśmy pierwszą część przykładowych porad prawnych na piśmie, opracowanych przez Inter Polska w związku z porozumieniem z Naczelną Izbą Lekarską dot. bezpłatnych telekonsultacji i opinii prawnych dla lekarzy i lekarzy dentystów: https://nil.org.pl/aktualnosci/5269-przykladowe-porady-prawne-na-pismie-cz1
Część druga ukaże się w przyszłym tygodniu.

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

2021-01-13 "Badania kliniczne - perspektywa zmian oraz obecna sytuacja"

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w konferencji na temat „Badania kliniczne - perspektywa zmian i obecna sytuacja”, która odbędzie się w dniach  27-28 stycznia 2021 roku. Spotkanie odbędzie się w formule online.

Zaproszone grono ekspertów omówi m.in.:

 • Zmiany w procesie wydawania pozwolenia na badanie kliniczne produktu leczniczego
 • Etyczna ocena badania klinicznego w świetle znowelizowanej ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz unijnych przepisów prawa
 • Przeglądy literaturowe na potrzeby badań klinicznych
 • Nowoczesne metody rekrutacji pacjentów i prowadzenia badaniach klinicznych.
 • Umowy w badaniach klinicznych oraz praktyczne zasady prowadzenia negocjacji
 • Obowiązki badacza i ośrodka w prowadzeniu badań klinicznych

Chcielibyśmy również poinformować państwa o możliwości rejestreacji na szkolenie poprzez naszą stronę internetową. Wystarczy zarejestrować się na stronie www.mpekonferencje.pl – tam dostępny jest formularz zgłoszenia online.

2021-01-12 Prezes NRL Osobowością Medyczną Roku 2020

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny", którego organizatorem jest Wydawnictwo Medyczne Termedia oraz redakcja „Menedżera Zdrowia" i „Kuriera Medycznego", nagrodę w kategorii „Osobowość Medyczna Roku" otrzymał Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja.

Serdecznie gratulujemy!

Gala wręczenia nagród odbędzie się 14 stycznia 2021 r. i będzie transmitowana na stronie konkursu: https://www.termedia.pl/Konferencja-Sukces-roku-2020-w-ochronie-Intro,1426,12570.html.
Lista laureatów jest dostępna na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej: https://nil.org.pl/aktualnosci/5258-prezes-nrl-osobowoscia-medyczna-roku

2021-01-07 Komunikat Prezesa NRL i Przewodniczącego KEL

Publikujemy komunikat wspólny Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Przewodniczącego Komisji Etyki Lekarskiej Naczelnej Izby Lekarskiej dot. prezentowania przez lekarzy poglądów na temat szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19.

Komunikat

2021-01-07 List otwarty Prezesa NRL do dyrektorów szpitali

Publikujemy list otwarty Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzeja Matyi do Dyrektorów szpitali.

List Prezesa NRL

2021-01-04 Nowa odsłona strony internetowej Izby Lekarskiej w Toruniu

Zapraszamy Państwa do korzystania z nowej odsłony naszej strony internetowej. Mamy nadzieję, że okaże się ona dla Państwa wygodna, przejrzysta i funkcjonalna. Przez pewien czas dostępna będzie poprzednia wersja strony - znajdziecie ją Państwo pod adresem https://old.kpoil.torun.pl/.

2020-12-30 Podstawy inwazyjnej wentylacji mechanicznej w COVID-19 - kursy instruktażowe

Szanowni Państwo,

trwająca pandemia COVID-19 oraz związana z nią sytuacja pracowników ochrony zdrowia skłoniła nas do podjęcia działań na rzecz wsparcia naszych Koleżanek i Kolegów walczących z wirusem na pierwszej linii frontu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przygotowaliśmy dwa krótkie filmy dotyczące inwazyjnej wentylacji mechanicznej płuc pacjentów z ARDS w przebiegu COVID-19.

Choć jest to tylko wprowadzenie do tematu, to mamy nadzieję, że taki sposób prezentacji ułatwi prawidłowe prowadzenie wentylacji mechanicznej przez pracowników ochrony zdrowia, którzy na co dzień nie zajmują sie respiratoroterapią w sytuacji, gdy będzie to konieczne.

Kurs uzyskał honorowy patronat Krajowego Konsultanta w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii – prof. Radosława Owczuka oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Partnerem merytorycznym projektu jest Polski Instytut Evidence Based Medicine (PIEBM).

Poniżej umieszczamy linki do filmów, które zostały umieszczone na otwartym kanale YouTube.

Wszystkim życząc dużo zdrowia i wytrwałości w walce z pandemią!
autorzy filmów,
prof. Wojciech Szczeklik, lek. Maciej Mikiewicz

Podstawy inwazyjnej wentylacji mechanicznej w COVID-19 cz. 1

https://youtu.be/v6MBNKe1NcM

1. Kryteria rozpoznania ARDS.

2. Wskazania do intubacji pacjenta.

3. Rozpoczęcie wentylacji inwazyjnej z uwzględnieniem podłączenia pacjenta do respiratora oraz ustawienia właściwych, wstępnych parametrów wentylacji.

Podstawy inwazyjnej wentylacji mechanicznej w COVID-19 cz. 2

https://youtu.be/Jzmg0NzqwJo

4. Dostosowywanie parametrów wentylacji w trakcie prowadzenia terapii.

5. Podstawy analgosedacji.

2020-12-29 Darmowe porady prawne dla lekarzy i lekarzy dentystów

Szanowni Państwo,
porozumienie Naczelnej Izby Lekarskiej i TU INTER Polska S.A., umożliwiające darmowe porady prawne dot. SARS-Cov-2 dla lekarzy i lekarzy dentystów, zostało przedłużone do końca marca 2021 r.
Szczegóły są dostępne na stronie NIL: https://nil.org.pl/aktualnosci/4619-darmowe-porady-prawne-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow

2020-12-23 Jest polski druk do szczepienia przeciwko COVID. Ma 34 strony

Komisja Europejska opublikowała polskojęzyczne druki informacyjne szczepionki przeciwko COVIDー19 Comirnaty firmy Phizer/Biontech, po weryfikacji przez ekspertów z polskiego Urzędu Rejestracji Leków. Szczegóły w tym miejscu.

2020-12-21 List otwarty do Prezydenta RP

Szanowni Państwo,
w imieniu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej przekazujemy w załączeniu list otwarty przedstawicieli samorządów zawodów medycznych kierowany do Prezydenta RP w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.
Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

List otwarty do Prezydenta RP

2020-12-21 Rządzący siłą przepychają ustawę o zatrudnianiu cudzoziemców w polskich szpitalach

Szanowni Państwo,

w nocy z 17 na 18 grudnia Sejm RP dwukrotnie głosował nad uchwałą Senatu RP o odrzuceniu w całości ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.

Ustawa, przeciwko której w trosce o bezpieczeństwo polskich pacjentów głośno protestowaliśmy, została negatywnie oceniona przez Senat, który wczoraj po głębokiej dyskusji ustawę tę odrzucił. Jeszcze tego samego dnia nad uchwałą Senatu pochylił się Sejm. W przeprowadzonym o godzinie 23:49 głosowaniu za odrzuceniem uchwały Senatu głosowało 224 posłów PiS i 1 poseł niezrzeszony, przeciw było 222 posłów opozycji oraz 4 posłów PiS (posłowie Zbigniew Babalski, Mieczysław Baszko, Wojciech Maksymowicz oraz Michał Wypij).

Wynik tego głosowania oznaczał, że uchwała Senatu nie została odrzucona, bo do wymaganej ku temu bezwzględnej większości zabrakło 2 głosów.

Po głosowaniu nastąpiła jednak kolejna żałosna odsłona spektaklu przepychania przez większość rządzącą ustaw do skutku.

Popatrz wideo: https://twitter.com/i/status/1339710319799791617

Zgłoszony został przez posłów PiS wniosek o reasumpcję głosowania, a w przeprowadzonym o godzinie 0:31 ponownym głosowaniu nad uchwałą Senatu wniosek o jej odrzucenie zdobył wymaganą większość. Za odrzuceniem stanowiska Senatu było 230 posłów PiS, 2 posłów KO (posłowie Artur Łącki i Jacek Protas) oraz 1 poseł niezrzeszony, przeciw głosowało 3 posłów PiS (Kamil Bortniczuk, Wojciech Maksymowicz oraz Michał Wypij), oraz 214 posłów opozycji i niezrzeszonych, nie głosowało łącznie 9 posłów z różnych ugrupowań.

Już wcześniej wskazywaliśmy, że determinacja władzy w dopuszczeniu do pracy w polskich szpitalach personelu spoza UE bez weryfikacji kwalifikacji zawodowych czy znajomości języka polskiego jest zdumiewająca. W tej chwili jedno jest pewne, moralna odpowiedzialność za wszystkie szkody, jakie mogą wyrządzić polskim pacjentom osoby dopuszczone do wykonywania zawodów medycznych w przewidzianej tą ustawą procedurze spoczywa, w całości na obozie rządzącym.

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

2020-12-21 List otwarty Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej poparło stanowisko Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych ws. bezzwłocznej i efektywnej ochrony populacji polskiej przy pomocy dostępnych i zatwierdzonych szczepień przeciw COVID-19. W załączeniu przekazujemy list otwarty PTIDiK kierowany do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Marszałków Sejmu RP oraz Senatu RP i środków masowego przekazu.

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

List otwarty PTIDiK

2020-12-21 Stanowisko Ministerstwa Zdrowia dot. apelu ws. szczepień na koronawirusa

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy opublikowaną 19 grudnia na stronie Ministerstwa Zdrowia odpowiedź na apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa z 30 listopada 2020 r.

W piśmie Minister Zdrowia, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny oraz Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych podkreślają m.in., że szczepienia przeciwko COVID-19 będą miały charakter dobrowolny, a szczepionki będą dopuszczone do użytku po weryfikacji ich skuteczności i bezpieczeństwa przeprowadzoną przez Europejską Agencję Leków.

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

Odpowiedź na apel

2020-12-15 Korespondencja z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim

Szanowni Państwo,
ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.2020.1842 t.j.) narzuciła izbom lekarskim obowiązek przekazania wojewodom - na ich wniosek - list lekarzy (z wyłączeniem ustawowo zwolnionych) mogących być skierowanych do pracy przy zwalczaniu Covid-19. Korespondencję KPOIL z wojewodą kujawsko-pomorskim w tej sprawie obrazują załączone pisma.

Pismo Wojewody

Odpowiedź

 

2020-12-14 Informacja PZU w sprawie ubezpieczeń OC osób oddelegowanych do pracy na oddziałach covidowych

PZU SA potwierdza, że ubezpieczenie OC lekarza obejmuje również szkody powstałe w następstwie/w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na oddziałach covidowych.
PZU SA w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje ochroną ubezpieczeniową czynności związane z świadczeniami medycznymi wykonywanymi przez lekarza w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego lub przez lekarza w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego. W każdym z tych przypadków będzie zachowana odpowiedzialność pomimo, że może lekarz wykonywać będzie czynności w ramach innej specjalizacji niż podana we wniosku.
PZU SA nie będzie podnosiło z tego tytułu kwestii niezgodności z faktycznie wykonywaną specjalizacją.

Informacja PZU

2020-12-14 Informacja INTER Polska w sprawie ubezpieczeń OC osób oddelegowanych do pracy na oddziałach covidowych

W związku z przekształceniem niektórych szpitali w Polsce na szpitale zakaźne informujemy, że lekarze innych specjalności (które mają wpisane na polisach) pracujący w takich szpitalach nie muszą podpisywać aneksów do dotychczasowych polis. Zostaną oni objęci ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Informacja znajduje się na stronie internetowej: https://interpolska.pl/koronawirus/

2020-12-14 Problemy związane ze stażem podyplomowym w trakcie pandemii COVID-19 zgłaszane przez stażystów

2020-12-10 #LeczymyMimoWszystko - inauguracja kampanii

W związku z narastającymi od lat zaniedbaniami w ochronie zdrowia, które uwypukliła pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, największe organizacje lekarskie postanowiły wspólnie zabrać głos w ramach Porozumienia Organizacji Lekarskich (POL), które tworzą: Naczelna Izba Lekarska, Federacja Porozumienie Zielonogórskie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Porozumienie Rezydentów, Porozumienie Chirurgów SKALPEL.
W dniu 9 grudnia w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie przedstawiciele POL w ramach kampanii #LeczymyMimoWszystko zaprezentowali tzw. Dziewiątkę POL-u, czyli postulaty, którymi w najbliższym czasie powinni zająć się decydenci ochrony zdrowia.
Szczegóły dot. akcji i retransmisja konferencji są dostępne na stronie NIL: https://nil.org.pl/aktualnosci/5208-leczymymimowszystko.

Dziewiątka POL

2020-12-08 Stanowisko Prezydium NRL w sprawie ogłoszenia Prezesa NFZ z dnia 4 grudnia 2020 roku dot. szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Publikujemy stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ws. ogłoszenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 grudnia 2020 r. dot. Narodowego Programu Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Stanowisko PNRL

2020-12-07 "Rak nie poczeka na koniec epidemii" - kampania Polskiej Ligi Walki z Rakiem

Szanowni Państwo,
przedstawiamy projekt realizowany przez Polską Ligę Walki z Rakiem "Rak nie poczeka na koniec epidemii". Celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na wczesne objawy najczęściej występujących nowotworów i zachęta do kontaktu z lekarzem w celu wykluczenia nowotworu, a w przypadku potwierdzenia diagnozy – jak najszybszego wdrożenia odpowiedniego leczenia. Inicjatorzy akcji wskazują, że w dobie pandemii Covid-19 duża część pacjentów, mimo zauważenia pierwszych symptomów choroby nowotworowej, nie zgłasza się do lekarza.

Spot promujący akcję: https://youtu.be/X6CGfcPDm6Q

W załączeniu znajdą Państwo list intencyjny Prezesa Polskiej Ligi Walki z Rakiem prof. Jacka Jassema.

List Prezesa PLWzR

2020-12-03 Apel Przewodniczącego WMA o odpowiednią kompensację dla lekarzy, którzy zachorowali na COVID-19

2 grudnia 2020 r., w przeddzień dwudniowej sesji specjalnej Zgromadzenia ONZ poświęconej pandemii COVID-19, Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (World Medical Association), którego Naczelna Izba Lekarska jest członkiem, zaapelowało o ustanowienie odpowiedniej kompensacji dla lekarzy, którzy zachorowali na COVID-19.

Przewodniczący WMA dr David Barbe podkreślił, że niezbędnym jest, aby COVID-19 uznano za chorobę zawodową, a także, aby zapewniono lekarzom oraz innym pracownikom medycznym, którzy zachorowali na COVID-19, całościowe i pełne pokrycie utraconych dochodów, kosztów leczenia i rehabilitacji oraz opieki nad osobami pozostającymi na ich utrzymaniu w przypadku śmierci.

Polskie Ministerstwo Zdrowia uznało chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 jako chorobę zawodową, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Była to m.in. odpowiedź na apel Prezydium

Naczelnej Rady Lekarskiej z 30 marca 2020 r. Komunikaty w tej sprawie są dostępne na stronie NIL:
https://nil.org.pl/aktualnosci/4746-mz-uznaje-covid-19-za-chorobe-zawodowa
https://nil.org.pl/aktualnosci/4758-pismo-z-mz-o-uznaniu-covid-19-za-chorobe-zawodowa

Link do apelu PNRL:
https://nil.org.pl/aktualnosci/4585-apel-i-stanowisko-podjete-przez-pnrl-w-dniu-30-marca-2020-r

Przewodniczący WMA zwrócił także uwagę, że niektóre kraje z pewnością radzą sobie lepiej niż inne, jednak ochrona dla personelu medycznego musi być zapewniona w sposób ciągły, a osoby dotknięte chorobą potrzebują tej ochrony bezzwłocznie.

Pełna treść informacji prasowej:
https://www.wma.net/news-post/physician-victims-of-covid-19-should-be-properly-compensated/

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

2020-12-03 Nie będzie zawieszenia obowiązków sprawozdawania do NFZ

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Zdrowia tylko w części przychyliło się do apelu Prezydium NRL Nr 32/20/P-VIII z 15 października 2020 r., aby w okresie epidemii zawiesić w stosunku do wszystkich świadczeniodawców sprawozdawczość w zakresie list oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Prezydium NRL domagało się zawieszenia na czas trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego obowiązków sprawozdawania do NFZ danych dotyczących list oczekujących, takich jak:

 • liczby osób wpisanych w harmonogramie przyjęć według stanu na ostatni dzień miesiąca,
 • informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia,
 • średniego czasu oczekiwania dla list oczekujących z okresem oczekiwania krótszym niż 6 miesięcy,
 • obowiązku umożliwienia świadczeniobiorcom umawiania się drogą elektroniczną na wizyty, monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia.

Prezydium uzasadniało, że w okresie epidemii personel wszystkich placówek medycznych musi skupiać się na przestrzeganiu procedur sanitarnych oraz zapewnieniu pacjentom świadczeń zdrowotnych, natomiast obowiązki w zakresie sprawozdawczości powinny zostać odsunięte na dalszy plan. W przypadku mniejszych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, głównie praktyk zawodowych, sprawozdawanie wykonywane przez personel medyczny, a nie administrację podmiotu, jest poważną dolegliwością.

Argumenty te nie przekonały Ministerstwa Zdrowia. Resort zdrowia poinformował, że w dniu 29 listopada 2020 r. weszły w życie przepisy, które zwalniają z obowiązków sprawozdawania wobec NFZ, ale dotyczy to wyłącznie podmiotów, które w drodze polecenia otrzymały obowiązek realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ministerstwo stwierdziło, że rezygnacja z obowiązków sprawozdawania w odniesieniu do wszystkich świadczeniodawców nie byłaby zasadna.
W załączeniu odpowiedź MZ.

Odpowiedź MZ

2020-12-01 List otwarty Prezesa NRL do społeczeństwa oraz lekarzy i lekarzy dentystów

Szanowni Państwo,
w imieniu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej przekazujemy list otwarty do społeczeństwa oraz lekarzy i lekarzy dentystów dot. niedawno uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

List Prezesa NRL

2020-11-19 Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii na mocy decyzji wojewody - częste pytania

1. Czy mogę zostać skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii w innym województwie?

Tak, jest to możliwe.

2. Kto wydaje decyzję o skierowaniu mnie do pracy przy zwalczaniu epidemii?
Decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona, wydaje właściwy wojewoda, a w razie skierowania do pracy na obszarze innego województwa – minister właściwy do spraw zdrowia.

3. W jaki sposób i przez kogo jest doręczana decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii?
Decyzję może doręczyć pracownik organu, który decyzję wydał lub funkcjonariusz służb mundurowych np. policjant. Doręczenie może zostać dokonane również tradycyjnie – za pośrednictwem poczty.

4. Co stanie się gdy odmówię odbioru decyzji?
Odmowa będzie mieć jedynie znaczenie symboliczne. Decyzja będzie i tak skuteczna. Fakt odmowy odbioru decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii, zostanie odnotowany przez osobę doręczającą.

5. Czy mogę odwołać się od decyzji wojewody?
Tak, decyzję tę można zaskarżyć w terminie 14 dni od dnia przekazania informacji o skierowaniu do pracy przy zwalaczaniu epidemii. Odwołanie kieruje się do Ministra Zdrowia za pośrednictwem właściwego wojewody. W odwołaniu należy złożyć wniosek o wstrzymanie natychmiastowej wykonalności decyzji.

6. Czy samo złożenie przeze mnie odwołania od decyzji wojewody powoduje, że nie muszę stawiać się w pracy do której mnie tą decyzją skierowano?
Nie. Złożenie odwołania nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej decyzji.

7. W jaki sposób może być mi dostarczona decyzja wojewody o skierowaniu mnie do pracy przy zwalczaniu epidemii?
Decyzja może zostać przekazana w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata - w tym ustnie.

8. Otrzymałem decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii, zauważyłem, że decyzja ta nie posiada uzasadnienia. Czy jest to wada decyzji?
Nie. Decyzja wojewody o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii nie wymaga uzasadnienia.

9. Kto nie może być skierowany decyzją wojewody, lub Ministra Zdrowia do pracy przy zwalczaniu epidemii?

Stan prawny obowiązujący w dniu 16.11.2020 r.

 • osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
 • kobiety w ciąży;
 • osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
 • osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
 • osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
 • inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;
 • osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

Stan prawny, który będzie obowiązywać (zapewne) w grudniu 2020 r.

 • osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn;
 • kobiety w ciąży;
 • osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
 • osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
 • osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
 • inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;
 • osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku gdy dziecko w wieku do 18 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

Orzeczenie w sprawie choroby przewlekłej, o której mowa powyżej, wydaje lekarz, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578).

10. Dostałem decyzję o skierowaniu do pracy w konkretnym szpitalu. Jak długo będę musiał tam pracować?
Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej - wskazanych w decyzji. Z treści konkretnej decyzji powinno wynikać jaka data jest datą początkową a jaka końcową pracy w danym podmiocie.

11. Co stanie się z moją dotychczasową pracą w czasie gdy będę pracował w innym szpitalu (na mocy decyzji wojewody)?
Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji. Z osobą skierowaną do pracy przy zwalczaniu epidemii nie może być rozwiązany dotychczasowy stosunek pracy ani nie może być dokonane wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że istnieje podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika albo w przypadku zmiany lub uchylenia decyzji.

12. Czy dyrekcja szpitala, do którego zostałem skierowany decyzją wojewody podpisze ze mną umowę o pracę lub kontrakt?
Podmiot leczniczy lub inna jednostka organizacyjna nawiąże z osobą skierowaną do pracy stosunek pracy (umowa o pracę) na czas wykonywania określonej pracy, na okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji.

13. Ile będę zarabiać w szpitalu, do którego zostałem skierowany przez wojewodę?
Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% (200% - po nowelizacji – która zostanie ogłoszona zapewne w grudniu) przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.

14. Czy będzie mi przysługiwać zwrot kosztów dojazdu do nowego miejsca pracy (wskazanego w decyzji wojewody)?
Tak, osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

15. Co mi grozi jeśli nie wykonam decyzji wojewody o skierowaniu mnie do pracy przy zwalczaniu epidemii?
Zignorowanie decyzji zagrożone jest karą pieniężną w wysokości od 5 000 zł do 30 000 zł. Karę nakłada wojewoda lub Minister Zdrowia (w zależności od tego kto wydał decyzję) i podlega ona natychmiastowemu wykonaniu.

Adw. Krzysztof Izdebski, Rzecznik Praw Lekarza przy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej

Szersze ujęcie tematu znajdą Państwo w 6 numerze biuletynu Meritum.