×

Komisje Izby Lekarskiej w Toruniu

Okręgowa Komisja Wyborcza

Przewodniczący OKW
lek. Stanisław Hapyn

 

 

Wiceprzewodniczący OKW
lek. dent. Anna Karpienko

 

 

Sekretarz OKW
lek. Maciej Małecki

 

 

Członkowie OKW
lek. Jacek Antos
lek. dent. Marek Baranowski
lek. Mariusz Burak
lek. dent. Krystyna Chrupczak
lek. Sławomir Józefowicz
lek. Jan Olejnik
lek. dent. Anita Pacholec
lek. Roman Wasielewski
lek. Joanna Zaremba

Przedstawicielka Biura KPOIL współpracująca z Komisją - Agnieszka Lis

tel. 56 655 41 60 w. 18

e-mail: a.lis@hipokrates.org

Zadania komisji

 • organizacja i przeprowadzenie wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy w rejonach wyborczych;
 • organizacja i przeprowadzenie wyborów prezesa okręgowej rady lekarskiej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, członków organów izby i członków okręgowej komisji wyborczej podczas okręgowego zjazdu lekarzy;
 • organizacja i przeprowadzenie wyborów na delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy podczas okręgowego zjazdu lekarskiego;
 • organizacja i przeprowadzenie wyborów na stanowiska funkcyjne w organach izby;
 • ogłaszenie wyników wyborów w formie obwieszczeń;
 • organizacja i przeprowadzenie wyborów uzupełniających;
 • ogłaszanie uzyskania i wygaśnięcia mandatu.

 

 

Wybory IX kadencji

 

Koleżanki i Koledzy!

 

Rok 2021 jest rokiem wyborczym delegatów  na Okręgowy Zjazd Lekarzy  IX kadencji, który wybierze nowe władze Izby na okres 2022-2026. Wzorem poprzednich, udanych frekwencyjnie wyborów, obecne wybory odbędą się głównie w trybie korespondencyjnym, z możliwością osobistego głosowania w wyznaczonym dniu w siedzibie izby i delegatur. W imieniu Komisji Wyborczej liczę na aktywny udział wszystkich lekarzy w wyborach, począwszy od zgłaszania kandydatów na delegatów, jak również wypełnienia i odesłania karty wyborczej. 

 

Wasz udział w procesie demokratycznego wyłaniania swoich przedstawicieli jest kluczowym elementem późniejszej naszej reprezentacji w strukturach władz Izby Lekarskiej.

 

Proszę się zapoznać z poniższym biuletynem wyborczym i przebiegiem procesu wyborczego. Informacje oraz druki do pobrania są również umieszczone na stronie internetowej izby lekarskiej: www.kpoil.torun.pl w zakładce Wybory IX Kadencji.

 

Przewodniczący 
Okręgowej Komisji Wyborczej 
Stanisław Hapyn

 

 

Informator wyborczy
 

 

Lista rejonów wyborczych

 

Lista alfabetyczna

 

 1. Powiat brodnicki – lekarze
 2. Powiat chełmiński – lekarze
 3. Powiat ziemski toruński – lekarze
 4. Powiat golubsko-dobrzyński – lekarze
 5. Powiat wąbrzeski – lekarze
 6. Wojewódzki Szpital Zespolony Toruń (Woj. Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego, Szpital Zakaźny, Szpital Dziecięcy, Pogotowie Ratunkowe)
 7. Stomatologia Włocławek i powiaty
 8. Stomatologia Toruń i powiaty, nr 1
 9. Specjalistyczny Szpital Miejski Toruń
 10. Młodzi lekarze i lekarze dentyści (staż od 1.03.2020, 1.10.2020 i 1.03.2021)
 11. Lekarze seniorzy Toruń i powiaty
 12. Lecznictwo otwarte – Toruń (Śródmieście, Chełmińskie, Wrzosy, Bydgoskie, Jakubskie, Rubinkowo, Stawki, Podgórz)
 13. Stomatologia Grudziądz i powiat grudziądzki
 14. Regionalny Szpital Specjalistyczny Grudziądz
 15. Miasto i powiat Grudziądz – lekarze
 16. Powiat lipnowski – lekarze
 17. Powiat rypiński – lekarze
 18. Powiat aleksandrowski – lekarze
 19. Powiat radziejowski – lekarze
 20. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Włocławek
 21. Miasto i powiat Włocławek – lekarze
 22. Lekarze seniorzy Włocławek i powiaty
 23. Stomatologia Toruń i powiaty, nr 2

 

 

Wniosek o przeniesienie do innego rejonu wyborczego I wpisanie na listę tego rejonu

 

 

Karta zgłoszenia kandydata na delegata na okręgowy zjazd lekarzy

 

 
Regulamin wyborów

 

Obwieszczenie Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14.07.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29.01.2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych  

 

 

Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu

 

Uchwała Nr 1/VIII/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu z dnia 26.01.2021 r. w sprawie wystąpienia do Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu o ustalenie liczby członków rejonu wyborczego, uprawionych do wyboru jednego delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji 2022-2026

 

Uchwała Nr 2/VIII/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ustalenia minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego, posiadających czynne prawo wyborcze, utworzonego do przeprowadzenia wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji 2022-2026

 

Uchwała Nr 3/VIII/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ustalenia rejonów wyborczych KPOIL w Toruniu IX kadencji 2022-2026