×

Organy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej

Materiały XXXIX OZL 23-25.04.2021

List do Delegatów na XXXIX OZL 

 

Materiały zjazdowe

 

Instrukcja głosowania

 

Projekt Uchwały Nr 1 XXXIX OZL KPOIL w Toruniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności K-POIL w Toruniu

 

Projekt Uchwały Nr 2 XXXIX OZL KPOIL w Toruniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej K-POIL w Toruniu

 

Projekt Uchwały Nr 3 XXXIX OZL KPOIL w Toruniu w sprawie uchwalenia budżetu Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej na rok 2021