×

Porady Prawne

Uchwały

Uchwały

Okręgowy Zjazd Lekarzy


XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy, 01.04.2017 r.

Apele Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Apel nr 1 do Przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu RP

Apel nr 2 do Ministra Zdrowia

Apel nr 3 do Ministra Zdrowia

Apel nr 4 do Ministerstwa Zdrowia

Apel nr 5 do Premiera RP oraz Sejmu RP

 

Stanowiska Okręgowego Zjazdu Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Stanowisko nr 1

Stanowisko nr 2

Stanowisko nr 3

 

Uchwały Okręgowego Zjazdu Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Uchwała nr 1 w sprawie porządku obrad XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy KPOIL w Toruniu

Uchwała nr 2 w sprawie regulaminu obrad XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy KPOIL w Toruniu

Uchwała nr 3 w sprawie wyboru Przewodniczącego XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy, prezydium zjazdu i komisji zjazdowych

Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności organów

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 - sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 4 - sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4 - sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 4 - sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego

Uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Toruniu

Uchwała nr 6 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2017

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6 - wykonanie budżetu za rok 2016 oraz preliminarz budżetowy na rok 2017

 

Naczelna Rada Lekarska i Prezydium NRL


Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło w dniu 06.06.2014 r. stanowisko w sprawie braku działań Ministerstwa Zdrowia zmierzających do przesunięcia daty wejścia w życie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Stanowisko Prezydium NRL

 

Okręgowa Rada Lekarska i Prezydium ORL


Posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w dniu 20.04.2015 r.

Uchwały

 

Posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w dniu 23.03.2015 r.

Uchwały

 

Posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w dniu 02.03.2015 r.

Uchwały

 

Posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w dniu 19.01.2015 r.

Uchwały

Napisz do nas

Wypełnij formularz by skontaktować się z naszym działem prawnym.