×

Komisje Biura Izby Lekarskiej w Toruniu

Komisja Praktyk Prywatnych

Przewodnicząca Komisji
lek. dent. Krystyna Chrupczak

Osoba odpowiedzialna za obsługę Komisji - Paweł Jarysz

Zadania komisji

1. Przygotowywanie stanowisk ORL w sprawach dotyczących indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich, lekarsko-dentystycznych, oraz niepublicznych podmiotów leczniczych.

2. Opracowanie jednolitych zasad nadzoru merytorycznego nad praktykami lekarskimi.

3. Koordynacja prac Izby Lekarskiej w zakresie prowadzenia rejestru praktyk prywatnych.

4. Nawiązywanie współpracy z wojewodą w sprawie prowadzenia przez Izbę Lekarską kontroli niepublicznych podmiotów leczniczych na zlecenie wojewody.

5. Współpraca z podobnymi komisjami innych izb lekarskich.