×

Komisje Izby Lekarskiej w Toruniu

Komisja Etyki Lekarskiej

Przewodniczący Komisji

Piotr Hubert

 

Członkowie Komisji

Jerzy Beciński

Krystyna Chrupczak

Michał Jonczyk

Jan Kosior

Maciej Małecki

Łukasz Wojnowski

 

Przedstawicielka Biura KPOIL współpracująca z Komisją - Agnieszka Lis

tel. 56 655 41 60 w. 18

e-mail: a.lis@hipokrates.org

Zadania komisji

1. Spotkania z lekarzami rozpoczynającymi staż podyplomowy.

2. Zaznajamianie młodych lekarzy z zasadami etyki i deontologii lekarskiej.

3. Udzielanie pomocy Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej w sprawach dotyczących etyki lekarskiej.

4. Rozwiązywanie konfliktów oraz określanie poprawnych relacji pomiędzy lekarzami oraz zgodnych z deontologią lekarską zachowań w stosunku do pacjentów.

5. Współpraca z Komisją Bioetyczną.