Kontakt  

dan kontakt

kontakt

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

87-100 Toruń

ul. Ignacego Danielewskiego 6

mapa g Mapa dojazdu

tel. 56 655 41 60, 62

tel./fax  56 655 41 60

kom. 601 651 040

e-mail: torun@hipokrates.org

NIP 956-12-08-530

Bank PEKAO S.A.

63124040091111000044843364

Godziny otwarcia:

Poniedziałek   8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00 
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 13.00
   

Kalendarz wydarzeń  

   

Najbliższe wydarzenia  

31 Lip

15.00 - 17.00

9 Sie

14.30 - 16.00

14 Sie

15.00 - 17.00

11 Wrz

13.30 - 15.00

11 Wrz

15.00 - 18.00

9 Paź

15.00 - 18.00

13 Lis

15.00 - 18.00

11 Gru

15.00 - 18.00

8 Sty

15.00 - 18.00

12 Lut

15.00 - 18.00

   

Leki refundowane  

Lista leków refundowanych na dzień 01.07.2018 r.

pdf

Wcześniejsze listy   recepta

   

Meritum  

3 18 cover

Starsze numery   mer ico

   

Posiedzenie Prezydium ORL w dniu 14.09.2015 r.

1. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych lekarzy.

2. Zapoznano się z pracami delegatur w okresie od ostatniego posiedzenia ORL.
Dr A. Kunkel poinformował o zmianie na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
Dr W. Umiński przekazał informacje o planowanych w najbliższym czasie konferencjach: kardiologicznej, neurochirurgicznej oraz anestezjologicznej.

3. Wysłuchano informacji Prezesa dr Ł. Wojnowskiego ze spotkań z pełnomocnikami ORL ds. ubezpieczeń lekarzy i działalności agencyjnej Izby a także z Prezesem firmy ubezpieczeniowej, z którą Izba współpracuje dotychczas. Spotkania mają na celu wypracowanie zasad kooperacji mającej na celu obniżenie stawek ubezpieczeniowych dla lekarzy oraz zwiększenia zysków dla KPOIL z tytułu zawartych przez ich agentów ubezpieczeń. Sprawą istotną dla nas jest wypracowanie takiej umowy, która będzie umożliwiać korzystanie z oferty różnych ubezpieczycieli.
Poinformował, że w związku ze zmianą w składzie Prezydium ORL istnieje potrzeba dokonania aktualizacji danych Agenta KPOIL w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych (KNF).
Ze składu osób zgłoszonych do KNF postanowiono skreślić osoby, które nie są w składzie prezydium w tej kadencji: Marian Janowski, Krystyna Chrupczak. Do KNF postanowiono zgłosić Sławomira Józefowicza. Podjęto uchwałę w tej sprawie.
Prezes przedstawił także informacje z posiedzeń Konwentu Prezesów ORL oraz NRL. Tematami posiedzeń były m.in.:

  • dyżury lekarzy rezydentów,
  • umowy z Ministerstwem Zdrowia o refundację zadań zleconych izbom lekarskim. Przypomniał, że od wielu lat izby lekarskie otrzymują jedynie 30% kwoty wydatkowanej. Zdaniem ministra zdrowia istnieje szansa na zmianę tej sytuacji od przyszłego roku.
  • wdrożenie nowego systemu informatycznego w izbach lekarskich,
  • pozytywnie oceniono ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę organizowane przez NIL dla lekarzy do 35 r.ż.

4. Omawiano sprawę staży podyplomowych w Toruniu – brak porozumienia między Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym i Szpitalem Miejskim w sprawie umożliwienia stażystom realizacji staży cząstkowych, będzie skutkował kierowaniem stażystów z Torunia wyłącznie do Szpitala Wojewódzkiego. Ta sytuacja stawia w złym świetle dyrekcje obu szpitali, które nie doszły do porozumienia, tym samym stawiają utrudnienia dla młodych kolegów.
Szpital Miejski nie podpisał umów z innymi placówkami gdzie stażyści mogliby zrealizować staże cząstkowe. Przypomniał, że mediacje z inicjatywy izby lekarskiej prowadzone z dyrekcjami szpitali nie przyniosły rezultatu. Szpital wojewódzki nie wyraził zgody aby stażyści ze szpitala miejskiego mogli odbywać staże cząstkowe w tym szpitalu.
Powołano koordynatorów stażystów w placówkach, do których zostaną skierowani absolwenci.

5. Ponownie omawiano konflikt między dyrekcją Szpitala Wojewódzkiego w Toruniu, a lekarzami pracującymi na Oddziale Neurologii i Leczenia Udarów. Zapoznano się z odpowiedzią dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu na pismo ORL w sprawie negocjacji lekarzy neurologów z dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. W ocenie ORL nadesłane wyjaśniania są w dalszym ciągu niezadawalające. Podkreślano fakt, że lekarze zatrudnieni byli na kontraktach i prawem lekarzy było ich nieprzedłużanie. Zapoznano się z informacjami prasowymi w sprawie konfliktu. Kontrole w szpitalu prowadzone były przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ, efektem kontroli jest nałożenie na szpital kary finansowej. Postanowiono wystąpić do NFZ oraz MZ o przesłanie protokołów pokontrolnych.

6. Z sytuacją finansową izby lekarskiej zapoznał zebranych dr Ł. Wojnowski. Poinformował, że w wyniku wysyłanych wezwań do lekarzy, którzy maja zaległości w opłacaniu składek członkowskich sytuacja finansowa izby uległa znacznej poprawie. W tym roku jesteśmy zobowiązani do uregulowania raty pożyczki z OIL w Gdańsku. Na bieżąco regulowane są inne zobowiązania. Przedstawił dokładne koszty realizacji inwestycji zakupu i remontu naszej siedziby.
Przedstawił wnioski lekarzy o zwolnienia z obowiązku uiszczania składek członkowskich dla dwóch lekarzy. 1 wniosek przekazano do Komisji Samopomocy. Podjęto uchwały w sprawie zwolnień z obowiązku regulowania składek.

7. Desygnowano przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska pielęgniarek oddziałowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku i SP ZOZ w Rypinie.

8. Rejestracja lekarzy. Dr Wojnowski przedstawił wnioski 4 lekarzy. 3 wnioski o wpisania do rejestru naszej izby z powodu przeniesienia. Uchwały podjęto. Przedstawił także dokumenty lekarza, członka innej OIL, który został skierowany do kontynuacji stażu podyplomowego na terenie naszej izby. Wobec niezgłoszenia się do odbywania stażu, poprosił o uchylenie uchwały w sprawie skierowania lekarza do odbywania dalszej części stażu podyplomowego. Uchwałę podjęto.
Rozpatrzono wniosek lekarza z Niemiec o czasowe i okazjonalne udzielanie świadczeń zdrowotnych w szpitalu w Łasinie. Po zapoznaniu się z kompletem dokumentów, wyrażono zgodę na pracę na okres 6 miesięcy. Uchwałę podjęto.

9. Pozytywnie rozpatrzono wnioski o potwierdzenie warunków kształcenia złożone przez firmy: Centrum Konferencji i Wystaw EXPO – ANDRE z Torunia, Regionalny Szpital Specjalistyczny, Oddział Kardiochirurgiczny z Grudziądza, Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów, Homoonkologia Agnieszka Giannopoulos z Lublina, MIP Pharma z Gdańska oraz Meditrans z Kielc.
Podjęto uchwałę o objęciu Patronatem konferencji kardiochirurgicznej: „Kardioregionalia Grudziądz 2015” i Konferencji Neurochirurgicznej „Uszkodzenia przełyku w urazach kręgosłupa szyjnego”.

10. W sprawach bieżących omawiano m.in.:

  • wizytę Prezydium NRL w naszej izbie, zatwierdzono program pobytu oraz koszty organizacji spotkania.
  • ustalono termin wręczenia praz wykonywania zawodu lekarzom stażystom – 28.09.2015 r.
  • zaplanowano kolejne spotkanie „Wieczór pieśni patriotycznej” w dniu 23.11.2015 r.
  • dr Bryndal przekazał informacje z pobytu lekarzy seniorów w sanatorium w Kołobrzegu. Pobyt organizowała Komisja Senioratu i Samopomocy naszej izby.
  • dyskutowano o planowanych zmianach regulacji prawnych dotyczących tajemnicy zawodowej zawartych w ustawie o Policji.
   

PRO MEMORIA

 

maklakiewicz pawlowska maria

Maria Maklakiewicz-Pawłowska

(1936-2018)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 lipca 2018 r. zmarła, w wieku 82 lat, Pani Doktor Maria Maklakiewicz-Pawłowska. Emerytowana lekarz stomatolog z Torunia. Specjalistka protetyki stomatologicznej. Absolwentka rocznika 1961 AM w Warszawie.

   

 

Tutaj jest miejsce

 

na Twoją reklamę!

 

 

Szczegóły

 

   

abonament kancelaria

   

Biblioteka  

Główna Biblioteka Lekarska Oddział w Toruniu

Poniedziałek   10.00-16.00
Wtorek  11.00-19.00
Środa  10.00-16.00
Czwartek  10.00-16.00
Piątek  10.00-16.00

Tel. 56 622 71 93

E-mail: odztor@gbl.waw.pl

   

uppl

   
Submit to Facebook
   
© Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska 2016
0766974
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystko
86
405
996
4016
9046
17107
766974

Online (15 minutes ago):11

IP:54.198.170.159