×

Kształcenie Informacje o szkoleniach, kursach i konferencjach

Czystość i brud. Higiena za żelazną kurtyną (1945-1989/1991)

Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów: Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Fundacji Naukowej "Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych", Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego oraz współorganizatorów, zapraszam do wzięcia udziału w konferencji naukowej pn. "Czystość i brud. Higiena za żelazną kurtyną (1945-1989/1991)", Bydgoszcz 17-18 września 2020 r.

 

Szczegóły pdf

 

Bezpłatne kursy dla lekarzy

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia jako organizator Kursów umiejętności dla lekarzy i lekarz rezydentów opartych na Evidence Based Medicine, zaprasza do udziału w nieodpłatnych kursach. Kursy realizowane są ramach przyznanego przez Ministerstwo Zdrowia grantu w prestiżowym konkursie pn. Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego. Projekt został objęty Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W projekcie przewidziano realizację łącznie 109 szkoleń dla 758 lekarzy do 30.06.2023 r. Wydarzenie ma charakter cykliczny, terminy poszczególnych szkoleń są zamieszczane na stronie internetowej projektu pod adresem: http://kmptm.pl/power5-4-kursy/.

 

Szczegóły pdf