×

Komisje Izby Lekarskiej w Toruniu

Komisja Stomatologiczna

Przewodniczący Komisji
lek. dent. Wojciech Kaatz

Wiceprzewodnicząca Komisji
lek. dent. Krystyna Chrupczak

Sekretarz Komisji
lek. dent. Marek Baranowski

Członkowie Komisji
lek. dent. Jacek Błażejewski
lek. dent. Kazimierz Bryndal
lek. dent. Roman Haenel
lek. dent. Anna Karpienko
lek. dent. Elżbieta Kwiatkowska
lek. dent. Liliana Nowakowska-Granica
lek. dent. Anita Pacholec

Osoba odpowiedzialna za obsługę Komisji - Paweł Jarysz
Tel. 56 655 41 62
E-mail: p.jarysz@hipokrates.org

Zadania komisji

Komisja Stomatologiczna jest komisją wieloproblemową, zajmującą się problemami lekarzy dentystów.

Zadaniem Komisji jest przedstawienie Okręgowej Radzie Lekarskiej problemów, wniosków, stanowisk i opinii we wszystkich sprawach objętych działaniami samorządu lekarskiego, a dotyczącymi wykonywania zawodu lekarza dentysty i problemów opieki stomatologicznej.

Regulamin Komisji Stomatologicznej