Kontakt  

dan kontakt

kontakt

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

87-100 Toruń

ul. Ignacego Danielewskiego 6

mapa g Mapa dojazdu

tel. 56 655 41 60, 62

tel./fax  56 655 41 60

kom. 601 651 040

e-mail: torun@hipokrates.org

NIP 956-12-08-530

Bank PEKAO S.A.

63124040091111000044843364

Godziny otwarcia:

Poniedziałek   8.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 17.00
Środa 8.00 - 16.00 
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 13.00
   

Kalendarz wydarzeń  

loader
   

Leki refundowane  

Lista leków refundowanych na dzień 01.05.2018 r.

pdf

Wcześniejsze listy   recepta

   

Meritum  

2 18 cover

Starsze numery   mer ico

   

Informacje z prac Okręgowej Rady Lekarskiej


Posiedzenie ORL w dniu 14.03.2016 r.

1. Omawiano projekt pn. Program Zdrowotny dla Lekarzy, którego głównym założeniem jest stworzenie warunków do możliwie wczesnego wykrywania problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych i zapobieganie narastania tych problemów, stworzenie mechanizmów, które pozwolą na możliwie wczesne podjęcie terapii przez osoby z objawami uzależnienia a później monitorowanie przebiegu procesu powrotu do zdrowia. Kolejnym celem jest zminimalizowanie możliwości popełnienia przez lekarzy uzależnionych przewinienia zawodowego.

2. Wysłuchano informacji z działalności delegatur w okresie od ostatniego posiedzenia ORL.
Dr Wojnowski – Prezes ORL przedstawił informacje z:
• Konferencji organizowanej przez Senat RP nt: Lekarz Zawód Zaufania Publicznego.
• Posiedzenia Konwentu Prezesów ORL, którego głównym tematem była refundacja kosztów działalności przejętej od administracji państwowej przez samorząd lekarski w latach 2007-2015. W tym okresie izby poniosły koszty w wysokości 70,4 ml zł, dotacja z MZ wyniosła 18,3 ml zł, państwo nie pokryło kosztów w wysokości 52 ml zł. W latach 2007 – 2015 średnia dotacja MZ pokrywała – 26% kosztów OIL.
• Posiedzenia NRL, podczas którego omawiano:
- projekt zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (projekt zgłaszany przez Komisję Legislacyjną NRL i Komisję Stomatologiczną NRL) dotyczący możliwości zatrudniania innego lekarza w praktykach prywatnych.
- zmiany sposobu wyboru konsultanta krajowego,
- apel NRL w sprawie zakazu reklam środków spożywczych i leczniczych

Prezes ORL przedstawił także informacje ze spotkania z dyrekcją Szpitala Wojewódzkiego. Spotkanie było kolejną próbą zmiany stanowiska szpitala w sprawie realizacji staży podyplomowych.

3. Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie skierowania na przeszkolenie 2 lekarzy w związku 5-cioletnią przerwą w wykonywaniu zawodu lekarza. Lekarz z Torunia po okresie zawieszenia pwz w związku z wyrokiem sądu powszechnego, oraz lekarka z Włocławka, po 16-letnim pobycie za granicą. Postanowiono skierować lekarzy na 6-ciomiesięczne przeszkolenia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. ORL zaakceptowała program przeszkolenia przygotowany przez Komisję Kształcenia.

ORL wyraziła zgodę na zmianę koordynatora stażystów – lekarzy dentystów w związku z rezygnacją z tej funkcji dotychczasowego koordynatora.

Wysłuchano informacji o wyróżnieniach 3 lekarzy w związku z podsumowaniem roku 2015 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu.

4. Omawiano najbliższy Okręgowy Zjazd Lekarzy. Zapoznano się z wykonaniem budżetu za rok 2015 oraz projektem budżetu na rok 2016.

5. Kanclerz Kapituły Tytułu i Odznaczenia Pro Gloria Medici przedstawił 3 wnioski o nadanie odznaczeń lekarzom szczególnie zasłużonym dla środowiska w Ciechocinku. Z wnioskami wystąpili lekarze z Ciechocinka. Podjęto uchwałę o nadaniu Tytułu i Odznaczenia następującym lekarzom: prof. Irenie Ponikowskiej, dr Marii Poleszczuk, dr Zenonowi Walinowiczowi.

6. Sprawy finansowe.
Rozpatrzono wnioski lekarzy o zwolnienia z obowiązku opłaty składki członkowskiej. Pozytywnie rozpatrzono wnioski dotyczące: zaprzestania wykonywania zawodu, długotrwałej choroby, czasowego zaprzestania wykonywania zawodu.

Dyskutowano na temat działalności oraz kosztów Komisji Sportu.

   

PRO MEMORIA

 

sulkowski tadeusz

Tadeusz Sułkowski

(1969-2018)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 maja 2018 r. zmarł, w wieku 49 lat, Pan Doktor Tadeusz Sułkowski. Lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Absolwent rocznika 1993 Akademii Medycznej w Łodzi. Wieloletni pracownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.

   

Imprezy  

   

Składki  

   

abonament kancelaria

   

Biblioteka  

Główna Biblioteka Lekarska Oddział w Toruniu

Poniedziałek   10.00-16.00
Wtorek  11.00-19.00
Środa  10.00-16.00
Czwartek  10.00-16.00
Piątek  10.00-16.00

Tel. 56 622 71 93

E-mail: odztor@gbl.waw.pl

   

uppl

   
Submit to Facebook
   
© Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska 2016
0754407
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystko
162
858
1020
3943
13586
17612
754407

Online (15 minutes ago):28

IP:54.81.112.7