×

Komisje Izby Lekarskiej w Toruniu

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Przewodniczący Komisji
lek. Aleksander Skop
 
Członkowie
lek. Piotr Danielewicz
lek. Emanuel Kalejeiye
lek. dent. Andrzej Łączny
lek. Julian Pełka

Przedstawicielka Biura KPOIL współpracująca z Komisją - Anna Zielaskiewicz
tel. 56 655 41 60 w.18
e-mail: a.zielaskiewicz@hipokrates.org

Zadania komisji

  1. Organizacja imprez sportowych (organizacja w naszej OIL, reprezentacja naszej Izby poza terenem naszego działania).
  2. Wspieranie aktywności sportowej lekarzy naszej Izby.
  3. Imprezy rekreacyjne.
  4. Działania popularyzujące idee propagowania sportu i tężyzny fizycznej wśród lekarzy i pacjentów.
  5. Współpraca z biurami podróży (specjalne oferty dla lekarzy, organizacja wyjazdów dedykowanych wyłącznie dla lekarzy).
  6. Działania kulturalne - np. negocjacje ulg grupowych dla lekarzy do kin, teatrów itd.
  7. Organizacja wydarzeń kulturalnych w siedzibie OIL (wystawy, wernisaże, spotkania autorskie, koncerty itd.).

Zapraszamy wszystkich chętnych lekarzy (także tych, którzy nie planują członkostwa w Komisji), a mają pomysły i chcieliby aktywnie uczestniczyć w organizacji wydarzeń i imprez.