×

Komisje Izby Lekarskiej w Toruniu

Komisja Rejestracji i Praktyk Prywatnych

Przewodniczący Komisji

Krystyna Chrupczak

 

Członkowie Komisji

Piotr Raginia

Michał Jonczyk

Przedstawicielka Biura KPOIL współpracująca z Komisją Rejestracji - Anna ZielaskiewiczPrzedstawicielka Biura KPOIL współpracująca z Komisją Praktyk - Krystyna Emmerling- Rychlicka

Zadania komisji

Komisja Rejestracji
 1. Sprawdzanie formalne poprawności wniosków,przyjmowanie oświadczeń, sprawdzanie kompletności wniosków lekarzy ubiegających się o przyznanie PWZ oraz OPWZ na terenie działalności KPOIL.
 2. Przygotowywanie projektów uchwał ORL w sprawie przyznania PWZ oraz OPWZ.
 3. Opiniowanie wniosków lekarzy cudzoziemców ubiegających się o przyznanie PWZ na terenie KPOIL.
 4. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje lekarzy i lekarzy dentystów ubiegających się o pracę w krajach Unii Europejskiej przy współpracy z Ośrodkiem Uznawania Kwalifikacji NIL.
 5. Nadzór nad prowadzeniem rejestru lekarzy i jego aktualizacji.
 6. Nadzór nad wydawaniem zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje lekarzy i lekarzy dentystów oraz kwalifikacji w zakresie specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych.
 7. Współpraca z podobnymi komisjami innych izb lekarskich.
 
Komisja Praktyk Prywatnych
 1. Przygotowywanie stanowisk ORL w sprawach dotyczących indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich, lekarsko-dentystycznych, oraz niepublicznych podmiotów leczniczych.
 2. Opracowanie jednolitych zasad nadzoru merytorycznego nad praktykami lekarskimi.
 3. Koordynacja prac Izby Lekarskiej w zakresie prowadzenia rejestru praktyk prywatnych.
 4. Nawiązywanie współpracy z wojewodą w sprawie prowadzenia przez Izbę Lekarską kontroli niepublicznych podmiotów leczniczych na zlecenie wojewody.
 5. Współpraca z podobnymi komisjami innych izb lekarskich.