Kontakt  

dan kontakt

kontakt

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

87-100 Toruń

ul. Ignacego Danielewskiego 6

mapa g Mapa dojazdu

tel. 56 655 41 60, 62

tel./fax  56 655 41 60

kom. 601 651 040

e-mail: torun@hipokrates.org

NIP 9561208530

Bank PEKAO S.A.

63124040091111000044843364

Godziny otwarcia:

Poniedziałek   8.00 - 17.00
Wtorek 8.00 - 18.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 13.00

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

   

Kalendarz wydarzeń  

   

Najbliższe wydarzenia  

Brak wydarzeń
   

Meritum  

4 20 cover

Starsze numery   mer ico

   

Leki refundowane  

Lista leków refundowanych na dzień 01.03.2020 r.

pdf

Wcześniejsze listy   recepta

   

inter baner

   

net KPOIL

   
Submit to Facebook
   

 

Aktualności


(18.09.2020)

Dotyczy kosztów zlecanych przez lekarzy badań diagnostycznych

Koleżanki i Koledzy Lekarze,

uprzejmie proszę o zgłaszanie Naczelnej Izbie Lekarskiej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informacji o podmiotach leczniczych, które nałożyły na lekarzy obowiązek poniesienia (całości lub części) kosztów zlecanych przez nich pacjentom badań diagnostycznych, w tym laboratoryjnych. Do zgłoszenia można dołączyć zanonimizowaną kopię umowy, w której pojawia się klauzula pomniejszająca wynagrodzenie lekarza o koszty zlecanych badań.
Negatywną ocenę tego zjawiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraziło już w stanowisku nr 124/19/P-VIII z dnia 19 grudnia 2019 r. Prezydium NRL uważa, że wynagrodzenie lekarza powinno być ustalane w oparciu o jego wiedzę, doświadczenie, umiejętności oraz nakład pracy i nie powinno być pomniejszane o koszt zleconych przez tego lekarza badań. Systemy wynagradzania lekarzy, przewidujące pomniejszanie wynagrodzenia o koszt zleconych badań diagnostycznych, mogą bowiem skłaniać lekarzy do odstępowania od zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej standardów leczenia i diagnostyki.
Teraz mamy potwierdzenie, że podobnego zdania jest Rzecznik Praw Pacjenta. W piśmie z dnia 15 września 2020 r. (znak: RzPP-DPR-WPZ.420.40.2020.PP) Rzecznik wskazał, że prowadzi postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów w zakresie takiej organizacji pracy podmiotów leczniczych, która przewiduje po stronie lekarzy obowiązek poniesienia (całości lub części) kosztów zlecanych przez nich pacjentom badań diagnostycznych, w tym laboratoryjnych. W praktyce oznacza to, że od wypracowanego przez lekarza wynagrodzenia są odejmowane koszty zleconych badań diagnostycznych. Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta praktyka taka narusza zbiorowe prawo pacjentów do świadczeń zdrowotnych.
Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do Naczelnej Izby Lekarskiej o przekazanie mu danych potwierdzających stosowanie przez niektóre podmioty lecznicze postanowień umownych, z których wynika, że lekarz jest obciążany kosztami zlecanych badań. Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów o przekazanie tych informacji, które przyczynia się do poprawy standardów określających zasady wynagradzania za naszą pracę.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Andrzej Matyja
Prezes NRL


(15.09.2020)

Publikujemy Stanowisko Prezydium ORL w Płocku z dnia 11 września 2020 r. w sprawie poparcia działań Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu.

Stanowisko Prezydium ORL w Płocku pdf


(14.09.2020)

Publikujemy Stanowisko Prezydium ORL w Łodzi z dnia 8 września 2020 r. w sprawie poparcia działań Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu.

Stanowisko Prezydium ORL w Łodzi pdf


(11.09.2020)

ACTUS HOMINIS, NON DIGNITAS IUDICETUR

Koniec wakacji zdominowany został politycznie przez rekonstrukcję rządu.

Najpierw „zaskakujące dymisje” w resorcie na Miodowej, następnie premier powołał na stanowisko ministra zdrowia dotychczasowego prezesa NFZ, ekonomistę, Adama Niedzielskiego.

W środowisku medycznym – zdania podzielone a oczekiwania wobec nowego szefa resortu są, jak zawsze, ogromne.

Czy ta korekta coś zmieni? Czas pokaże.

Po raz pierwszy od szesnastu lat na czele resortu stanie jednakże minister, który nie jest lekarzem. Czy to ułatwi komunikację i zrozumienie się ze środowiskiem lekarskim? Zobaczymy.

Pan Adam Niedzielski był gościem NRL 04 września 2020 roku. To klasyczne otwarcie; wielu ministrów zdrowia postępowało podobnie i przyjmowało zaproszenie samorządu lekarskiego. Mimo kurtuazyjnej wizyty minister nie przyszedł z pustymi rękami. Zadeklarował:

  • oczekiwaną przez lekarzy nowelizację art. 37a,
  • jak najszybsze rozwiązanie kwestii „no fault” oraz,
  • zaprosił prezesa NRL, prof. A. Matyję do ścisłego, eksperckiego grona doradców Ministra Zdrowia.

Schody zawsze zaczynały się później a spraw i problemów do natychmiastowego rozwiązania niemało. Przekrój doświadczeń i wiedzy Pana ministra wydaje się być szeroki, wszak karierę zawodową rozpoczynał w ministerstwie finansów. Pracował także w NIK-u, Ministerstwie Sprawiedliwości, ZUSie i wspomnianym NFZ-cie. W świetle ocen ekspertów: „jest osobą bardzo zaangażowaną w walkę z pandemią Covid-19, nie potrzebuje czasu na zapoznanie się z aktualną sytuacją, zna słabe i mocne strony systemu” – to cytaty.

Wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę, że kompetencje i wiedza to jedno a chęci i polityczne przyzwolenie oraz możliwości to drugie.

Epidemia trwa w najlepsze. Medycy przyzwyczaili się już do innej rzeczywistości, do pracy w pełnym zabezpieczeniu w środki ochrony osobistej, zmiany modelu funkcjonowania przyjęć pacjentów w ramach POZ, AOS, na SOR-ach i w izbach przyjęć.

Ryzyko nie zmniejszyło się ani trochę. Zwiększyła się jednak nasza tolerancja na nie.

Nadal jesteśmy szczególnie narażeni na zarażenie Sars-Cov-2, nadal boimy się o siebie i swoich najbliższych.

Sezon wakacyjny dobiega powoli końca. Analizując ten czas i patrząc dookoła można jednak mieć uzasadnione obawy, czy wszyscy zdają sobie sprawę z zagrożenia. Wszechobecne poluzowywanie obostrzeń z pewnością służy ekonomii ale niekoniecznie naszemu bezpieczeństwu i zdrowiu. Zachowujmy się rozsądnie. Chrońmy siebie i innych, dystansujmy społecznie. Dajmy właściwy przykład. To na nas, w dużej mierze, spoczywa odpowiedzialność za edukację społeczeństwa i kreowanie właściwych postaw prozdrowotnych. Jesień za pasem. Nadchodzi czas wzmożonych zachorowań na grypę i wszelkie infekcje dróg oddechowych. Do tego koronawirus. Być może druga fala epidemii – oby nie. Naprawdę, wiele zależy od nas samych. Z niecierpliwością czekamy na szczepionkę. Zapowiedzi wydają się być optymistyczne.

Od października nowe pokolenie młodych lekarzy stażystów rozpocznie szkolenie i pracę. Niestety, jest ich bardzo mało. Rokrocznie mniej. Od 2014 roku, kiedy administracja szpitala wojewódzkiego wypowiedziała umowy na staże cząstkowe z innymi jednostkami, liczba stażystów drastycznie spadła. Chwilami nawet o ponad 40 procent. Konflikt pomiędzy szpitalami: bielańskim i miejskim nie służy współpracy, a tym bardziej edukacji młodych adeptów sztuki lekarskiej.

To krótkowzroczne myślenie. Odmowa udostępniania swojego potencjału szkoleniowego przez bezsprzecznie wiodącą placówkę medyczną w regionie jest niezrozumiała. Tracą wszyscy. Liczba stażystów wybierających Toruń na miejsce swojej początkowej edukacji spada. Maleje liczba młodych lekarzy w toruńskich szpitalach, także w WSZ. To już kilkuletni, niepokojący trend. Samorząd lekarski po raz kolejny zwraca uwagę na ten fakt i apeluje o rozpoczęcie konstruktywnego dialogu i porozumienie. Parafrazując słowa osób odpowiedzialnych za ten impas „nie wiem czy ktoś z administracji WSZ w Toruniu zastanowił się nad przyczynami takiego stanu rzeczy. Nie tak przed laty bywało”.

Współpraca na polu kształcenia kadr medycznych przez lata układała się poprawnie pomiędzy jednostkami. I tu podkreślam jeszcze raz, są obszary działania takie jak kształcenie podyplomowe stażystów, które powinny być wyłączone z systemu ekonomicznego i konkurencji. Koleżanki i koledzy lekarze są otwarci, wyrażają pełną gotowość współpracy między szpitalami. Są już zmęczeni sztucznie podsycanym konfliktem, który można rozwiązać prostym gestem dobrej woli.

Serdecznie wszystkim Państwu dziękuję za bezpośrednie rozmowy, telefony, e-maile i sms-y. Za to, że dzielicie się swoimi problemami i troskami. Dla dobra całej społeczności lekarskiej. Jesteśmy dla Was. Drzwi samorządu lekarskiego są zawsze otwarte. Dużo wytrwałości i zdrowia na jesień! Pracy z pewnością nie zabraknie.

Wojciech Kaatz

Prezes ORL w Toruniu


9 11

11.09.2001 pamiętamy...


(09.09.2020)

Publikujemy Stanowisko Prezydium ORL w Warszawie z dnia 2 września 2020 r. w sprawie poparcia działań Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu.

Stanowisko Prezydium ORL w Warszawie pdf


(07.09.2020)

Niezbędne Dla Zdrowia

Naczelna Izba Lekarska i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawiają 10 najważniejszych zasad, jak zadbać o zdrowie własne i bliskich. Inicjatywa NIL i RPP ma przypominać i propagować podstawowe zasady zdrowego trybu życia. Ogólnie dobry stan zdrowia zwiększa odporność organizmu, co w obecnej sytuacji pandemii koronawirusa warte jest szczególnego podkreślenia.

„Niezbędne dla zdrowia” to zbiór rekomendacji przygotowanych wspólnie przez przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej i Rzecznika Praw Pacjenta. Kampania ma charakter długofalowy, a jej celem jest kształtowanie wśród obywateli poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.

Jak zwraca uwagę Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie pt. „System ochrony zdrowia w Polsce - stan obecny i pożądane kierunki zmian” z maja 2019 r., według M. Lalonde’a[i] największy wpływ na stan zdrowia człowieka ma styl życia (53%), w dalszej kolejności otoczenie (21%), czynniki genetyczne (16%), a jedynie w 10% opieka zdrowotna. Tymczasem systemy opieki zdrowotnej pochłaniają ok. 90% wszystkich nakładów na ochronę zdrowia. Nakłady na edukację prozdrowotną i kształtowanie stylu życia sięgają tylko 1,5%, podczas gdy ich wpływ na redukcję umieralności sięga 43%[ii].

Dane te wskazują jak ważne, a zarazem niedoceniane jest znaczenie edukacji zdrowotnej i profilaktyki.

Kampania będzie stopniowo rozwijana. Do tej prozdrowotnej inicjatywy mogą włączyć się wszyscy, którym zależy na poprawie kondycji naszego społeczeństwa.

Przygotowane i specjalnie zaprojektowane materiały w formie drukowanej i elektronicznej pozwolą odbiorcom lepiej zrozumieć wagę poszczególnych zaleceń.

Jako samorząd lekarski bijemy na alarm w sprawie dramatycznej sytuacji w ochronie zdrowia. W różny sposób zabiegamy o zwiększanie nakładów na zdrowie. Wiemy jednak, że to nie wystarczy. Potrzeba zmiany myślenia, skupienia nie tylko na medycynie naprawczej. Musimy docenić profilaktykę i edukację zdrowotną. Inicjatywa „Niezbędne dla zdrowia” świadczy o tym, że angażując się w wypracowanie rozwiązań systemowych, nie tracimy z pola widzenia potrzeby kształtowania zachowań prozdrowotnych – powiedział prof. Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dodając: Liczymy, że zapoczątkowana przez NIL i RPP kampania nabierze rozmachu, dzięki włączeniu się do niej kolejnych partnerów. Każdy znajdzie tu pole do działania - samorządy, placówki oświatowe i edukacyjne, media, pracodawcy, szeroko rozumiane środowisko medyczne. Potrzeba tylko dobrej woli.

Obecnie dużo mówimy o potrzebie budowana systemu ochrony zdrowia opartego o wartości. Mamy więc dobry czas, aby przypomnieć, że za stan naszego zdrowia odpowiadamy także my sami. Nie ma lepszej, skuteczniejszej metody przekonywania społeczeństwa do wszelkich prozdrowotnych zachowań, niż edukacja prowadzona w tym zakresie – stwierdził Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec. Właśnie dlatego musimy dostarczyć obywatelom narzędzie edukacyjne, byśmy już od najmłodszych lat dowiadywali się, między innymi jak bardzo ważne są badania profilaktyczne, jak istotna jest odpowiednia dieta, aktywność fizyczna i generalnie - zdrowy tryb życia - podkreślił Rzecznik Praw Pacjenta.

Rozpoczynając kampanię, jej inicjatorzy - NIL oraz RPP - zgodnie podkreślają potrzebę rozwoju wszechstronnej edukacji zdrowotnej obywateli od najmłodszych lat, co powinno być wspólnym zadaniem dla różnych organów administracji publicznej – rządowej i samorządowej, w szczególności z obszaru zdrowia, edukacji, polityki społecznej. Właśnie temu mają również służyć szkolne zajęcia z Wiedzy o Zdrowiu.

Materiały przygotowane dla potrzeb kampanii dostępne są stronie Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Tam również będą zamieszczane aktualne informacje o przebiegu kampanii wraz w kolejnymi materiałami przygotowywanymi w miarę rozwoju tego długofalowego projektu.

Niezbędne dla Zdrowia - 10 najważniejszych zasad:

  1. Dbaj o zdrowie – zdrowie jest najważniejsze!
  2. Bądź aktywny fizycznie i zdrowo się odżywiaj.
  3. Nie pal papierosów, nie zażywaj narkotyków oraz dopalaczy, nie nadużywaj alkoholu.
  4. Korzystaj ze szczepień ochronnych i badań profilaktycznych.
  5. Dbaj o higienę osobistą.
  6. Nie lekceważ niepokojących objawów, przedstaw lekarzowi dokładnie swój problem. Niczego nie ukrywaj.
  7. Poinformuj koniecznie lekarza o zażywanych lekach, suplementach diety i innych produktach, jeśli czegoś nie wiesz lub masz wątpliwości – śmiało zadawaj pytania.
  8. Stosuj się do zaleceń lekarza. Miej cierpliwość w oczekiwaniu na efekt leczenia.
  9. Nie żyj złudzeniami – reklama i „doktor Google” nie leczą!
  10. Informuj lekarza o braku możliwości przyjścia na umówioną wizytę, dasz szansę innym na szybszą pomoc.

Niezbędne Dla Zdrowia - broszura pdf


(01.09.2020)

Interwencja Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie sporu pomiędzy WSZ, a KPOIL

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. dr hab. med. Andrzej Matyja zwrócił się do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organu załozycielskiego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu z apelem o osobiste zaangażowanie w rozwiązanie sporu pomiędzy władzami WSZ, a lekarzami zatrudnionymi w WSZ, oraz działającymi w ich imieniu i na ich rzecz władzami KPOIL.

Pismo Prezesa NRL pdf


(01.09.2020)

Publikujemy Stanowisko Prezydium ORL w Gdańsku z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie poparcia działań Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej.

Stanowisko Prezydium ORL w Gdańsku pdf


(28.08.2020)

Publikujemy Apel 9/A/VIII/20 Prezydium ORL w Bydgoszczy z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie poparcia działań Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej.

Apel ORL BIL pdf


(21.08.2020)

Z kasy publicznego szpitala w Toruniu opłacono prywatny akt oskarżenia dyrektorki! Ciąg dalszy konfliktu lekarze kontra Sylwia Sobczak

Źródło: nowosci.com.pl


(21.08.2020)

(AKTUALIZACJA) Batalia sądowa: WSzZ - KPOIL

Publikujemy Stanowisko Konwentu Prezesów okręgowych rad lekarskich.

Stanowisko Konwentu Prezesów pdf

Pozew o zniesławienie pdf

Wniosek o umorzenie pdf

Postanowienie o umorzeniu - "Byłoby rzeczą nieprawdopodobną założyć, że Sylwia Sobczak jako osoba fizyczna opłaciła swój prywatny akt oskarżenia z pieniędzy publicznych, czyli szpitala, w którym pracuje." pdf
Postanowienie jest nieprawomocne.

Poniżej linki do artykułów w dzienniku "Nowości":

https://nowosci.com.pl/bedzie-nowy-dyrektor-szpitala-na-bielanach-sylwia-sobczak-w-konflikcie-z-samorzadem-lekarzy/ar/c14-15112282 (źródło: nowosci.com.pl)
https://nowosci.com.pl/dyrektorka-szpitala-kontra-samorzad-lekarzy-01-sad-umorzyl-sprawe-jej-prywatnego-aktu-oskarzenia/ar/c14-15113604 (źródło: nowosci.com.pl)


(21.08.2020)

Nowy Minister Zdrowia

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Lekarze i Lekarze Dentyści!
Dziś, 20 sierpnia br. Premier Mateusz Morawiecki podał nazwisko nowego szefa resortu zdrowia. Będzie nim dr Adam Niedzielski, dotychczasowy Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. W imieniu środowiska lekarskiego składam Panu Ministrowi serdeczne gratulacje i życzę sukcesów, które przełożą się na odczuwalną poprawę kondycji polskiej ochrony zdrowia, większą satysfakcję pacjentów, a także możliwość pracy lekarzy i całego personelu medycznego w warunkach na miarę XXI wieku.
Wiemy jak trudnego zadania podejmuje się Pan Minister w obszarze kluczowym dla bezpieczeństwa kraju i jego obywateli - bezpieczeństwa zdrowotnego, ale także ekonomicznego. Deklarujemy pełną otwartość na dialog i współpracę. To my - lekarze - jesteśmy najbliżej naszych pacjentów i wiemy, jak wygląda dzień powszedni w szpitalu, na SOR, w przychodniach, poradniach i wszystkich innych placówkach, gdzie pełnimy naszą misję. Jesteśmy gotowi dzielić się obserwacjami i doświadczeniami.
Koronawirus obnażył wszystkie słabości systemu ochrony zdrowia. Jesteśmy świadkami niebezpiecznego zjawiska – spychania na margines rzeszy pacjentów niezakażonych, ale z przewlekłymi schorzeniami i dolegliwościami, których nie wolno bagatelizować. Często w zderzeniu z niewydolnym systemem i pacjenci i my, medycy stajemy się bezradni. Lekarzom nie wolno o tym milczeć.
Ministrowie się zmieniają. My pozostajemy w pełnej gotowości. Pracujemy w takich warunkach, jakie mamy. Bardzo często niełatwych, ostatnio coraz trudniejszych. Pracujemy z pełnym poświęceniem, za co moim Koleżankom i Kolegom, Lekarzom i Lekarzom Dentystom bardzo dziękuję. Równie gorąco dziękuję przedstawicielom wszystkich zawodów medycznych.
Od początku tego roku, lekarze i cały personel medyczny, a przede wszystkim pacjenci, poddani jesteśmy wyjątkowej próbie. Do problemów, które od lat nękają ochronę zdrowia (wystarczy wymienić brak funduszy, personelu czy aparatury, a także biurokrację czy złe rozwiązania organizacyjne i prawne) doszła pandemia COVID-19. Zbliża się okres jesienno-zimowy, w którym od lat mamy wzrost zachorowań na grypę i zakażenia grypopodobne. Splot tych zakażeń może spowodować załamanie systemu ochrony zdrowia. Chcemy dobrze przygotować się do tej walki o zdrowie i życie naszych pacjentów. Liczymy też bardzo na realne wsparcie ze strony nowego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia. Wiemy, że problemów jest wiele i nie rozwiąże się ich z dnia na dzień, ale jesteśmy przekonani, że tylko szczera, otwarta, partnerska rozmowa może doprowadzić do trafnych decyzji.
Podczas walki z pandemią samorząd lekarski wielokrotnie apelował – niestety, bez odzewu - o zmianę koncepcji tzw. szpitali jednoimiennych i ich reorganizację. Wciąż upominamy się o jasne i spójne kryteria testowania, o zapewnienie sprawnej współpracy między Sanepidem a POZ, o klarowny podział ról między podmiotami w systemie ochrony zdrowia, bez którego pacjenci będą pozostawieni sami sobie, a na SOR-ach będą się rozgrywać dantejskie sceny. To tylko przykłady spraw, które nie mogą czekać.
Od nowego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia oczekujemy nie tylko pilnego przedstawienia strategii walki z COVID-19, ale przede wszystkim strategii, jak najszybszego wdrożenia takiego modelu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w którym koronawirus nie będzie przesłaniał innych, często dramatycznych problemów medycznych. One istnieją i odłożone w czasie dadzą o sobie znać ze zdwojoną mocą. Stany nagłe, choroby przewlekłe – kardiologiczne, onkologiczne, problemy psychiatryczne, zwłaszcza dzieci i młodzieży nie zaczekają, aż poradzimy sobie z pandemią.
Potrzebne są szybkie i mądre decyzje. Czekają na nie nie tylko lekarze, a przede wszystkim pacjenci. Jako środowisko lekarskie deklarujemy, że jesteśmy otwarci na dialog ze wszystkimi, którzy decydują o kształcie polskiego systemu ochrony zdrowia, a wśród nich z nowym Ministrem Zdrowia. Żywię głęboką nadzieję, że dobro pacjentów i słowa przysięgi Hipokratesa, mimo że resortem nie pokieruje lekarz - będą tworzyć płaszczyznę dla prawdziwie owocnej współpracy.

Z poważaniem,
Andrzej Matyja
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej


(10.08.2020)

Apele Prezydium NRL

Prezentujemy apele podjęte przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Apel nr 29 pdf

Apel nr 30 pdf


(27.07.2020)

Apel Prezesa NRL ws. wypowiedzi ks. Romana Kneblewskiego

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 23 lipca 2020 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zwrócił się do Jego Ekscelencji ks. Abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z prośbą o reakcję na nieprawdziwie i wysoce szkodliwe dla zdrowia publicznego wypowiedzi ks. Romana Kneblewskiego, który w różnych publikacjach internetowych neguje fakt występowania epidemii oraz potrzebę stosowania środków ochrony przed jej szerzeniem.
Pismo w załączeniu.
Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

Pismo Prezesa NRL do Przewodniczącego KEP pdf


(27.07.2020)

Projekt zmian do tzw. specustawy covidowskiej przekazany do Ministerstwa Zdrowia

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało Ministerstwu Zdrowia pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyi wraz z projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu analizy problemu oraz ewentualnego podjęcia prac legislacyjnych. Projekt został przygotowany przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i przewiduje ograniczenie odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej osób wykonujących zawody medyczne za działania pozostające w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19.

Pismo Prezesa NRL do Ministra Sprawiedliwości pdf

Pismo przekazane do Ministra Zdrowia pdf


(27.07.2020)

Nie związujcie nam rąk - manifestacja PZM 08.08.2020

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
W imieniu lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych tworzących Porozumienie Zawodów Medycznych serdecznie zapraszam na Manifestację, która odbędzie się 8.08.2012r. w Warszawie. Start o godz. 12 pod Ministerstwem Zdrowia, marsz zakończymy pod sejmem, gdzie będzie scena.
Proszę o przekazanie zaproszenia jak najliczniejszemu gronu medyków.
Pozdrawiam,
Krzysztof Hałabuz


(27.07.2020)

Apel Prezydium NRL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wystosowało Apel o poparcie postulatów protestu przeciwko przyjętym zmianom w kodeksie karnym.

Apel Prezydium NRL pdf


Sejm RP poparł niektóre poprawki Senatu RP do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Szanowni Państwo,
w dniu 16 lipca 2020 r. na posiedzeniu plenarnym Sejmu RP zostało rozpatrzone sprawozdanie sejmowej Komisji Zdrowia dotyczące poprawek Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystów oraz niektórych innych ustaw.
Spośród przyjętych przez Sejm RP poprawek Senatu RP, najważniejsze to wykreślenie przepisów:

  • dotyczących szczególnego trybu przyznawania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarzom specjalistom spoza UE,
  • przewidujących dodatkowe punkty za list intencyjny w postępowaniu kwalifikacyjnym do specjalizacji.

Samorząd lekarski na wszystkich etapach procesu legislacyjnego walczył o usunięcie z projektu ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty powyższych, niekorzystnych zapisów.
Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL


Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie wniosku dot. zobowiązania Agencji Rezerw Materiałowych do wydania ŚOI

Pod koniec kwietnia br. KPOIL wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia o zobowiązanie Agencji Rezerw Materiałowych do wydania środków ochrony indywidualnej. Publikujemy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na ten wniosek.

Wniosek KPOIL pdf

Odpowiedź MZ pdf


Prospekt informacyjny dla lekarzy stażystów na rok 2020/21

Szanowni Absolwenci
Uniwersytetów Medycznych,
Koleżanki i Koledzy,
oddajemy w Państwa ręce kompleksowy informator, który pomoże Wam podjąć trudną decyzję co do wyboru miejsca odbywania stażu podyplomowego i przyszłych specjalizacji na obszarze działania naszej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej. Toruń, Włocławek, Grudziądz, Brodnica, Chełmno, Rypin, Radziejów, Lipno, Aleksandrów Kujawski i Chełmża – Gotyk Na Dotyk, nadwiślańskie tereny wypoczynkowe, Dolina Drwęcy, pojezierza, tradycje lotnicze i kawaleryjskie – witają Was i zapraszają. Ale przede wszystkim oferujemy profesjonalne, nowoczesne placówki medyczne na najwyższym poziomie z wysoko wykwalifikowaną kadrą życzliwych opiekunów i nauczycieli.
KPOIL oddaje Państwu również cały wachlarz dodatkowych możliwości szkoleń, kursów, konferencji, wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych oraz integracyjnych, w tym kartę sportowo-rekreacyjną, OK System, na bardzo preferencyjnych zasadach. Zacznijcie Wasze zawodowe życie i karierę z Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbą Lekarską w Toruniu, czekamy na Was!

Prezes ORL w Toruniu

Wojciech Kaatz

Prospekt pdf


Odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP - dot. zmiany w art. 37a kk

Szanowni Państwo,

pismem z dnia 22 czerwca 2020 r. Prezes NRL zwrócił się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do tego, aby oprotestowana przez środowisko lekarskie nowelizacja art. 37a kodeksu karnego nie weszła w życie (pismo w załączeniu).

Odpowiedź ze strony Szefa Kancelarii Prezydenta RP nadeszła po ponad dwóch tygodniach oczekiwania, kiedy wiadomo już nie tylko, że Prezydent RP podpisał ustawę zwaną potocznie Tarczą antykryzysową 4.0, która nowelizuje art. 37a kodeksu karnego, ale również, że nowelizacja ta weszła już w życie i obowiązuje.

Z odpowiedzi otrzymanej od Szefa Kancelarii Prezydenta RP wynika, że zmiana w art. 37a kodeksu karnego nie zwiększa zagrożenia karnego za nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 kodeksu karnego), spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 kodeksu karnego) ani za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 kodeksu karnego). Kancelaria Prezydenta RP wyjaśnia ponadto, że nowelizacja art. 37a kodeksu karnego stanowi usuniecie rażącego błędu w formule tego przepisu wprowadzonej w 2015 roku. Kancelaria Prezydenta RP odpowiada również, że wskutek nowelizacji art. 37a kodeksu karnego sąd nie utracił możliwości orzekania kary wolnościowej, możliwe będzie także w sprawach o tzw. błąd medyczny zastosowanie przez sąd warunkowego umorzenia postępowania.

W treści pisma, które otrzymaliśmy, Kancelaria Prezydenta RP niestety nie ustosunkowała się do podnoszonego w piśmie Prezesa NRL zarzutu niewłaściwego trybu stanowienia przepisów z zakresu prawa karnego, które poprzednio w czerwcu 2019 r. stanowiły podstawę wystosowania przez Prezydenta RP wniosku o zbadanie przez Trybunał Konstytucyjny zgodności z Konstytucją nowelizacji kodeksu karnego.

Po drugie, warto odnotować, że w piśmie Prezesa NRL do Prezydenta RP stwierdzono jedynie, że zmiana art. 37a kodeksu karnego ograniczy sądowi (a nie pozbawi) możliwość wymierzania kary grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności. W tym zakresie ze strony kancelarii Prezydenta RP nie uzyskano odpowiedzi.

Treść pisma z Kancelarii Prezydenta RP w załączeniu.

Michał Kozik
radca prawny
Naczelna Izba Lekarska

Pismo Prezesa NRL pdf

Odpowiedź Kancelarii Prezydenta RP pdf


Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie wypowiedzi Prezydenta RP dotyczącej szczepień ochronnych

Treść Stanowiska


Dystans społeczny

Krzywa wypłaszczenia w jakim punk­cie jest – już wiemy. Po tych kilku mie­siącach pandemii, na wstępie dziękuję wszystkim, których nie sposób wymie­nić z osobna, bo zajęłoby to zapewne cały artykuł – za trud, wkład, bezintere­sowne zaangażowanie i pracę na rzecz całego naszego środowiska.
Nemo iudex in causa sua, ale z ogro­mu przekazanych nam przez koleżan­ki i kolegów opinii izba lekarska zdała egzamin. Pomogliśmy rzeczowo i ma­terialnie: przekazaliśmy środki ochro­ny osobistej, zapewniliśmy wsparcie finansowe w postaci zapomóg, zwol­nień ze składek lekarskich, możliwości ubezpieczeń. Zaoferowaliśmy wsparcie prawne: „armia” adwokatów pro bono, nasze biuro prawne i rzecznik praw le­karza dostępni w zasadzie 24h/dobę – w konfrontacji z NFZ, z pracodawca­mi, w sprawach urzędniczych i czysto lekarskich. Czuwaliśmy nad godnym wykonywaniem zawodu lekarza. Dla­tego dziękuję za dobre słowa i uznanie. Dla Was jesteśmy.
Ale nie wszystko się udało. Po­wszechnego i systemowego testowania pracowników ochrony zdrowia, o któ­re od początku pandemii tak zabiegały izby lekarskie dla bezpieczeństwa oby­wateli, pacjentów i białego personelu nie wdrożono. Nie zauważono potrze­by… Za to był hejt i wytykanie palcami naszej grupy zawodowej jako poten­cjalnie najbardziej „niebezpiecznej” dla społeczeństwa, podsycane wypowie­dziami w mediach i to niejednokrotnie publicznych.
Sprawa Śląska, górników i ich rodzin jednoznacznie i dobitnie pokazała, jak traktuje nas rząd. Tam problemów z te­stami na koszt podatnika nie było. Po­nad kilkadziesiąt tysięcy wymazów. Ale przecież górnik pracuje ciężko, a węgiel jest bardzo potrzebny…
Wiele ważnych dla środowiska spraw natury legislacyjnej nie zostało uregulowanych ani wdrożonych. Zna­leziono natomiast czas i chęci, aby pod przykrywką tarczy antykryzysowej 4.0, tylnymi drzwiami realnie zaostrzyć od­powiedzialność karną lekarzy za błędy popełnione nieumyślnie i zdarzenia medyczne. I to w czasie stanu epidemii, kiedy w wielu krajach z powodzeniem funkcjonują już w tak trudnych i stre­sowych chwilach rozwiązania typu no­-fault. Między innymi dlatego samorząd lekarski wniósł projekt ustawy „dobry samarytanin”.
Żadna władza nie przepada za le­karzami i w ogóle niespecjalnie za in­teligencją, zwłaszcza opiniotwórczą. Ciągle coś jej przeszkadza, ciągle się z czymś nie zgadza, nieproszona wyda­je głos, „popełnia” stanowiska i apele, wiecznie chciałaby coś opiniować i na coś zwracać uwagę. W relacjach ze śro­dowiskiem lekarskim rząd i decydenci zachowują bezpieczny dystans spo­łeczny. Tak bezpieczny i tak odległy, że w zasadzie dialogu nie ma. Za to jest grono prywatnych i anonimowych eks­pertów rządowych, których tożsamości minister ujawnić nie może. A przecież chodzi o to, aby wyciągnąć wnioski i wypracować rozwiązania umożliwia­jące lekarzom i lekarzom dentystom bezpieczną oraz efektywną, dobrze zor­ganizowaną, uczciwie opłaconą pracę adekwatnie do zagrożeń i zmieniającej się sytuacji.
25 i 26 czerwca 2020 roku na mocy „specustawy covidowej” przeprowadzi­liśmy głosowanie w trybie obiegowym nad uchwałami zjazdowymi. To nie­zbędne, aby zatwierdzić budżet i preli­minarz, sprawozdania organów i komi­sji, absolutorium dla ORL. Wszystkim delegatom na OZL serdecznie dziękuję za zrozumienie, mobilizację i sprawne wypełnienie swoich samorządowych obowiązków. Życzę wszystkim Państwu bezpiecznych wakacji i zasłużonego od­poczynku. Kto wie, co przyniesie nam jesień?
Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Wojciech Kaatz


Stanowisko Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich w sprawie wypowiedzi Prezydenta RP na temat szczepień

Przedstawiamy Stanowisko Pezesów Okręgowych Rad Lekarskich w sprawie wypowiedzi Prezydenta RP Andrzeja Dudy dotyczącej szczepień.

Stanowisko Prezesow ORL pdf


Odpowiedź Pana doktora Wojciecha Kaatza, Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu na list Pana prof. zw. dr. hab. n. med. Marka Jackowskiego, Lekarza Naczelnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

Odpowiedź na list prof. Marka Jackowskiego pdf

List prof. Marka Jackowskiego pdf


List Wiceprezesa NRL dr Krzysztofa Madeja

Publikujemy list Wiceprezesa NRL dr Krzysztofa Madeja dotyczący bezpłatnych szkoleń realizowanych w formule e-learningu.

List Wiceprezesa NRL pdf


#NieDlaZmianArt37aKK

  • art37kk_1
  • art37kk_2
  • art37kk_3
  • art37kk_4
  • art37kk_5

 


Stanowisko Prezesów ORL i Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie podpisanej ustawy, tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

W dniu 22 czerwca 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).

Podpisana ustawa wśród wielu zmian i przepisów dotyczących epidemii nowelizuje również przepis art. 37a Kodeksu Karnego. Ustawodawca – bez przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji publicznych – zmianą jednego przepisu zrównuje możliwą odpowiedzialność lekarza za ryzyko, jakie wiąże się z wykonywaniem tego zawodu, z przestępstwami takimi jak "napad z nożem w ręku, pobicie kijem bejsbolowym, czy doprowadzenie ofiary do ciężkiego kalectwa w wyniku pobicia". Przepis ten, którego celem jest zmiana zasad wymierzania przez sądy kar za przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, będzie bowiem także obejmować te sprawy, w których lekarz niosący pomoc medyczną w sposób nieumyślny popełnia tzw. błąd lekarski. Dotychczas w każdej takiej sprawie sąd w miejsce kary pozbawienia wolności mógł orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności. Obecnie możliwe to będzie tylko w okolicznościach, w których wymierzona kara nie byłaby surowsza od roku. Dodatkowo, co istotne – w nowym stanie prawnym – karę wolnościową sąd będzie mógł orzec jedynie, gdy jednocześnie orzeka środek karny lub kompensacyjny, którym aktualnie mógłby być tylko zakaz wykonywania zawodu. Prowadzić to może do absurdalnych sytuacji, że korzystniejsze dla lekarza będzie wymierzenie mu kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku, bez zakazu wykonywania zawodu, niż orzeczenie łagodniejszych kar grzywny czy ograniczenia wolności z bardzo poważną sankcją jaką jest zakaz wykonywania zawodu.

Wprowadzone zmiany doprowadzą do sytuacji, w której lekarze ze strachu przed wymierzeniem im bezwzględnej kary pozbawienia wolności, bądź nierównomiernego do występku środka karnego, będą obawiali się podjęcia jakiekolwiek ryzyka, jakie przecież wpisane jest w wykonywany przez nich zawód. Nie trzeba bowiem przypominać, iż każdy, nawet najmniej inwazyjny zabieg, obarczony jest jakimś ryzykiem błędu. Przy takich zasadach odpowiedzialności karnej swoich członków, Samorząd będzie do nich apelował o niepodejmowanie się czynności i zabiegów obarczonych ryzykiem stopnia większego niż znikomy.

Wszystko to ma miejsce w szczególnym czasie i okolicznościach. Jesteśmy w trakcie pandemii Covid-19. W trakcie walki z wirusem, którego medycyna dopiero poznaje, a lekarze walcząc o życie zakażonych pacjentów, muszą każdego dnia podejmować ryzyko próbując rożnych rodzajów terapii. Wprowadzając opisane powyżej zmiany zarówno władza ustawodawcza jak i wykonawcza – w taki oto wyszukany i elegancki sposób – „dziękuje” pracownikom ochrony zdrowia, lekarzom w szczególności, za ciężką pracę. Nie takich podziękowań oczekiwaliśmy. Wydaje się, że tak często pokazywane brawa byłyby w zupełności wystarczające.

Już na początku pandemii obawialiśmy się hejtu. I tutaj nie było zaskoczenia. Odnotowano kilkadziesiąt – o kilkadziesiąt za dużo – takich zachowań. Zabolało. Ale to co stało się w poniedziałek to hejt przez duże H. To hejt, który dotknął wszystkich bez wyjątku pracowników ochrony zdrowia, lekarzy w szczególności. Na taki atak zgody Samorządu nie ma.

Apelujemy o zaprzestanie udawania, że nic się nie wydarzyło i o wprowadzenie stosownych zmian legislacyjnych.


Pismo Prezesa NRL do MZ ws. art. 37a kk

Publikujemy pismo Prezesa NRL Andrzeja Matyi do Ministra Zdrowia ws. zmiany przepisu art. 37a kodeksu karnego dokonanej tzw. tarczą antykryzysową 4.0.

Pismo Prezesa NRL do Ministra Zdrowia pdf


Zmiana art. 37a k.k. - wejście w życie i możliwe konsekwencje dla środowiska lekarskiego

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy informacje na temat wejścia w życie zmian art. 37a k.k. i możliwych konsekwencji dla środowiska lekarskiego:

1. Wejście w życie nowelizacji art. 37a kodeksu karnego
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. zwana potocznie tarczą antykryzysową 4.0 (tj. ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19), która została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 22 czerwca 2020 r., została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (poz. 1086) w dniu 23 czerwca 2020 r.
Ustawa ta wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów.
Art. 38 omawianej ustawy wprowadzający zmiany do kodeksu karnego, m.in. zmianę art. 37a Kodeksu karnego obowiązuje od 24 czerwca 2020 r.

2. Konsekwencje zmiany art. 37a kodeksu karnego
Zmiana art. 37a kodeksu karnego będzie miała wpływ na zasady wymierzania przez sądy kar za przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat., co obejmuje m.in. te przestępstwa, które mogą być popełnianie przez lekarzy w związku z wykonywaniem zawodu, takie jak:

  • nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.);
  • nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 § 2 k.k.);
  • narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia czy ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 § 1 i 2 k.k.),
  • nieumyślne sporządzenie fałszywej opinii przez biegłego lub eksperta w postępowaniu karnym lub cywilnym (art. 233 § 4a k.k.).

Wprowadzona zmiana art. 37a kodeksu karnego nie oznacza automatycznie, że w każdej tego rodzaju sprawie będzie orzekana przez sąd kara pozbawienia wolności. Sąd nadal będzie mógł np. warunkowo umorzyć postępowanie, warunkowo zawiesić wykonanie kary albo orzec zamiast kary pozbawienia wolności karę grzywny albo karę ograniczenia wolności – niemniej jednak po nowelizacji kodeksu karnego sąd będzie miał mniejszą niż dotychczas swobodę orzekania.

W ocenie samorządu lekarskiego przekształcenie art. 37a kodeksu karnego znosi tzw. dyrektywę pierwszeństwa kary wolnościowej na rzecz priorytetu kary pozbawienia wolności. Wydaje nam się, że ewentualne odstąpienie od wymierzenia kary pozbawienia wolności sąd będzie uzależniał od tego, jaka byłaby w danej sprawie wysokość kary pozbawienia wolności. Sąd, stosując przepis art. 37a, zapewne powinien najpierw hipotetycznie ustalić wysokość kary pozbawienia wolności, a dopiero potem – jeżeli uzna, że kara ta nie byłaby surowsza od roku – uzasadniać, dlaczego uważa, że zamiast tej kary wystarczająca będzie kara grzywny albo ograniczenia wolności (np. polegająca na potrącaniu od 10 do 25% wynagrodzenia na cel społeczny).

Ponadto, wymierzając karę grzywny albo karę ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności sąd będzie jednocześnie związany koniecznością orzeczenia środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku, co w przypadku lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne może oznaczać m.in. orzeczenie czasowego zakazu wykonywania zawodu lekarza.

3. Zastosowanie znowelizowanych przepisów do czynów popełnionych przed 24 czerwca 2020 r.
W ustawie zwanej tarczą 4.0 brak jest szczególnych przepisów przejściowych odnoszących się do reguł stosowania art. 37a kodeksu karnego w sytuacji, gdy czyn zabroniony popełniony został przed wejściem w życie zmiany art. 37a.

To naszym zdaniem oznacza, że do takiej sytuacji należy stosować ogólną zasadę wynikającą z art. 4 kodeksu karnego, zgodnie z którym, jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

Ustawa względniejsza dla sprawcy to taka, która stwarza możliwość osądu korzystniejszego dla interesów sprawcy – ocena taka musi być dokonana z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy i wszystkich przepisów kodeksu karnego mogących mieć wpływ na rozstrzygnięcie.
Można więc przyjąć, że co do czynów popełnionych od dnia wejścia w życie przepisów tzw. tarczy 4.0, czyli od dnia 24 czerwca 2020 r., sądy będą stosowały przepisy kodeksu karnego w wersji uwzględniającej nową treść art. 37a i wiążące się z tym konsekwencje, natomiast do czynów popełnionych przed dniem 24 czerwca 2020 r., sąd będzie mógł zastosować przepis art. 37a w dotychczasowym brzmieniu, o ile uzna, że w okolicznościach danej sprawy jest to względniejsze dla sprawcy.

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL


Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości ws. zmiany art. 37a Kodeksu karnego wprowadzonej w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

Szanowni Państwo,
23 czerwca 2020 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej z przedstawicielami samorządu lekarskiego w sprawie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego. Więcej szczegółów: https://nil.org.pl/aktualnosci/4905-spotkanie-w-ministerstwie-sprawiedliwosci-ws-zmiany-art-37a-kodeksu-karnego-wprowadzonej-w-ramach-tzw-tarczy-antykryzysowej-401111111


Szanowni Państwo,

w dniu 23 czerwca 2020 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, podczas którego poruszono aktualną sytuację związaną z podpisaniem przez Prezydenta RP tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Podpisana ustawa wśród wielu zmian i przepisów dotyczących epidemii nowelizuje również przepis art. 37a Kodeksu karnego i w tym zakresie, jest w ocenie samorządu lekarskiego, kolejną próbą zaostrzenia odpowiedzialności karnej obejmującą lekarzy i lekarzy dentystów za tzw. błędy medyczne.

Wejście w życie nowelizacji tego przepisu Kodeksu karnego, którego celem jest zmiana zasad wymierzania przez sądy kar za przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, będzie bowiem także obejmować te sprawy, w których lekarz niosący pomoc medyczną w sposób nieumyślny popełnia tzw. błąd lekarski.

Trudno się zgodzić z tym, że ustawodawca - bez żadnej publicznej dyskusji - jedną zmianą wpływa na możliwą odpowiedzialność zarówno lekarza za ryzyko, jakie wiąże się z wykonywaniem tego zawodu, jak też za przestępstwa takie, jak "pobicie z użyciem noża albo kija bejsbolowego, udział w zbrojnym gangu lub grupie terrorystycznej czy doprowadzenie ofiary do ciężkiego kalectwa w wyniku pobicia".

Mając to na uwadze, podczas spotkania postanowiono o rozpoczęciu akcji informacyjnej skierowanej zarówno do lekarzy i lekarzy dentystów jak i do pacjentów o skutkach, jakie mogą za sobą nieść wprowadzone zmiany. Samorząd lekarski będzie wskazywał lekarzom, aby niosąc niezbędną pomoc pacjentom nie podejmowali nadmiernego ryzyka, które może prowadzić do poniesienia odpowiedzialności, która może być w związku z wprowadzoną zmianą surowsza niż obecnie.

Jednocześnie, dostrzegając deklarację Ministerstwa Sprawiedliwości o przychylności wobec środowiska medycznego, zwłaszcza w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, samorząd lekarski przekaże stronie rządowej projekt przepisów uwalniających pracowników ochrony zdrowia od odpowiedzialności cywilnej i karnej za uchybienia, nie będące rażącymi, popełnione podczas działań podejmowanych w ramach zwalczania epidemii. Jesteśmy przekonani, że Ministerstwo Sprawiedliwości poprze te rozwiązania i doprowadzi do ich uchwalenia w tak samo szybki sposób, jak miało to miejsce w przypadku ostatnich zmian.

O podjętych działaniach przez samorząd lekarski będziemy informować na bieżąco.

Komunikat znajduje się również na stronie NIL: https://nil.org.pl/aktualnosci/4907-nadzwyczajne-spotkanie-prezydium-nrl-i-prezesow-orl

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL


Samorząd lekarski sprzeciwia się zmianom w Kodeksie karnym

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z pismem Prezesa NRL Andrzeja Matyi skierowanym do Prezydenta RP ws. wstrzymania wejścia w życie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego wprowadzonej na mocy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.

List do Prezydenta RP pdf


(25.05.2020)

Odpowiedź Prezesa ORL w Toruniu na pismo Prezydium Rady Ordynatorów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu

Publikujemy odpowiedź Prezesa ORL w Toruniu na pismo Prezydium Rady Ordynatorów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

Pismo Prezydium Rady Ordynatorów pdf

Odpowiedź do Prezydium Rady Ordynatorów pdf


(25.05.2020)

Uaktualnione informacje nt. ubezpieczenia utraty dochodu

Drodzy lekarze i lekarze dentyści,

W związku z zaistniałą sytuacją przypominamy, że broker Mentor S.A. przygotował dedykowaną platformę internetową wyłącznie dla Członków Izby kpoil.mentor.pl, dzięki której istnieje możliwość przystąpienia do programu ubezpieczeń lub przedłużenia ubezpieczenia OC lekarza i lekarza dentysty, bez konieczności wychodzenia z domu.

Dodatkowo, każdy lekarz zrzeszony w Izbie ma możliwość skorzystania z ubezpieczenia "Utraty dochodu", które zapewnia wsparcie finansowe w przypadku niezdolności do pracy, w tym wywołanej koronawirusem. W załączeniu znajdą Państwo ulotkę dotyczącą tego produktu ubezpieczeniowego.

Cały proces odbywa się w pełni online.

Szczegółowe informacje: tel. 56 669 32 78, możliwość przystąpienia do programu: kpoil.mentor.pl.

Oferta Mentor pdf


(22.05.2020)

Lekarze kontra dyrekcja szpitala na Bielanach: przeprosiny albo sąd? Konflikt ostry jak nigdy

Źródło: nowosci.com.pl


(18.05.2020)

W załączeniu prezentujemy treść odpowiedzi KPOIL na oświadczenie Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu zamieszczone w "Nowościach" w dniu 13.05.2020 r.

Pismo do Dyrektor WSzZ w Toruniu pdf


(09.05.2020)

Lekarze z Bielan kontra dyrekcja: konflikt rośnie! Ostre zarzuty Okręgowej Rady Lekarskiej

Źródło:nowosci.com.pl


(04.05.2020)

Pismo Prezydium ORL w Toruniu w sprawie zarządzenia wewnętrznego nr 77/2020 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Koleżanki i Koledzy!

Informuję, że Lekarze pracujący w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu już kilka dni temu zwrócili się oficjalnie do Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu z prośbą o pomoc w związku z ogromną niepewnością dotyczącą ich sytuacji prawnej, możliwości pracy i zatrudnienia po wprowadzeniu przez dyrekcję WSzZ zarządzenia wewnętrznego „nr 77” oraz bezprawnego ultimatum wobec lekarzy w sprawie ograniczenia ich miejsca pracy tylko do jednego, samych warunków pracy i wynagrodzenia. Niezależni prawnicy, biuro prawne Izby Gdańskiej oraz nasze biuro prawne przygotowały wyczerpujące opinie na ten temat - jednoznacznie wskazujące, że zarządzenie Pani dyrektor „mija się z prawem” (do wglądu na stronie KPOIL i FB). Dzisiaj, w związku z informacją od lekarzy o przygotowywanych niekorzystnych aneksach do umów dla wszystkich lekarzy z WszZ, które zmuszeni byliby podpisać mamy kolejne zgłoszenia lekarzy z BIELAN z prośbą o pomoc i reakcję KPOIL. Przygotowaliśmy w tej sprawie pisma do Pana Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Piotra Całbeckiego i dyrektora WSzZ Pani Sylwii Sobczak z żądaniem niezwłocznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i natychmiastowego anulowania bezprawnych ograniczeń. Prezentujemy je poniżej. KPOIL wyraża stanowczy sprzeciw wobec wszelkich działań nieposiadających podstawy prawnej w stosunku do naszych lekarzy członków KPOIL w Toruniu. Prosimy o zgłaszanie do KPOIL lub naszego Rzecznika Praw Lekarza wszelkich przejawów prób łamania praw wobec lekarzy.
Prezes ORL w Toruniu, Wojciech Kaatz

Pismo Marszałek pdf

Pismo Dyrektor pdf

Opinia prawna z załącznikami pdf pdf pdf


(30.04.2020)

Opinia prawna dotycząca ograniczenia swobody wykonywania zawodu lekarza przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.04.2020 r.

Prezentujemy opinię prawną dotyczącą wprowadzenia ograniczenia swobody działalności gospodarczej osób wykonujących zawód medyczny i części placówek medycznych w drodze rozporządzenia autorstwa mec. Karola Kolankiewicza z Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, oraz mec. Krzysztofa Izdebskiego z KPOIL w Toruniu.

Opinia prawna pdf

Oświadczenie lekarza word


(29.04.2020)

(AKTUALIZACJA z 29.04.2020) Zarządzenie kierownictwa szpitala w sprawie jed(y)nego miejsca pracy – opinia prawnika K-POIL - w świetle treści rozporządzenia MZ z dnia 28.04.2020

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu otrzymuje szereg niepokojących sygnałów dotyczących zarządzenia, które w ostatnich dniach zostało wydane przez dyrektora jednego z miejscowych szpitali.

Treść tego zarządzenia w sposób arbitralny oraz - w pewnym zakresie - wątpliwy prawnie reguluje szereg kwestii, związanych z pracą personelu medycznego.

KPOIL informuje, iż treść przedmiotowego zarządzenia poddawana jest aktualnie szczegółowej analizie prawnej, o której wynikach będą Państwo sukcesywnie informowani - poprzez komunikaty umieszczane na stronie internetowej KPOIL.

W tym miejscu należy zasygnalizować, iż poważne wątpliwości prawne budzą w szczególności kwestie:

  1. Wprowadzenia jednostronną decyzją dyrekcji szpitala - faktycznego zakazu konkurencji, którym obarczeni będą pracownicy medyczni szpitala.
  2. Sposobu regulacji kwestii powierzenia pracownikom medycznym pracy innej, niż określona w umowach łączących pracownika ze Szpitalem.
  3. Wprowadzenia obowiązku pozostawania personelu medycznego w ciągłej gotowości do świadczenia pracy.
  4. Brak określenia czasu obowiązywania zarządzenia.

Poważne zastrzeżenia budzą także zapisy końcowe zarządzenia, które grożąc odpowiedzialnością karną oraz pracowniczą za niestosowanie się do jego treści, wywierają niedopuszczalną presję na jego adresatach.

Poniżej, w plikach pdf, mogą Państwo zapoznać się z analizą prawną, dotyczącą powyższych kwestii.

Analizy prawne dotyczące zakazu konkurencji pdf pdf pdf


(17.04.2020)

Zarządzenie kierownictwa szpitala w sprawie jed(y)nego miejsca pracy – opinia prawnika K-POIL

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu otrzymuje szereg niepokojących sygnałów dotyczących zarządzenia, które w ostatnich dniach zostało wydane przez dyrektora jednego z miejscowych szpitali.

Treść tego zarządzenia w sposób arbitralny oraz - w pewnym zakresie - wątpliwy prawnie reguluje szereg kwestii, związanych z pracą personelu medycznego.

KPOIL informuje, iż treść przedmiotowego zarządzenia poddawana jest aktualnie szczegółowej analizie prawnej, o której wynikach będą Państwo sukcesywnie informowani - poprzez komunikaty umieszczane na stronie internetowej KPOIL.

W tym miejscu należy zasygnalizować, iż poważne wątpliwości prawne budzą w szczególności kwestie:

  1. Wprowadzenia jednostronną decyzją dyrekcji szpitala - faktycznego zakazu konkurencji, którym obarczeni będą pracownicy medyczni szpitala.
  2. Sposobu regulacji kwestii powierzenia pracownikom medycznym pracy innej, niż określona w umowach łączących pracownika ze Szpitalem.
  3. Wprowadzenia obowiązku pozostawania personelu medycznego w ciągłej gotowości do świadczenia pracy.
  4. Brak określenia czasu obowiązywania zarządzenia.

Poważne zastrzeżenia budzą także zapisy końcowe zarządzenia, które grożąc odpowiedzialnością karną oraz pracowniczą za niestosowanie się do jego treści, wywierają niedopuszczalną presję na jego adresatach.

Poniżej, w pliku pdf, mogą Państwo zapoznać się z analizą prawną, dotyczącą kwestii, opisanej w punkcie 1. Kolejne, szczegółowe opinie prawne, dotyczące przedstawionych powyżej punktów, będą w najbliższych dniach umieszczane na stronie internetowej KPOIL.

Analiza prawna dotycząca zakazu konkurencji pdf


(16.04.2020)

Baza danych kontaktowych PSSE

Szanowni Państwo,
publikujemy bazę danych kontaktowych PSSE, którą przekazał nam jej twórca dr Jakub Olędzki (plik bazy danych znajduje się pod linkiem:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YdM2wZlxF3Vs9Fx3T5ReXICwt3WjJIA_DPVD3YAB84I/edit?usp=sharing).

Dostęp jest bezpłatny. Pan Doktor ją cały czas uzupełnia. W celu skorzystania z bazy należy ją zapisać na lokalnym dysku. Drobna uwaga od informatyków NIL: Proszę pamiętać, aby przy ściąganiu aktualnego dokumentu przeskanować plik programem antywirusowym i unikać włączania makr.

Dołączamy również link do listy laboratoriów COVID-19 (jest ona na bieżąco aktualizowana): https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid-19


(30.03.2020)

Stanowisko i Apel Prezydium NRL z dnia 28.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

publikujemy stanowisko i apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 28 marca 2020 r.:

  • sprawie regulacji prawnej zobowiązującej lekarzy do pracy w jednym podmiocie,
  • do NFZ o pilne podjęcie decyzji umożliwiających wprow- do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów tworzących podmioty lecznicze oraz osób kierujących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą o pilne podjęcie decyzji umożliwiających wprowadzenie rotacyjności w funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych, gabinetów i poradni w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Stanowisko Prezydium NRL pdf

Apel Prezydium NRL pdf


(29.03.2020)

Wzór pisma do NFZ w sprawie niemożliwości wypełniania kontraktów

Lekarze dentyści,
w związku z zapowiedziami kontroli NFZ w gabinetach dentystycznych, zamieszczamy poniżej edytowalny wzór pisma do NFZ w sprawie niemożliwości bezpiecznego wypełniania kontraktów ze względu na brak środków ochrony osobistej.

Wzór pisma do NFZ word

   

PRO MEMORIA

jedrzejczyk danuta

Jolanta Orłowska

(1932-2020)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 września 2020 r. zmarła Pani dr Danuta Jędrzejczyk, lat 87. Absolwentka rocznika 1959 Akademii Medycznej w Białymstoku. Emerytowana lekarz z Torunia.

   

Najbliższe szkolenia  

   

 

Tutaj jest miejsce

 

na Twoją reklamę!

 

 

Szczegóły

 

   

Biblioteka  

Główna Biblioteka Lekarska Oddział w Toruniu

Poniedziałek   10.00-19.00
Wtorek  10.00-16.00
Środa  10.00-16.00
Czwartek  10.00-19.00
Piątek  10.00-15.00

Tel. 56 622 71 93

E-mail: odztor@gbl.waw.pl

   

uppl

   
© Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska
1579571
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystko
977
2273
3250
13176
33362
36252
1579571

Online (15 minutes ago):25

IP:3.235.137.159