×

Składki

Składki członkowskie

Wysokość składki

Przypominamy, że wysokość składki członkowskiej od dnia 01.01.2023 r. wynosi:

 

120,00 złotych

 

Lekarze i lekarze dentyści

 

60,00 złotych

 

Lekarze i lekarze dentyści stażyści

 

0,00 złotych

 

Lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 70 rok życia

 

Komunikat Skarbnika ORL w Toruniu dotyczący składek członkowskich

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek

Lekarz, który ukończył 70 rok życia, zostaje zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich, niezależnie od aktywności zawodowej.

Lekarz i lekarz stażysta może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich, jeżeli nie osiąga przychodu. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek, oraz informację o okresie, w którym nie osiągnięto przychodu.

Lekarz, który zaprzestał wykonywania zawodu, może zostać zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich na czas nieokreślony. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek, oraz oświadczenie o nieosiąganiu przychodu.

Składki członkowskie za dany miesiąc należy opłacać do końca tego miesiąca, bądź z dowolnym wyprzedzeniem.

Składki członkowskie prosimy wpłacać na indywidualny numer konta bankowego, przypisany dla każdego członka Izby Lekarskiej w Toruniu, lub bezpośrednio w kasie Izby Lekarskiej w godzinach pracy Biura Izby Lekarskiej.

Wszelkie pytania i wątpliwości w kwestii płatności składek prosimy kierować do Działu Finansowego Izby Lekarskiej w Toruniu pod nr telefonu 56 655 41 62.

 

Komunikat Skarbnika ORL w Toruniu dotyczący składek członkowskich

 

Oświadczenie o nieosiąganiu przychodu