×

Organy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej

Okręgowy Sąd Lekarski

Przewodniczący OSL

lek. Jarosław Lis

 

Zastępcy Przewodniczącego OSL

lek. Andrzej Dąbrowski

lek. dent. Jolanta Gulcz-Zielińska

 

Członkowie OSL

lek. Krzysztof Bejnar

lek. dent. Mirosław Grzybowski

lek. Zbigniew Kaczmarek

lek. Emanuel Kalejaiye

lek. Ewa Klimaszewska-Antos

lek. Andrzej Lewandowski

lek. dent. Agnieszka Łuczak-Hoppe

lek. Tomasz Małkiewicz

lek. Joanna Nowacka-Apiyo

lek. dent. Leszek Praszczałek

dr n. med. Elżbieta Strawińska

lek. Małgorzata Szufarska

lek. Wiesława Wrzesińska

lek. dent. Anna Zielińska