×

Komisje Izby Lekarskiej w Toruniu

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Kształcenia

Przewodniczący Komisji

lek. Robert Mielcarek

 

Członkowie Komisji

lek. dent. Krystyna Chrupczak

lek. Agnieszka Dolacińska

lek. dent. Marcin Kusz

lek. Magdalena Malczewska

lek. Violetta Polaszewska-Pułkownik

dr n. med. Anna Maria Oleksiejuk

Przedstawicielka Biura KPOIL współpracująca z Komisją - Agnieszka Lis

tel. 56 655 41 60 w. 18

e-mail: a.lis@hipokrates.org

Zadania komisji

 • utrzymywanie stałych kontaktów z Towarzystwami Naukowymi (wszystkie szkolenia lekarskie powinny odbywać się w siedzibie OIL), również w zakresie opiniowania szkoleń,
 • współpraca z Urzędem Marszałkowskim (wspólne szkolenia dla lekarzy),
 • organizacja szkoleń specjalistycznych (własne OIL), skierowanych do lekarzy różnych specjalności, szkoleń interdyscyplinarnych, także na poziomie kontaktu lekarz POZ, a lekarz specjalista,
 • organizowanie szkoleń wysokospecjalistycznych (z wybranymi specjalistami Collegium Medicum UMK),
 • organizowanie szkoleń specjalistycznych i wsparcie merytoryczne dla lekarzy chcących pracować naukowo. Proponowane szkolenia z zakresu statystyki medycznej, analizy bibliograficznej (w zależności od zainteresowania),
 • pomoc w zakresie przygotowania publikacji do wybranych periodyków,
 • organizowanie „Akademii pacjenta” – spotkania szkoleniowe, warsztaty dla pacjentów w zakresie wybranych problemów medycznych (choroba wieńcowa, otyłość, cukrzyca),
 • opiniowanie kandydatów na konsultantów wojewódzkich,
 • opiniowanie wniosków dotyczących wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego,
 • współpraca z Komisją Rejestracji Lekarzy (przydzielanie miejsc stażowych, przeszkolenia związane z przerwą w wykonywaniu zawodu, rozmowy z cudzoziemcami),
 • nadzór nad realizacją obowiązku ustawicznego kształcenia lekarzy,
 • koordynacja staży lekarskich.