×

Organy Kujawsko-pomorkskiej Izby Lekarskiej w Toruniu

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

lek. Dorota Kasztelowicz

 

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

lek. Maciej Jackowiak

lek. Piotr Piekarski

 

Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej

dr Małgorzata Chmiel

dr Jolanta Chmielewska

dr Beata Danielewicz

dr Katarzyna Duczmańska

dr Roman Haenel

dr Agnieszka Haraburda

dr Karol Kończak

dr Hanna Laskowska-Przybylska

dr Jan Mazur

dr Krzysztof Szczepański

dr Magdalena Tomczak-Warchoł

dr Bożena Werner

dr Michał Wiatr

dr Bogdan Wojtecki