Kontakt  

dan kontakt

kontakt

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

87-100 Toruń

ul. Ignacego Danielewskiego 6

mapa g Mapa dojazdu

tel. 56 655 41 60, 62

tel./fax  56 655 41 60

kom. 601 651 040

e-mail: torun@hipokrates.org

NIP 956-12-08-530

Bank PEKAO S.A.

63124040091111000044843364

   

Kalendarz wydarzeń  

loader
   

Leki refundowane  

Lista leków refundowanych na dzień 01.11.2017 r.

pdf

Wcześniejsze listy   recepta

   

Meritum  

5 17 cover

Starsze numery   mer ico

Harmonogram wysyłki biuletynu w 2017 roku:

 • 11 grudnia

Prosimy o nadsyłanie materiałów nie później niż 3 tygodnie przed datą wysyłki! 

   

↓ Kliknij tutaj - nowe informacje! 

popieramy protest

   

fpom logo

   

intertour

   

Informacje o szkoleniach, kursach i konferencjach


Szanowni Państwo,

z dniem 02.10.2017 została uruchomiona rekrutacja na szkolenia w ramach projektu "Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia PRO-QUO HEALTH" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej poprzez rozwój kompetencji pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej w systemie ochrony zdrowia w kontekście poszerzenia wiedzy i rozwoju umiejętności analitycznych odnoszących się do gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi.

W ramach programu, przeprowadzone zostaną trzy kategorie bezpłatnych szkoleń, przeznaczone dla pracowników podmiotów leczniczych: szkolenia e-learningowe w wymiarze 24 godzin, szkolenia stacjonarne w wymiarze 16 godzin (poprzedzone wstępnym 8-godzinnym szkoleniem e-learningowym), odbywające się w: Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie oraz studia podyplomowe z Oceny Technologii Medycznych (HTA), prowadzone przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

W ramach uczestnictwa w Projekcie, przyznawane są punkty edukacyjne dla lekarzy.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie www.hta.cm-uj.krakow.pl


XVI Konferencja Anestezjologiczna Grudziądz 2017

W dniach 1-2 grudnia br. w Hotelu RAD w Grudziądzu odbędzie się XVI Konferencja Anestezjologiczna. Opłata w wysokości 150,00 złotych pokrywa koszty udziału w Konferencji, oraz uroczystej kolacji w dniu 1 grudnia. Noclegi należy rezerwować i opłacić we własnym zakresie.

Wpłaty z tytułu uczestnictwa prosimy kierować na konto bankowe Izby Lekarskiej w Toruniu nr: 63 1240 4009 1111 0000 4484 3364, w tytule przelewu wpisując imię i nazwisko uczestnika, oraz dopisek "Konferencja Anestezjologiczna". Wpłaty będą przyjmowane najpóźniej do dnia 10 listopada!

Program Konferencji pdf


Szanowni Państwo,

zapraszamy do uczestnictwa w BEZPŁATNYM kursie adresowanym do lekarzy oraz rezydentów pt. „Inwestycje w kompetencje lekarzy gwarancją właściwego leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów.”
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej powr.wsiiz.pl
Informujemy że za udział w kursie, lekarzom przysługuje 48 punktów edukacyjnych.


Przebieg ciąży, a zdrowie matki - uwarunkowania medyczne i prawne

W dniu 18 listopada 2017 roku w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa pt. Przebieg ciąży, a zdrowie matki - uwarunkowania medyczne i prawne.

Szczegóły pdf


Międzynarodowa Konferencja Urologiczna oraz Warsztaty Endourologiczne z LIVE Surgery

W dniu 9 grudnia 2017 roku w KCM Clinic w Jeleniej Górze odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Urologiczna oraz Warsztaty Endourologiczne z LIVE Surgery: Nowości w endourologii. Endoskopowe leczenie kamicy nerkowej i moczowodowej z zastosowaniem videoutererorenoskopów giętkich i laseroterapii.

Szczegóły pdf


XXII Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych

Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XXII Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, która odbędzie się w Częstochowie w dniach 18 – 20 stycznia 2018 r. Z wielką przyjemnością gościć będziemy na niej znakomitych prelegentów, specjalistów i przyjaciół Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Tematem przewodnim konferencji będą słowa: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość samego siebie jest miarą miłości drugiego człowieka. Nie możemy pokochać bliźniego, jeśli najpierw nie pokochamy siebie. Miłość siebie samego jest jedną z najtrudniejszych umiejętności w życiu człowieka. Zrozumienie własnych potrzeb i słabości, akceptacja swojego życia takim, jakie jest w danej chwili, bez niechęci i rezygnacji to trudne zadanie dla wszystkich ludzi, również członków zespołów opieki paliatywnej i hospicyjnej. Mówiąc o sprawach i problemach osób, które na co dzień pochylają się nad nieuleczalnie chorymi, chcemy uczyć się miłości bezinteresownej, miłości ofiarnej i wymagającej.

Komunikat pdf

Karta zgłoszeniowa pdf


XV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne

Koniec i początek. Szczególne medyczne uwarunkowania opieki przedurodzeniowej oraz kończącego się życia, Warszawa, 30 listopada - 1 grudnia 2017 r.

Szanowni Państwo,
Tegoroczne XV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne za temat przewodni mieć będzie: Koniec i początek. Szczególne medyczne uwarunkowania opieki przedurodzeniowej oraz kończącego się życia.
Inspiracją do jego sformułowania były toczące się na przestrzeni roku dyskusje w dwóch kwestiach granicznych: z jednej strony - sposobów godnego zakończenia życia, z drugiej zaś - wpływu zmiany ustawy o działalności leczniczej na prawa pacjentek w związku z opieką okołoporodową. W powiązaniu zaś z każdym z tych pól zainteresowań prawa medycznego znajdują się kwestie prawa do leczenia bólu, ustanowionego zmianą ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w sposób generalny i niezależny od sytuacji klinicznej.

I. Dyskusja nad szczegółami prawa do umierania w spokoju i godności odżywa co jakiś czas w związku z nagłośnionymi wyrokami sądów zagranicznych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Rozstrzygane sprawy dotyczą zarówno dorosłych jak dzieci i pobudzają do refleksji nad odpowiednimi decyzjami w najlepiej pojętym interesie osób niekompetentnych oraz nad możliwościami ukształtowania własnej hipotetycznej sytuacji ze skutkiem na przyszłość.
Pewne tematy powracają stale: zaprzestanie terapii daremnej, sztuczne podtrzymywanie funkcji życiowych, granice podawania środków uśmierzających, stosowanie sedacji paliatywnej oraz potrzeba sztucznego odżywiania i nawadniania.
Z tymi problemami i pokrewnymi będziemy mierzyć się pierwszego dnia konferencji, w czwartek. 30 listopada, podczas panelu Medycyna końca życia.
W związku z tym zachęcamy Państwa do zgłaszania referatów w szczególności na następujące tematy z których poszczególne zagadnienia mogą też zostać wydzielone:

 • Prawa pacjenta zniedołężniałego lub niekompetentnego; godność w stanie zniedołężnienia. Sedacja paliatywna.
 • Zakład opiekuńczo-leczniczy a hospicjum: wskazania do pobytu i rodzaj opieki leczniczej. Finansowanie, organizacja i dostęp do opieki hospicyjnej.
 • Cele i sens terapii daremnej.
 • Terapia daremna a uporczywe podtrzymywanie życia
 • Łagodzenie cierpienia a prawo pacjenta do leczenia bólu (nie tylko w stanach terminalnych)

Po wygłoszonych referatach zaplanowana jest interdyscyplinarna debata z udziałem lekarzy, bioetyków i prawników, Jak uregulować prawnie polskie advanced directives?

II. Ponadto tego samego dnia przewidujemy drugi panel, zatytułowany Varia, dla którego punktem wyjścia będzie zgłoszony już z dużym wyprzedzeniem temat Wybudzenia śródoperacyjnego z perspektywy prawnej.

Do tego panelu można zgłaszać dowolne tematy kontrowersyjne i dyskusyjne, ale ze szczególnym uwzględnieniem:

 • aspektów medycznych i dowodowych niewczesnego wybudzenia ze znieczulenia;
 • postępowania z pacjentem w stanie pozabiegowych zaburzeń świadomości.

III. Drugi dzień obrad, piątek 1 grudnia, zdominuje temat Medycyna narodzin.

Zasadą Forum od pierwszego spotkania w 1999 r. i późniejszym zwyczajem było poddawanie pod dyskusję tematów aktualnych i trudnych. Takim jest w szczególności opieka okołoporodowa, której zagadnienia spychane są na margines jako sprawy tzw. kobiece, podczas gdy w istocie dotyczy przecież wszystkich członków populacji niezależnie od płci, tyle że w danym momencie niekompetentnych i niezdolnych do zadbania o własne interesy. Cały ciężar ich reprezentacji spada na matkę, zmuszoną stawić czoło niskiej przeciętnej kulturze sal porodowych i silniejszej niż gdzie indziej tendencji do traktowania paternalistycznego.

W rezultacie rozmaitych akcji społecznych i lobbingu organizacji pacjenckich pewien zakres standardów opieki okołoporodowej przybrał kształt normatywny rozporządzeń. Po nowelizacji ustawy o działalności leczniczej rozporządzeniem mogą być regulowane jednak tylko standardy organizacyjne opieki zdrowotnej, co jest o tyle racjonalne, że wiedza medyczna nie powinna co do zasady stanowić materii aktu prawnego, jest bowiem od prawa niezależna i wciąż ulega zmianom. Z drugiej jednak strony standardy porodowe mają swą niepowtarzalną specyfikę polegającą na tym, że ześrodkowuje się w nich również kultura towarzyszenia narodzinom. Dlatego wciąż jeszcze obowiązujące rozporządzenia traktowane są przez organizacje pacjenckie jako zdobycz cywilizacyjna i efekt usilnych starań o poszanowanie godności rodzących. Natomiast planowane zastąpienie ich standardami organizacyjnymi oraz rekomendacjami niemających statusu aktu prawnego - jako odjęcie z trudem nabytych praw.

Zależy nam zwłaszcza na prelegent(k)ach zdolnych skonfrontować ze stanem prawnym doświadczenia własne obserwacji uczestniczącej: pacjentek, położnych, pielęgniarek i lekarzy.

W związku z tym zachęcamy do zgłaszania wystąpień w szczególności na następujące tematy (z których również poszczególne zagadnienia mogą zostać wyodrębnione):

 • Charakter prawny standardów okołoporodowych porodu fizjologicznego i patologicznego
 • Prawo do leczenia bólu a dostępność znieczulenia porodowego
 • Prawa kobiety rodzącej w standardach okołoporodowych
 • Plan porodu - charakter prawny i moc wiążąca
 • Prawa pacjentki w sprawie karmienia piersią: standardy okołoporodowe a terror laktacyjny"
 • Kryteria zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki a dostęp do badań prenatalnych
 • Diagnostyka prenatalna a odpowiedzialność za niewłaściwe prowadzenie porodu. (Chodzi o wpływ na odpowiedzialność strony medycznej prawidłowego ustalenia biometrii płodu oraz rozpoznania wad wrodzonych pociągających za sobą konieczność specjalnego zaplanowania opieki porodowej)
 • Leczenie płodu in utero - zagadnienia prawne
 • Między kleszczami a cesarskim cięciem: zabiegowe rozwiązanie porodu - przegląd orzecznictwa
 • Zabieg Kristellera w świetle aktualnych wskazań wiedzy medycznej i przesłanek odpowiedzialności prawnej
 • Opieka nad pacjentką w warunkach niepowodzenia położniczego
 • Odmowa szczepienia noworodka w planie porodu

Na zakończenie panelu przewidziana jest również dyskusja.

Termin nadsyłania tematów wraz ze streszczeniami wystąpień upływa 15 października 2017 roku.
Adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tegorocznemu Forum patronuje jak zwykle kwartalnik Prawo i Medycyna." Istnieje możliwość publikacji najciekawszych referatów oraz głosów w dyskusji.

Program

Dzień I

Medycyna końca życia, 30 listopada 2017 r. (czwartek)

Charakter i status sztucznego odżywiania i nawadniania na przykładach wybranych spraw z orzecznictwa - dr hab. n. prawn. Maria Boratyńska, Uniwersytet Warszawski

Finansowanie, organizacja i dostęp do opieki hospicyjnej

Zakład opiekuńczo-leczniczy a hospicjum: wskazania do pobytu i rodzaj opieki leczniczej

Prawa pacjenta zniedołężniałego.

Sedacja paliatywna.

Debata (burza mózgów): jak uregulować prawnie polskie deklaracje antycypacyjne?

Podstawy prawne dla deklaracji antycypacyjnych w polskim prawie i orzecznictwie - reasumpcja - dr hab. n. prawn. Maria Boratyńska, Uniwersytet Warszawski

Panel II - varia

Sytuacja kryzysowa na bloku operacyjnym czyli wybudzenie śródoperacyjne - aspekt prawny

- radca prawny Aneta Naworska

Dzień II

Medycyna narodzin, 1 grudnia 2017 r. (piątek)

Charakter prawny standardów okołoporodowych; poród fizjologiczny i patologiczny - wybrane zagadnienia

Prawo do leczenia bólu a znieczulenie porodowe

Prawa kobiety rodzącej w standardach okołoporodowych

Kryteria zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki a dostęp do badań prenatalnych

Diagnostyka prenatalna a odpowiedzialność za niewłaściwe prowadzenie porodu.

Leczenie płodu in utero - zagadnienia prawne

Między kleszczami a cesarskim cięciem: zabiegowe rozwiązanie porodu - przegląd orzecznictwa

Zabieg Kristellera w świetle aktualnych wskazań wiedzy medycznej i przesłanek odpowiedzialności prawnej

Noworodek z zespołem Edwardsa pod respiratorem - studium przypadku na tle sprawy ETPC Charlie Gard and oth, v. UK - dr hab. n. prawn. Maria Boratyńska, Uniwersytet Warszawski

Odmowa szczepienia noworodka w planie porodu

Standardy okołoporodowe a terror laktacyjny"

Szczegółowe informacje na stronie www.blokoperacyjny.pl

Opłata rejestracyjna dokonana:

 • od 01 sierpnia do 30 września - 520 zł
 • od 1 października do 31 października - 590 zł
 • po 31 października - 660 zł

Cena zawiera podatek VAT.

W przypadku udziału w sympozjum dwóch osób z tego samego ośrodka opłata rejestracyjna ulega obniżeniu o 50 zł. od osoby.

Opłata rejestracyjna zapewnia: udział w sympozjum, bufet kawowy w przerwie, obiad.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania sympozjum, z przyczyn od siebie niezależnych, najpóźniej na 14 dni roboczych przed terminem sympozjum.

Wszystkie opłaty należy przesłać do dnia 28 listopada 2017 r. na konto organizatora sympozjum zgodnie z wystawionym na podstawie zgłoszenia dokumentem proforma. W polu tytułem prosimy o wpisanie informacji: FORUM 2017 + imię i nazwisko uczestnika.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w sympozjum do 31.10.2017 roku zwracamy 50% wartości opłaty rejestracyjnej. W razie rezygnacji po 31.10.2017 roku nie przewidujemy zwrotów.

Ilość miejsc ograniczona, Uczestnicy będą rejestrowani według kolejności zgłoszeń.


Studia podyplomowe z zakresu bioetyki

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza absolwentów studiów wyższych magisterskich lub licencjackich na studia w zakresie bioetyki.

Szczegóły pdf

bioetyka 2017


XXII Ogólnopolskie Sympozjum Kierowniczej Kadry Medycznej "Profilaktyka i zwalczanie zakażeń szpitalnych"

W dniach 16-17 listopada br. w Warszawie odbędzie się XXII Ogólnopolskie Sympozjum Kierowniczej Kadry Medycznej "Profilaktyka i zwalczanie zakażeń szpitalnych".

Niezwykle trudno jest przygotować program cyklicznego, dorocznego spotkania, który nie byłby wyłącznie powtarzaniem oczywistych prawd, choć jak pamiętamy Repetitio est mater studiorum - Powtarzanie jest matką wiedzy". Niemniej jako organizatorzy czynimy starania aby każde Sympozjum niosło ze sobą powiew świeżości i pokazywało nowe problemy i zagadnienia, jakie napotykamy w swojej pracy, lub wskazywało te aspekty, które wymagają dyskusji. Przedstawiona propozycja ramowego programu stanowi próbę pogodzenia tych dwóch celów. Czy udana? Sami Państwo ocenicie to najlepiej.

Efektem tych dążeń, jest mała rewolucja, co do liczby sesji zaplanowanych w czasie obrad, których będzie więcej, lecz będą nieco krótsze. Jeżeli Państwa wolą będzie pogłębienie któregoś z poruszanych wątków, jesteśmy gotowi to przeprowadzić, szczególnie, iż na bazie niektórych poruszanych tematów, można byłoby przygotować osobną konferencję.

Do udziału w obradach zapraszamy Wszystkich zainteresowanych problematyką zakażeń szpitalnych, mając nadzieje, iż zarządzający szpitalami też znają czas na udział w Sympozjum.

Dotychczasowe Sympozja nie byłyby tak dobrze oceniane, gdyby nie udział firm medycznych i farmaceutycznych dzięki Państwa obecności, mamy często jedyną unikalna szansę zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami.

Tradycyjnie zapraszamy też Państwa do zgłaszania własnych prac i referatów. Tych z Państwa, którzy się na to zdecydują prosimy o przesłanie streszczeń do 30 września 2017 roku.

Program sympozjum:

 • Potencjał leków recepturowych w leczeniu wieloopornych zakażeń - ograniczenia i możliwości.
 • Pobieranie materiału biologicznego do badań mikrobiologicznych rekomendacje i najczęstsze błędy.
 • Dekontaminacja szpitala.
 • Technika zabiegów inwazyjnych, a zakażenia szpitalne.
 • Sesja autonomiczna Stowarzyszenia Higieny Szpitalnej.
 • Odporność pacjenta, a ekspozycja na patogeny.
 • Aspekty prawne zakażeń szpitalnych.

Szczegółowe informacje na stronie www.blokoperacyjny.pl.

Opłata rejestracyjna dokonana:

 • do 31 lipca 2017 r. - 450 zł
 • od 1 sierpnia do 30 września 2017 r. - 510 zł
 • od 1 października do 7 listopada 2017 r. - 560 zł
 • po 7 listopada 2017 r. - 640 zł

Cena zawiera podatek VAT.

Formularz rejestracyjny

W przypadku udziału w sympozjum dwóch osób z tego samego ośrodka opłata rejestracyjna ulega obniżeniu o 50 zł. od osoby.
Opłata rejestracyjna zapewnia: udział w sympozjum, bufet kawowy w przerwie, obiad.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania sympozjum, z przyczyn od siebie niezależnych, najpóźniej na 14 dni roboczych przed terminem sympozjum.
Wszystkie opłaty należy przesłać do dnia 15 listopada 2017 r. na konto organizatora sympozjum zgodnie z wystawionym na podstawie zgłoszenia dokumentem proforma. W polu tytułem prosimy o wpisanie informacji: ZAKAŻENIA 16-17 listopada 2017 + imię i nazwisko uczestnika.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w sympozjum do 31.10.2017 roku zwracamy 50% wartości opłaty rejestracyjnej. W razie rezygnacji po 31.10.2017 roku nie przewidujemy zwrotów.
Ilość miejsc ograniczona, Uczestnicy będą rejestrowani według kolejności zgłoszeń.


Ogólnopolskie bezpłatne szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia

Projekty szkoleniowe Prometriq realizowane są w ramach Narodowego Programu Zdrowia Ministerstwa Zdrowia oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Europejskiego Funduszu Specjalnego.

Szczegóły pdf


OSOZ TOUR 2017

W imieniu firm OSOZ S.A. oraz KAMSOFT S.A. serdecznie zapraszamy do udziału w Regionalnych Konferencjach OSOZ TOUR 2017, które odbędą się w okresie od września do listopada br., we wszystkich miastach wojewódzkich. Szczegółowy plan konferencji OSOZ TOUR 2017 dostępny jest na stronie www.osoz.pl.
W tym roku tematem naszych cyklicznych konferencji będą: ROBOTY ZDROWOTNE I MOBILNE SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PACJENTA I RYNEK ZDROWIA.

Szczegóły pdf

Program pdf


Bezpłatne szkolenie

Fundacja „Żyjmy Zdrowo”, realizując zadanie Ministerstwa Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Cel Operacyjny 3 w zakresie punktu 2.11), zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii.

Program pdf

Harmonogram pdf


Uniwersytet Medyczny w Lublinie serdecznie zaprasza Lekarzy (szczególnie Lekarzy POZ) na bezpłatne kursy doskonalące w ramach projektu pn. „Wysokie kwalifikacje Lekarzy – program kursów doskonalących Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z tematyki:

1. Najważniejsze praktyczne problemy z ortopedii dziecięcej stanowiące trudności diagnostyczne dla lekarzy pierwszego kontaktu – kurs dwudniowy, 16 godz. dydaktycznych.

2. Antybiotykoterapia empiryczna i celowa w zakażeniach układu oddechowego oraz problemy diagnostyki i interpretacji wyników badań mikrobiologicznych - kurs dwudniowy, 20 godz. dydaktycznych

3. Aktualne zagadnienia z hematologii, nowotworów złośliwych skóry oraz badań przesiewowych raka jajnika – kurs dwudniowy, 20 godz. dydaktycznych.

4. Diagnostyka zapaleń stawów – kurs jednodniowy, 8 godz. dydaktycznych.

Harmonogramy kursów dostępne są na stronie internetowej projektu.

Uczestnikom i Uczestniczkom zapewniamy:

 • bezpłatne kursy doskonalące
 • dyplom ukończenia kursu,
 • możliwość uzyskania punktów edukacyjnych,
 • catering oraz przerwy kawowe,
 • możliwość zwrotu kosztów dojazdu oraz zapewnienie noclegów dla osób spoza Lublina (szczegółowe warunki określone w regulaminie, dostępnym na stronie projektu),
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich,
 • wykorzystanie specjalistycznej aparatury oraz sprzętu medycznego,
 • zajęcia wyłącznie w weekendy,
 • sale wykładowe przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Rezerwacji miejsc na danym kursie można dokonywać drogą mailową lub telefonicznie, podając imię i nazwisko, nazwę kursu, kontakt telefoniczny oraz preferowany termin, jednak potwierdzeniem udziału w projekcie jest złożenie w Biurze Projektu (pocztą lub osobiście) oryginałów dokumentacji rekrutacyjnej (wszystkie wzory dokumentów można pobrać ze strony internetowej projektu):

 • formularz zgłoszenia udziału – na wzorze
 • oświadczenie uczestnika projektu – na wzorze
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu Lekarza
 • zaświadczenie o realizacji POZ (tylko lekarze POZ) – na wzorze

Rekrutacja Uczestników będzie odbywać się z godnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.

Więcej szczegółów dostępnych na stronie internetowej projektu: http://www.umlub.pl/uczelnia/fundusze-europejskie/projekty-realizowane-w-uniwersytecie-medycznym-w-lublinie/wysokie-kwalifikacje-lekarzy-program-kursow-doskonalacych-/ lub w Biurze Projektu.

Kontakt do Biura Projektu:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin,
II piętro, pok. 235
tel. 81 448 52 97

Wioletta Lipka – specjalista ds. szkoleń, tel. 81 448 52 97, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna Bogusz – koordynator projektu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów z całego kraju na bezpłatne szkolenia.

Szkolenia akredytowane, uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne.

Szczegóły pdf


Szpital Uniwersytecki w Krakowie – jako beneficjent „Programu Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018” oraz na zlecenie Ministerstwa Zdrowia – uruchomił platformę e-learningową, a na niej szkolenie w zakresie prewencji, diagnostyki i terapii Zespołu Stopy Cukrzycowej. Szkolenie dostępne jest pod adresem: https://szkolenia.su.krakow.pl i jest całkowicie bezpłatne.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z niej, mając nadzieję, że będzie ona dla Państwa i Państwa Pracowników źródłem cennej i przydatnej wiedzy praktycznej.

Informacje pdf

Instrukcja logowania pdf


Kursy ultrasonograficzne

Szkoła USG Profimedical powstała w 2014 roku i realizowała kilkadziesiąt kursów medycznych różnych specjalizacji. Posiada akredytację Śląskiej Izby Lekarskiej.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów. Każdy kurs prowadzony jest przez lekarzy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.
Na życzenie organizujemy kursy w placówkach medycznych bądź w siedzibie Klienta (oferta przygotowywana indywidualnie. Prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), gdzie zapewniamy pełną profesjonalną obsługę, w której w skład wchodzi:

 • Kadra dydaktyczna
 • Stanowiska do ćwiczeń z nowoczesną aparaturą medyczną
 • Catering
 • Materiały edukacyjne
 • Certyfikaty ukończenia szkolenia

Istnieje możliwość zorganizowania kursu z wybranej przez Klienta tematyki, bądź dostosowania obecnych szkoleń do zapotrzebowania Kursantów.
Organizujemy szkolenia w trybie jedno- lub dwudniowym, w dowolnie wybranych porach i terminach (termin uzależniony jest również od dostępności wykładowców).
Zapisy oraz dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: www.usg.szkola.pl.

Katalog kursów pdf


Studia podyplomowe - Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w celu ułatwienia lekarzom realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego przygotowało szeroką ofertę studiów podyplomowych oraz kursów doskonalących na rok akademicki 2017/2018

Aktualnie prowadzona jest rekrutacja na następujące studia podyplomowe:

Badania kliniczne - metodologia, organizacja i zarządzanie pdf

Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej pdf

Medycyna ekstremalna i medycyna podróży pdf

Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii pdf

Podstawy psychoterapii pdf

Psychoonkologia w praktyce klinicznej pdf

Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna pdf

Żywienie w zdrowiu i chorobie pdf

W przygotowaniu nowe kierunki studiów:

Koloproktologia praktyczna,

Podstawy publikowania w naukach medycznych.

Szczegółowa oferta w zakresie kształcenia podyplomowego dostępna jest na stronie internetowej: www.mckp.uj.edu.pl.


Studia podyplomowe MBA

Szanowni Państwo,

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłaszają nabór na nowe studia podyplomowe Executive Master of Business Administration, wspólnie tworzone przez jedne z najlepszych uczelni w Polsce, skierowane do kadry zarządzającej oraz specjalistów pracujących w ochronie zdrowia. Studia realizowane będą według autorskiego programu przygotowanego przez doświadczonych praktyków i najlepszych pracowników naukowych obydwu uczelni.

Szczegóły pdf

   

PRO MEMORIA

 

buczkowska poltorak teresa

Teresa Buczkowska-Półtorak

(1932-2017)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 listopada 2017 r. zmarła Pani Doktor Teresa Buczkowska-Półtorak lat 84. Specjalista chorób zakaźnych z Włocławka. Absolwentka rocznika 1959 Akademii Medycznej w Białymstoku.

   

Imprezy  

   

Składki  

   

abonament kancelaria

   

Biblioteka  

Główna Biblioteka Lekarska Oddział w Toruniu

Poniedziałek   10.00-16.00
Wtorek  11.00-19.00
Środa  10.00-16.00
Czwartek  10.00-16.00
Piątek  10.00-16.00

Tel. 56 622 71 93

E-mail: odztor@gbl.waw.pl

   

uppl

   
Submit to Facebook
   
© Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska 2016
0621407
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystko
582
573
3808
3808
10593
20552
621407

Online (15 minutes ago):67

IP:54.80.157.133