×

Porady Prawne

Aktualności

Aktualności prawne

Naczelny Sąd Administracyjny: pacjent ma prawo do oryginału dokumentacji medycznej

19 kwietnia 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 1 lipca 2015 roku i oddalił skargę podmiotu leczniczego na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta. NSA potwierdził zasadność wydanej przez Rzecznika decyzji. Zgodnie z wyrokiem sądu, stosowane przez wielkopolską placówkę medyczną praktyki, polegające na odmowie udostępniania oryginałów dokumentacji medycznej, naruszają zbiorowe prawa pacjentów.

Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku przychylił się do argumentacji Rzecznika Praw Pacjenta wskazując, że pacjent ma prawo dostępu do oryginałów dokumentacji medycznej.

Napisz do nas

Wypełnij formularz by skontaktować się z naszym działem prawnym.