×

Porady Prawne

Porady, opinie prawne

Porady, opinie prawne

Dodatki covidowe - aktualny stan prawny

Prezentujemy informacje dotyczące aktualnego stanu prawnego w kwestii przyznawania dodatku covidowego. Poniższy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

 

Dodatki covidowe

 

 

Pakiet onkologiczny

 

Prezentujemy opracowanie mec. Tomasza Łukomskiego dotyczące pakietu onkologicznego, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 roku.

 

Pakiet onkologiczny

 

Elektroniczna dokumentacja medyczna

 

Zgodnie z treścią art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 113, poz. 657, z późn. zm.), do dnia 31 lipca 2014 r. dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej. Czyli od 1 sierpnia 2014 r. dokumentacja miała być prowadzona już tylko w wersji elektronicznej. Taki jest stan prawny na dziś, niemniej planowane jest przesunięcie tego terminu. Na razie zmiany dotyczące przesunięcia terminu proponuje się w założeniach do nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zapisano w nich przesunięcie terminu wdrożenia dokumentacji elektronicznej o 3 lata. Jeśli zmiany wejdą w życie, oznacza to, że do 1 stycznia 2017 r. placówki będą mogły stosować papierową formę dokumentacji.

 

Lekarze wystawiający recepty dla siebie i rodziny będą zaś dokumentować je na papierze jeszcze dłużej, bo do początku 2020 r.

 

Tomasz Łukomski, radca prawny Izby Lekarskiej w Toruniu.

 

Opinia o braku konieczności zwolnienia lekarskiego celem usprawiedliwienia nieobecności ucznia

Prezentujemy opinię prawną med. Tomasza Łukomskiego.

Opinia

 

Jak chronić się przed roszczeniami pacjentów

Prezentujemy tekst autorstwa mec. Tomasza Łukomskiego.

Roszczenia


Załącznik 1
Załącznik 2

Napisz do nas

Wypełnij formularz by skontaktować się z naszym działem prawnym.