×

Komisje Izby Lekarskiej w Toruniu

Okręgowa Komisja Wyborcza

Członkowie OKW IX kadencji (2022-2026)

lek. dent. Marek Baranowski

lek. dent. Krystyna Chrupczak

lek. Stanisław Hapyn

lek. Michał Jonczyk

lek. Maciej Małecki

lek. dent. Anita Pacholec

 

Przedstawicielka Biura KPOIL współpracująca z Komisją - Agnieszka Lis

tel. 56 655 41 60 w. 18

e-mail: a.lis@hipokrates.org

Obwieszczenie Przewodniczącego OKW XL Sprawozdawczo Wyborczego OZL KPOIL w Toruniu

Załącznik

Zadania komisji

 • organizacja i przeprowadzenie wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy w rejonach wyborczych;
 • organizacja i przeprowadzenie wyborów prezesa okręgowej rady lekarskiej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, członków organów izby i członków okręgowej komisji wyborczej podczas okręgowego zjazdu lekarzy;
 • organizacja i przeprowadzenie wyborów na delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy podczas okręgowego zjazdu lekarskiego;
 • organizacja i przeprowadzenie wyborów na stanowiska funkcyjne w organach izby;
 • ogłaszenie wyników wyborów w formie obwieszczeń;
 • organizacja i przeprowadzenie wyborów uzupełniających;
 • ogłaszanie uzyskania i wygaśnięcia mandatu.

 

 

Wybory IX kadencji

 

WYBORY
DELEGATÓW NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
IX KADENCJI 2022-2026

 

Szanowni Wyborcy do Samorządu Lekarskiego K-POIL

 

Z dniem 1 września 2021 r. rozpoczyna się kolejny etap wyborów - głosowanie korespondencyjne. Na początku września otrzymają Państwo korespondencję z Izby Lekarskiej w Toruniu – jeden list, ale trzy koperty:

 • Koperta: NAJWIĘKSZA – zaadresowaną do Państwa, w której znajdą się dwie (2) pozostałe:
 • Koperta ŚREDNIA (środkowa): precyzyjnie oznaczona, opisana przez Okręgową Komisję Wyborczą – będzie to opłacona koperta zwrotna, w której Państwo odeślą lub osobiście odniosą, lub „ktoś odniesie za Was” głos wyborczy zamknięty (zaklejony) w trzeciej NIEOZNAKOWANEJ NAJMNIEJSZEJ kopercie.
 • Koperta NAJMNIEJSZA jest i musi być nieoznaczona, gdyż to gwarancja tajności Państwa wyboru.

 

Zatem, należy:

 • Zagłosować na podanych kandydatów.
 • Umieścić kartę z oddanymi głosami w najmniejszej, nieoznakowanej kopercie.
 • Małą kopertę włożyć do średniej oznakowanej koperty, którą następnie należy:
 • Dokładnie zakleić.
 • Opieczętować osobistą pieczątką lekarską w ramce w miejscu zaklejenia i złożyć swój czytelny podpis!(*)
 • Odesłać (znaczek opłacony) lub odnieść do izby Lekarskiej.

(*) brak pieczątki lekarskiej i/lub podpisu powoduje nieważność oddanego głosu.

Dla osób, które chcą zagłosować osobiście  - OKW zaplanowała terminy spotkań wyborczych:

 • TORUŃ– Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu, ul. Danielewskiego 6, dnia 23 października 2021 r. w godz. 9.00 – 13.00
 • WŁOCŁAWEK – Delegatura Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej we Włocławku, ul. Królewiecka 1a/2, dnia 23 października 2021 r. w godz. 9.00 – 13.00
 • GRUDZIĄDZ – Delegatura Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17 (budynek "D" Poradni Specjalistycznych, I piętro, pokój 104a), dnia 23 października 2021 r. w godz. 9.00 – 13.00

Do 30 listopada 2021 r. planujemy zakończyć głosowania w rejonach wyborczych. 

Wyborco! Nieobecni pozbawiają się możliwości decydowania o swoich sprawach!!!

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Stanisław Hapyn

 

 

Koleżanki i Koledzy!

 

Rok 2021 jest rokiem wyborczym delegatów  na Okręgowy Zjazd Lekarzy  IX kadencji, który wybierze nowe władze Izby na okres 2022-2026. Wzorem poprzednich, udanych frekwencyjnie wyborów, obecne wybory odbędą się głównie w trybie korespondencyjnym, z możliwością osobistego głosowania w wyznaczonym dniu w siedzibie izby i delegatur. W imieniu Komisji Wyborczej liczę na aktywny udział wszystkich lekarzy w wyborach, począwszy od zgłaszania kandydatów na delegatów, jak również wypełnienia i odesłania karty wyborczej. 

 

Wasz udział w procesie demokratycznego wyłaniania swoich przedstawicieli jest kluczowym elementem późniejszej naszej reprezentacji w strukturach władz Izby Lekarskiej.

 

Proszę się zapoznać z poniższym biuletynem wyborczym i przebiegiem procesu wyborczego. Informacje oraz druki do pobrania są również umieszczone na stronie internetowej izby lekarskiej: www.kpoil.torun.pl w zakładce Wybory IX Kadencji.

 

Przewodniczący 
Okręgowej Komisji Wyborczej 
Stanisław Hapyn

 

 

Informator wyborczy
 

 

Lista rejonów wyborczych

 

Lista alfabetyczna

 

 1. Powiat brodnicki – lekarze
 2. Powiat chełmiński – lekarze
 3. Powiat ziemski toruński – lekarze
 4. Powiat golubsko-dobrzyński – lekarze
 5. Powiat wąbrzeski – lekarze
 6. Wojewódzki Szpital Zespolony Toruń (Woj. Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego, Szpital Zakaźny, Szpital Dziecięcy, Pogotowie Ratunkowe)
 7. Stomatologia Włocławek i powiaty
 8. Stomatologia Toruń i powiaty, nr 1
 9. Specjalistyczny Szpital Miejski Toruń
 10. Młodzi lekarze i lekarze dentyści (staż od 1.03.2020, 1.10.2020 i 1.03.2021)
 11. Lekarze seniorzy Toruń i powiaty
 12. Lecznictwo otwarte – Toruń (Śródmieście, Chełmińskie, Wrzosy, Bydgoskie, Jakubskie, Rubinkowo, Stawki, Podgórz)
 13. Stomatologia Grudziądz i powiat grudziądzki
 14. Regionalny Szpital Specjalistyczny Grudziądz
 15. Miasto i powiat Grudziądz – lekarze
 16. Powiat lipnowski – lekarze
 17. Powiat rypiński – lekarze
 18. Powiat aleksandrowski – lekarze
 19. Powiat radziejowski – lekarze
 20. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Włocławek
 21. Miasto i powiat Włocławek – lekarze
 22. Lekarze seniorzy Włocławek i powiaty
 23. Stomatologia Toruń i powiaty, nr 2

 

 

Karta zgłoszenia kandydata na delegata na okręgowy zjazd lekarzy

 

 

Regulamin wyborów

 

Obwieszczenie Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14.07.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29.01.2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych  

 

 

Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu

 

Uchwała Nr 1/VIII/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu z dnia 26.01.2021 r. w sprawie wystąpienia do Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu o ustalenie liczby członków rejonu wyborczego, uprawionych do wyboru jednego delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji 2022-2026

 

 

Uchwała Nr 2/VIII/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ustalenia minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego, posiadających czynne prawo wyborcze, utworzonego do przeprowadzenia wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji 2022-2026

 

 

Uchwała Nr 3/VIII/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ustalenia rejonów wyborczych KPOIL w Toruniu IX kadencji 2022-2026

 

 

Uchwała Nr 4/VIII/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu z dnia 01.07.2021 r. w sprawie ustalenia ostatecznych list członków rejonów wyborczych oraz liczby mandatów delegatów na OZL

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/VIII/2021

 

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 4/VIII/2021

 

 

Uchwała Nr 5/VIII/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu z dnia 01.07.2021 r. w sprawie zasad i terminu zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Toruniu w kadencji 2022-2026

 

 

Uchwała Nr 6/VIII/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu z dnia 01.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/VIII/2021