×

Komisje Izby Lekarskiej w Toruniu

Komisja Młodych Lekarzy

Pełniąca obowiązki Przewodniczącej Komisji
lek. Emilia Piątkowska

Członkowie Komisji
lek. Marzena Łukaszczyk
lek. Paweł Pobłocki
lek. dent. Małgorzata Sowińska
lek. Mateusz Sowiński
lek. Kacper Nowacki

Przedstawiciel Biura KPOIL współpracująca z Komisją - Paweł Jarysz
tel. 56 655 41 62
e-mail: p.jarysz@hipokrates.org

Zadania komisji

  1. Podejmowanie inicjatyw dążących do poprawy warunków wykonywania zawodu lekarza na początku drogi zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów.
  2. Rozwiązywanie problemów dotyczących kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.
  3. Organizacja szkoleń zawodowych oraz naukowych.
  4. Reprezentowanie środowiska młodych lekarzy na forum organów K-POIL.
  5. Podejmowanie działań mających na celu zaangażowanie młodych lekarzy w działalność samorządu lekarskiego.
  6. Organizacja spotkań integrujących środowisko lekarskie.