×

Ubezpieczenia

DEDYKOWANY PROGRAM UBEZPIECZEŃ PZU SA DLA CZŁONKÓW KPOIL

 

Na zlecenie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej (KPOIL), broker ubezpieczeniowy Mentor S.A., specjalizujący się m.in. w ubezpieczeniach dla zawodów medycznych, wynegocjował dedykowany Członkom Izby program ubezpieczeń, który dostępny jest z poziomu strony kpoil.mentor.pl.

 

W wyniku podjętych negocjacji wyłoniono najkorzystniejszą dla Członków KPOIL ofertę programu ubezpieczeń, w którym ochronę zapewnia PZU SA.

 

Przystępując do programu kpoil.mentor.pl, Członek Izby zyskuje nie tylko ochronę ubezpieczeniową, ale również wsparcie brokera Mentor S.A. w razie zaistnienia szkody. Ten ostatni, stojąc na straży realizacji wynegocjowanych przez siebie programów ubezpieczeń, zapewnia pomoc w procesie likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań.

 

Program ubezpieczeń obejmuje:

 

  • Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza i lekarza dentysty od 95 zł za 12-miesięczny okres ubezpieczenia

 

  • Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza z sumą gwarancyjną nawet 3.000.000 PLN

 

  • Ubezpieczenie NNW wraz ze świadczeniami dodatkowymi z tytułu ekspozycji zawodowej ubezpieczonego na ryzyko HIV/WZW

 

  • Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej 

 

  • Ubezpieczenie utraty dochodu, które obejmuje m.in. czasową niezdolność do wykonywania pracy przez lekarza powstałą w następstwie choroby lub nieszczęśliwego wypadku, która trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych i jest potwierdzona drukiem ZUS ZLA lub orzeczeniem ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego

 

  • Ryzyko czasowej niezdolności do wykonywania pracy przez lekarza obejmuje również przypadki zdiagnozowanego zachorowania na COVID-19

 

  • Roczne ubezpieczenie turystyczne Wojażer

 

 

WARTO WIEDZIEĆ:

 

 

 

 

 

 

Kliknij w poniższy baner, aby poznać ofertę ubezpieczenia:

 

 

NOWOŚĆ: ubezpieczenie eksperymentów medycznych