×

Organy Kujawsko-pomorkskiej Izby Lekarskiej w Toruniu

Delegaci na krajowy Zjazd Lekarzy

Lista Delegatów:

Sławomir Badurek

Stanisław Hapyn

Sławomir Józefowicz

Wojciech Kaatz

Andrzej Kunkel

Anita Pacholec

Łukasz Wojnowski