×

O Izbie

O Izbie - galeria

II Forum Młodych Lekarzy Rodzinnych

Uprzejmie informujemy, że w dniach 14 i 15 listopada br. w siedzibie K-POIL w Toruniu odbyło się II Forum Młodych Lekarzy Rodzinnych, grupy aktywnych lekarzy działających w ramach Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Forum dedykowane było młodym lekarzom rodzinnym i miało na celu praktyczne podnoszenie wiedzy. W tym roku tematem przewodnim szkolenia była ultrasonografia w gabinecie lekarza rodzinnego.

Tradycją tej grupy lekarzy jest już spotkanie w ramach Prekonferencji przed corocznym Zjazdem i Konferencją Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, w roku 2016 będą to Kielce. Forum Młodych Lekarzy Rodzinnych powstało z wielkiej chęci wszystkich członków grupy do częstszych spotkań, podnoszenia swoich kwalifikacji, w jak najbardziej praktyczny sposób - warsztaty w małych podgrupach. Pierwsze Forum MLR odbyło się w 2015 r. w Krakowie, teraz przyszedł czas na Toruń.

Grupa Młodych Lekarzy Rodzinnych jest Grupą Rezydentów i Młodych Lekarzy Rodzinnych powołaną przy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Jej celem jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności jako lekarzy rodzinnych oraz aktywizację środowiska rezydentów i młodych lekarzy. Chcą stwarzać możliwość realizacji potrzeb zarówno w trakcie szkolenia specjalizacyjnego jak też dalszej kariery zawodowej oraz zachęcić do starań o własny rozwój, co w efekcie ma służyć poprawie jakości świadczonych usług, kształtowaniu właściwego wizerunku lekarza rodzinnego i zwiększeniu satysfakcji z wykonywanego zawodu.

Można ich znaleźć na www.mlodzirodzinni.pl oraz Facebooku.

Wykład inaugurujący szkolenie wygłosił dr hab. n. med. Sławomir Czachowski.

1. Organizatorami szkolenia byli:

  • lek. med. Maciej Deczyński, specjalista medycyny rodzinnej, wicepreze zarządu Grupy Młodych Lekarzy Rodzinnych działającej przy KLRwP,

Wykładowcy USG:

  • lek. med. Artur Kosicki, lek. med. Kamil Nyga i lek. med. Tomasz Zakrzewski, specjaliści medycyny rodzinnej, wielokrotni uczestnicy Kursów Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii

Wykładowcy Fizjoterapii:

  • lek. med. Mikołaj Wiśniewski, specjalista medycyny rodzinnej i mgr Bartłomiej Idziak, fizjoterapeuta

Wykładowca Komunikacji:

  • dr n. hum. w zakresie psychologii, Pani Kinga Sobieralska-Michalak.

W forum brało udział 35 uczestników z całej Polski, średnia ich wieku to 30 lat.

Głównym celem Forum były:

  1. W sferze USG – uświadomienie lekarzom rodzinnym, że USG jest bardzo przydatnym i szybko dostępnym badaniem, które znacznie ułatwia postawienie diagnozy w gabinecie lekarza rodzinnego.
  2. W sferze fizjoterapii – aktywne badania narządów układu ruchu w formie ćwiczeń w parach.
  3. W sferze komunikacji – praktyczne warsztaty „Trudny pacjent, czy trudny lekarz”, praca w kilkuosobowych grupach, scenki.

Warsztaty miały także za zadanie zainteresować tematem, nakłonić ich uczestników do udziału w certyfikowanych kursach.

Ze względu na duże zainteresowanie, organizatorzy oraz uczestnicy pragną tę formę szkoleń kontynuować, a ze względu na zrozumienie i bardzo ciepłe przyjęcie przez K-POIL, warunki lokalowe oraz przyjazność Torunia dla takich spotkań, już mówi się o kolejnej edycji wiosną przyszłego roku.

Oprócz wielu godzin spędzonych przed monitorem USG oraz na/przy stole fizjoterapeutycznym, młodzi lekarze znaleźli czas na spacer po Toruniu, zaznajomienie się z jego atrakcjami turystycznymi i kulinarnymi, m.in. wieczorne spotkanie w Muzeuem Toruńskiego Piernika, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z fragmentem toruńskiej historii jak i spróbować samemu przygotować i upiec pierniki.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.