×

Komisje Izby Lekarskiej w Toruniu

Komisja Młodych Lekarzy

 

Przewodniczący Komisji

Magdalena Wojciechowska

 

Członkowie Komisji

Dorota Łukasiewicz

Emilia Piątkowska

Maja Strześniewska

Dorota Wantowska

Przedstawicielka Biura KPOIL współpracująca z Komisją - Katarzyna Kamińska
tel. 56 655 41 60
e-mail: k.kozlowska@hipokrates.orgZadania komisji

  1. Podejmowanie inicjatyw dążących do poprawy warunków wykonywania zawodu lekarza na początku drogi zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów.
  2. Rozwiązywanie problemów dotyczących kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.
  3. Organizacja szkoleń zawodowych oraz naukowych.
  4. Reprezentowanie środowiska młodych lekarzy na forum organów K-POIL.
  5. Podejmowanie działań mających na celu zaangażowanie młodych lekarzy w działalność samorządu lekarskiego.
  6. Organizacja spotkań integrujących środowisko lekarskie.