Kontakt  

dan kontakt

kontakt

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

87-100 Toruń

ul. Ignacego Danielewskiego 6

mapa g Mapa dojazdu

tel. 56 655 41 60, 62

tel./fax  56 655 41 60

kom. 601 651 040

e-mail: torun@hipokrates.org

NIP 956-12-08-530

Bank PEKAO S.A.

63124040091111000044843364

Godziny otwarcia:

Poniedziałek   8.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 17.00
Środa 8.00 - 16.00 
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 13.00
   

Kalendarz wydarzeń  

loader
   

Najbliższe wydarzenia  

   

Leki refundowane  

Lista leków refundowanych na dzień 01.01.2018 r.

pdf

Wcześniejsze listy   recepta

   

Meritum  

6 17 cover

Starsze numery   mer ico

   

Protest lekarzy rezydentów po 131 dniach zakończył się zawarciem porozumienia z Ministrem Zdrowia.

   

fpom logo

   

intertour

   

Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2014

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydziału Zdrowia – Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego:
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz coroczny program badań statystycznych statystyki publicznej w części "zdrowie i ochrona zdrowia", nakładają na wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązek statystyczny polegający na sporządzeniu i przekazaniu sprawozdań statystycznych na formularzach sprawozdawczych do badań statystycznych prowadzonych m.in. przez Ministra Zdrowia (sprawozdania o symbolu MZ). Obowiązek ten dotyczy również indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich i lekarzy dentystów.
Zgodnie z informacją na stronie startowej Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ), sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
Jako podmiot koordynujący na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wybrane badania statystyczne prowadzone przez Ministra Zdrowia przypominamy o obowiązku przekazania danych statystycznych za 2014 r. zgodnie z wzorami formularzy sprawozdawczych o symbolu MZ odpowiadających rodzajowi prowadzonej działalności.
Szczegółowe informacje zawierające zakres podmiotowy, przedmiotowy, terminy i formy przekazania danych sprawozdawczych zawierają komunikaty umieszczone na stronach internetowych Wydziału Zdrowia: www.zdrowie.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie: www.csioz.gov.pl.


Zmiana wysokości opłat za rejestrację praktyki

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2014 roku, które wyniosło 3 978,71 zł. Oznacza to, że opłaty za rejestrację praktyki wyniosą w 2015 roku odpowiednio:

  • 80,00 zł za pierwszą rejestrację
  • 40,00 zł za każdą zmianę w rejestrze

Obwieszczenie Prezesa GUS pdf


Zmiana wysokości opłat za rejestrację praktyki

Opłaty za rejestrację praktyki w 2014 roku wynoszą:

  • 77,00 złotych za pierwszy wpis do rejestru
  • 39,00 złotych za każdą zmianę we wpisie do rejestru

Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, wysokość opłaty jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni. Informacja o wysokości wynagrodzenia publikowana jest w formie obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Obwieszczenie Prezesa GUS 20.01.2014 r. pdf


Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2013

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydziału Zdrowia – Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego:

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 591) oraz coroczny program badań statystycznych statystyki publicznej w części "zdrowie i ochrona zdrowia", nakładają na wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązek statystyczny polegający na sporządzeniu i przekazaniu sprawozdań statystycznych na formularzach sprawozdawczych do badań statystycznych prowadzonych m.in. przez Ministra Zdrowia (sprawozdania o symbolu MZ). Obowiązek ten dotyczy również indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich i lekarzy dentystów.

Sprawozdań nie przekazują indywidualne i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie wykonywane wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.

Jako podmiot koordynujący na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wybrane badania statystyczne prowadzone przez Ministra Zdrowia przypominamy o obowiązku przekazania danych statystycznych za 2013 r. zgodnie z wzorami formularzy sprawozdawczych o symbolu MZ odpowiadających rodzajowi prowadzonej działalności.

Szczegółowe informacje zawierające zakres podmiotowy, przedmiotowy, terminy i formy przekazania danych sprawozdawczych zawierają komunikaty umieszczone na stronach internetowych Wydziału Zdrowia: www.zdrowie.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie: www.csioz.gov.pl.


Rejestracja działalności gospodarczej - nieuzasadnione opłaty

Informujemy, że nie istnieje obowiązek ponoszenia kosztów związanych z rejestracją praktyki innych, niż wynikających z ustawy o działalności leczniczej i uiszczanych w Izbie Lekarskiej przy okazji dokonywania rejestracji praktyki prywatnej. Zgłoszenie działalności gospodarczej w wydziałach ewidencji urzędów miejskich i gminnych jest czynnością bezpłatną. Jeżeli otrzymaliście Państwo korespondencję wzywającą do uiszczenia opłaty z tego tytułu, proszę traktować ją jako ofertę komercyjnej reklamy prywatnej firmy.

   

PRO MEMORIA

 

jakubiak jan

Jan Jakubiak

(1942-2018)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 stycznia 2018 r. zmarł, w wieku 75 lat, Pan Doktor Jan Jakubiak. Specjalista neurologii z Grudziądza. Absolwent rocznika 1966 Akademii Medycznej w Gdańsku.

 

grzesik joniec romualda

Romualda Grzesik-Joniec

(1942-2018)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 stycznia 2018 r. zmarła, w wieku 75 lat,  Pani Doktor Romualda Grzesik-Joniec. Lekarz dentysta, chirurg stomatologiczny. Absolwentka rocznika 1969 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

   

Imprezy  

   

Składki  

   

abonament kancelaria

   

Biblioteka  

Główna Biblioteka Lekarska Oddział w Toruniu

Poniedziałek   10.00-16.00
Wtorek  11.00-19.00
Środa  10.00-16.00
Czwartek  10.00-16.00
Piątek  10.00-16.00

Tel. 56 622 71 93

E-mail: odztor@gbl.waw.pl

   

uppl

   
Submit to Facebook
   
© Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska 2016
0677218
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystko
330
290
3773
3773
8942
20616
677218

Online (15 minutes ago):30

IP:54.82.94.86