×

Kształcenie Informacje o szkoleniach, kursach i konferencjach

XIX Konferencja Anestezjologiczna w Grudziądzu

 

Szanowni Państwo,Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Biegańskiego w Grudziądzu

 

Oddział Kujawsko-Pomorski

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

oraz Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniuzapraszają na XIX Konferencję Anestezjologiczną Grudziądz 2023,

która odbędzie się w hotelu RAD w Grudziądzu ul. Chełmińska 144 w dniach 24-25.XI.2023 r.Koszt udziału w Konferencji wraz z uroczystą kolacją 150,00 zł/osobę

Wpłat prosimy dokonywać

na konto bankowe Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu

nr:63 1240 4009 1111 0000 4484 3364

Na przelewach koniecznie proszę podać Imię i Nazwisko oraz wpłata na Konferencję Anestezjologiczną !!!

 

Kontakt do Izby Lekarskiej

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

ul. Ignacego Danielewskiego 6, 87-100 Toruń

 

Agnieszka Lis tel. 56 655 41 60 wew. 18 lub 601651040

Noclegi we własnym zakresie – Hotel RAD tel. 564655506

 

Program XIX Konferencja Anestezjologiczna Grudziądz 2023

II edycja Bydgoskiej Jesieni Immunologicznej

Szanowni Państwo,

w imieniu Pani Prof. dr hab. n. med. Sylwii Kołtan, prof. UMK, Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego II edycji Bydgoskiej Jesieni Immunologicznej, serdecznie zapraszamy na tę konferencję, którą zaplanowano w dniach 3-4 listopada 2023 r. w dwóch wariantach - online i stacjonarnie w hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy, ul. Grodzka 36.

 

Program wydarzenia

 

Szczegóły rejestracji na stronie:

https://www.sympomed.pl/II_immuno

Informacje dla absolwentów uniwersytetów medycznych

Prospekt 2023

 

W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu należy dostarczyć do Izby Lekarskiej następujące dokumenty:

  1. Wniosek W-1
  2. Odpis dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów (z numerem dyplomu)
  3. Orzeczenie lekarskie (na druku z Izby Lekarskiej)*
  4. Dowód osobisty (kserokopia zostanie wykonana w Izbie Lekarskiej)
  5. Oświadczenie o publikacji zdjęcia w serwisie Naczelnej Izby Lekarskiej
  6. Jedno zdjęcie biometryczne

 

W celu uzyskania miejsca stażowego należy dostarczyć do Izby Lekarskiej następujące dokumenty:

  1. Podanie do Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu o skierowanie na staż podyplomowy
  2. Zaświadczenie o średniej ocen z uczelni (z całych studiów)

 

Termin składania dokumentów w celu uzyskania miejsca stażowego od dnia 1 marca do 31 stycznia.

Termin składania dokumentów w celu uzyskania miejsca stażowego od dnia 1 października do 31 sierpnia.

 

*Orzeczenie lekarskie może być wydane przez każdego lekarza posiadającego uprawnienia lekarza medycyny pracy upoważnionego do orzekania na podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. Badania absolwenci wykonują na własny koszt.

 

 

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza I lekarza dentysty

 

 

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. O zawodach lekarza I lekarza dentysty