×

Organy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej IX kadencji (2022-2026)

lek. Dorota Kasztelowicz

 

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej IX kadencji (2022-2026)

lek. Beata Danielewicz

lek. dent. Katarzyna Duczmańska

lek. dent. Roman Haenel

lek. dent. Agnieszka Haraburda

dr n. med. Witold Kowalewski

lek. Hanna Laskowska-Przybylska

lek. Jan Mazur

dr n. med. Marek Muszytowski

lek. Magdalena Tomczak-Warchoł

lek. Bożena Werner

lek. Bogdan Wojtecki

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej jest niezależnym organem Okręgowej Izby Lekarskiej. Zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich OROZ wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami izby za czyny sprzeczne z przepisami z zakresu wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

 

Skarga powinna zawierać:

 

Rzecznik nie przyjmuje skarg składanych ustnie.

Rzecznik nie rozpatruje skarg anonimowych.

Rzecznik nie rozpatruje reklamacji, skarg o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Rzecznik nie rozpatruje skarg, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata.

Biuro Rzecznika nie udziela porad prawnych.

 

Skargi oraz pisma opatrzone własnoręcznym podpisem można składać osobiście w siedzibie Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu lub przesłać tradycyjną drogą pocztową na adres:

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Kujawsko – Pomorska Okręgowa Izba Lekarska
ul. Danielewskiego 6
87-100 Toruń

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: torun.rzecznik@hipokrates.org

Dla ułatwienia kontaktu, prosimy o podanie w skardze lub piśmie numeru telefonu.