×

Komisje Izby Lekarskiej w Toruniu

Komisja Stomatologiczna

Przewodniczący Komisji

lek. dent. Anita Pacholec

 

Członkowie Komisji

lek dent. Krystyna Chrupczak

lek dent. Elżbieta Haenel

lek dent. Roman Haenel

lek dent. Piotr Raginia

lek dent. Wojciech Kaatz

lek dent. Katarzyna Duczmańska

lek dent. Agnieszka Łuczak-Hoppe

lek dent. Lidia Zaleska

lek dent. Marek Baranowski

lek dent. Jacek Błażejewski

lek dent. Liliana Nowakowska

Przedstawicielka Biura KPOIL współpracująca z Komisją - Katarzyna Kamińska
tel. 56 655 41 60
e-mail: k.kozlowska@hipokrates.org

Zadania komisji

Komisja Stomatologiczna jest komisją wieloproblemową, zajmującą się problemami lekarzy dentystów.
Zadaniem Komisji jest przedstawienie Okręgowej Radzie Lekarskiej problemów, wniosków, stanowisk i opinii we wszystkich sprawach objętych działaniami samorządu lekarskiego, a dotyczącymi wykonywania zawodu lekarza dentysty i problemów opieki stomatologicznej.

 

 

Regulamin Komisji Stomatologicznej

 

 

Sprawozdanie Komisji Stomatologicznej za 2021 rok

 

 

Sprawozdanie Komisji Stomatologicznej za 2020 rok

 

 

O szybką finalizację rozmów NRL-NFZ

 

Komisja Stomatologiczna NRL
Szanowni Państwo,

https://nil.org.pl/dla-lekarzy/dla-stomatologow/kontrakty/5398-o-szybka-finalizacje-rozmow-nrl-nfz

Pod linkiem znajduje się tekst wysłanego wczoraj z listem przewodnim Prezesa NRL Apel Konwentu Prezesów ORL o niezwłoczną finalizację ustaleń ws. reformy tabeli.

Apel krótki, jednoznaczny. Jest to wyraz tego, o czym mówiliśmy nie raz - konieczności potwierdzania stanowisk NIL poprzez wszystkie ORL, bo tak buduje się obraz jednolitej opinii środowiska.

Apel przyjęty jednogłośnie. Dziękuję PP. Prezesom - stomatologom, w szczególności Wojtkowi Kaatzowi, bez którego działań to by tak szybko i jednoznacznie mogło nie wybrzmieć.

Pozdrawiam
Andrzej Cisło

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert - stomatologia szkolna

 

Szanowni Państwo,

kolejnym krokiem po niedawnym rozszerzeniu koszyka o świadczenia udzielane w gabinecie zlokalizowanym w szkole jest nowelizacja kryteriów oceny ofert w sposób umożliwiający tym gabinetom dobrą pozycje w konkursie. Planuje się zmianę nazwy postępowania o zawarcie umowy na udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży na trochę nietypową konstrukcję świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych dzieciom i ml / (łamane przez) świadczenia ogolnostomatoogiczne udzielane dzieciom i młodzieży w gabinecie zlokalizowanym w szkole. Będą jednak 2 postępowania: 

  • konkurs o udzielanie świadczeń ogSTM dla dzieci i młodzieży,
  • konkurs o udzielanie świadczeń ogSTM dla dzieci i ml w gabinecie zlokalizowanym w szkole.

Posiadanie jednego z tych kontraktów będzie dawało 12 pkt. w przypadku startowania w tym drugim konkursie. Czyli gabinet dziecięcy „na mieście”, jeśli zechce przejść do szkoły i startować w konkursie dla gabinetów szkolnych - dostanie 12 pkt. I vice versa gabinet szkolny, który będzie chciał się przenieść „na miasto” - tak samo.

 

I z tych punktów „ustawiających konkurs” będą mogły skorzystać obecne gabinety szkolne, pomimo że jeszcze formalnie nie realizują „kontraktu szkolnego”.

 

Cytuję za OSR: „Ponadto w przepisie przejściowym proponuje się, aby oferenci realizujący dotychczas świadczenia w gabinecie stomatologicznym w szkole, szkole specjalnej lub innej placówce specjalnej w ramach umowy na świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci, mogli, w postępowaniu przeprowadzanym w 2021 r. po raz pierwszy na danym obszarze, uzyskać dodatkowe punkty w kryterium „Ciągłość” w ramach nowego przedmiotu postępowania - odrębnie kontraktowanych świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole.Mimo formalnego braku kontynuacji umowy w tym samym zakresie, będą oni faktycznie realizować ten sam zakres świadczeń co dotychczas, co czyni zasadnym premiowanie ich za zachowanie ciągłości realizacji świadczeń.”

 

Wszystko oczywiście zależy ile tych etatów zostanie otwartych w planie zakupów O/NFZ.

 

Pozdrawiam
Andrzej Cisło
Komisja Stomatologiczna NRL

 

Pismo MZ w sprawie projektu rozporządzenia

 

Projekt rozporządzenia

 

OSR projektu rozporządzenia