×

Organy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

lek. Dorota Kasztelowicz

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

lek. Maciej Jackowiak

lek. Piotr Piekarski

Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej

lek. Małgorzata Chmiel

lek. Jolanta Chmielewska

lek. Beata Danielewicz

lek. dent. Katarzyna Duczmańska

lek. dent. Roman Haenel

lek. dent. Agnieszka Haraburda

lek. Karol Kończak

lek. Hanna Laskowska-Przybylska

lek. Jan Mazur

lek. Magdalena Tomczak-Warchoł

lek. Bożena Werner

lek. Michał Wiatr

lek. Bogdan Wojtecki

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej jest niezależnym organem Okręgowej Izby Lekarskiej. Zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich OROZ wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami izby za czyny sprzeczne z przepisami z zakresu wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

 

Skarga powinna zawierać:

 

Rzecznik nie rozpatruje skarg anonimowych.
Rzecznik nie rozpapruje reklamacji, skarg o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.
Rzecznik nie rozpatruje skarg, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata.

 

Skargi oraz pisma opatrzone własnoręcznym podpisem można składać osobiście w siedzibie Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu lub przesłać tradycyjną drogą pocztową na adres:

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Kujawsko – Pomorska Okręgowa Izba Lekarska
ul. Danielewskiego 6
87-100 Toruń

Dla ułatwienia kontaktu, prosimy o podanie w skardze lub piśmie numeru telefonu.