×

Komisje Izby Lekarskiej w Toruniu

Okręgowa Komisja Wyborcza

Przewodniczący OKW
lek. Stanisław Hapyn

 

 

Wiceprzewodniczący OKW
lek. dent. Anna Karpienko

 

 

Sekretarz OKW
lek. Maciej Małecki

 

 

Członkowie OKW
lek. Jacek Antos
lek. dent. Marek Baranowski
lek. Mariusz Burak
lek. dent. Krystyna Chrupczak
lek. Sławomir Józefowicz
lek. Jan Olejnik
lek. dent. Anita Pacholec
lek. Roman Wasielewski
lek. Joanna Zaremba

Przedstawicielka Biura KPOIL współpracująca z Komisją - Agnieszka Lis

tel. 56 655 41 60 w. 18

e-mail: a.lis@hipokrates.org

Zadania komisji

  • organizacja i przeprowadzenie wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy w rejonach wyborczych;
  • organizacja i przeprowadzenie wyborów prezesa okręgowej rady lekarskiej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, członków organów izby i członków okręgowej komisji wyborczej podczas okręgowego zjazdu lekarzy;
  • organizacja i przeprowadzenie wyborów na delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy podczas okręgowego zjazdu lekarskiego;
  • organizacja i przeprowadzenie wyborów na stanowiska funkcyjne w organach izby;
  • ogłaszenie wyników wyborów w formie obwieszczeń;
  • organizacja i przeprowadzenie wyborów uzupełniających;
  • ogłaszanie uzyskania i wygaśnięcia mandatu.

 

 

Wybory IX kadencji

 

Regulamin wyborów

 

Obwieszczenie Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14.07.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29.01.2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych  

 

 
Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu

 

Uchwała Nr 1/VIII/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu z dnia 26.01.2021 r. w sprawie wystąpienia do Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu o ustalenie liczby członków rejonu wyborczego, uprawionych do wyboru jednego delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji 2022-2026

 

Uchwała Nr 2/VIII/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ustalenia minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego, posiadających czynne prawo wyborcze, utworzonego do przeprowadzenia wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji 2022-2026

 

Uchwała Nr 3/VIII/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ustalenia rejonów wyborczych KPOIL w Toruniu IX kadencji 2022-2026